Siirry sisältöön

Sairaanhoitajaopinnoissa osaaminen kasvaa askel askeleelta, teorian ja käytännön vuoropuheluna

Sairaanhoitajakoulutuksen lehtorit näkevät, miten opiskelijoiden asiantuntijuus vahvistuu opintojen aikana.

Sairaanhoitajaopiskelijoita simulaatioharjoituksessa Porvoossa yhdessä lähihoitajaopiskelijoiden kanssa.

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jolla laaja-alainen ja monipuolinen tehtäväkenttä. Sairaanhoitajalta vaaditaan monenlaista osaamista ja taitoja eikä tätä osaamista hankita hetkessä. Siksi Laurean sairaanhoitajakoulutuksessa opiskelijoiden osaamista ja asiantuntijuutta rakennetaan askel askeleelta koko opintojen ajan.

– Sairaanhoitajatutkinto rakentuu seitsemästä moduulista. Moduuleissa on jokaisessa oma teema ja uusi osaaminen rakentuu aina edellisessä moduulissa hankitun osaamisen päälle, kuvailevat Laurean hoitotyön lehtorit Erja Annola ja Hannamari Talasma, jotka toimivat myös sairaanhoitajakoulutuksen tutkintovastaavina Laureassa.

Ensimmäisessä moduulissa perehdytään asiakaslähtöisen hoitotyön perusteisiin. Tämän jälkeen moduuli moduulilta opiskellaan erilaisissa hoitotyön ympäristöissä vaadittavia tietoja ja taitoja moninaiset asiakasryhmät huomioiden

Käytännön taitojen harjoittelu alkaa työpajoissa ja simulaatio-opetuksessa

Sairaanhoitajaopinnoissa teoria ja käytäntö kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Käytännön kliinisten taitojen harjoittelu alkaa työpajoissa ja simulaatio-opetuksessa sekä päivä- että monimuoto-opinnoissa. Uusi teknologia, kuten simulaatiosairaalaympäristöt sekä VR-lasit mahdollistavat monipuolisen harjoittelun todenmukaisessa ympäristössä.

– Käytännön osaaminen sekä kädentaidot vahvistuvat ja syvenevät harjoittelujaksojen aikana. Mutta on myös erityisen tärkeää, että opiskelijat pääsevät harjoittelemaan näitä asioita turvallisessa ympäristössä myös ennen harjoitteluja, Erja Annola painottaa.

Hoitotyöhön liittyvän kliinisen osaamisen lisäksi sairaanhoitajalta vaaditaan monenlaisia taitoja ja osaamista, jotka vahvistuvat opintojen aikana. Erja Annola ja Hannamari Talasma nostavat näistä esiin muun muassa digitaidot, monikulttuurisuusosaamisen sekä päätöksentekotaidon ja kyvyn reflektoida omaa toimintaa erilaisissa tilanteissa.

– Ehdottoman tärkeä taito sairaanhoitajalle on asiakaslähtöinen vuorovaikutus. Sairaanhoitaja tarvitsee vahvoja vuorovaikutustaitoja niin potilaiden, heidän läheistensä kuin moniammatillisen työyhteisön kanssa, Talasma jatkaa.

Loppuvaiheen harjoitteluissa kasvetaan sairaanhoitajan vastuuseen

Sairaanhoitajaopintojen edetessä opiskelijat ovat päässeet tutustumaan hoitotyön eri alueisiin ja erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelyyn. Oman kiinnostuksen mukaan opiskelija voi suunnata viimeisiä harjoittelujaan sille osa-alueelle, joka häntä eniten kiinnostaa.

Otaniemen kampuksella opettaja Hannamari Talasma on huomannut, miten opiskelijoiden ammatillinen identiteetti vahvistuu opintojen aikana – erityisesti harjoitteluissa:

– Ymmärrettävästi ensimmäisissä harjoitteluissa opiskelija keskittyy erityisesti hoitotyön perusteisiin ja kädentaitoihin. Kolmannen ja neljännen moduulin kohdalla opiskelija kykenee kohtaamaan asiakkaan ja hänen tarpeensa ensimmäisten moduulien harjoitteluita monipuolisemmin, hän kertoo.

Erja Annola puolestaan opettaa Porvoossa opintojen loppuvaiheessa. Tässä vaiheessa opintoja korostuu opiskelijoiden osaamisessa hoitotyön kokonaisvaltaisempi hahmottaminen. Opiskelijoiden on mahdollista tehdä viimeiset harjoittelujaksonsa sairaanhoitajan sijaisuudessa työtä opinnollistaen.

– Viimeisillä harjoitteluilla on keskeinen merkitys sairaanhoitajan rooliin ja vastuuseen kasvamisessa, Annola sanoo.

Mutta vielä valmistumisenkaan jälkeen ei sairaanhoitajana koskaan ole valmis, Erja Annola ja Hannamari Talasma muistuttavat. Hoitotyö ja terveydenhuolto kehittyvät jatkuvasti, joten sairaanhoitajana pitatkuvasti kehittää omaa osaamistaan.

– Korostamme aina opiskelijoille, että tyhmiä kysymyksiä ei ole. Vaikka olisi ”valmis” sairaanhoitaja, ei kaikkea tarvitse silti tietää, he summaavat.

Laurean Tikkurilan ja Otaniemen kampuksella järjestetään keväällä 2024 erillinen, kohdennettu haku sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille tai ylioppilastutkinnon suorittaneille. Hae erillishaussa 22.4.–13.5.2024 ja aloita opinnot syksyllä 2024