Siirry sisältöön

Ohjausta ja tukea hyvinvointiin Laurean opiskelijoille

Esittelyssä Laurean hyvinvointipalvelut.

Opiskeluun ja opiskelijaelämään voi liittyä monia haastaviakin hetkiä ja siksi Laureassa on tarjolla ohjausta ja palveluja hyvinvoinnin sekä opintojen etenemisen tueksi. Laurean hyvinvointipalvelut auttavat monialaisesti opiskelijoitamme matkalla kohti parempaa hyvinvointia ja menestystä uralla.

Opiskeluhyvinvoinnilla tarkoitetaan Laureassa opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä opiskelijoiden tukemista opiskelussa, oppimisessa ja kehittymisessä. Opiskeluhyvinvointipalveluiden tavoitteena on, että opiskelija saa tarvitsemaansa tukea ja välineitä hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja sen esteiden poistamiseen.

Laurea tarjoaa opintopsykologin, kuraattorin ja erityisopettajan palveluita sekä erilaisia ohjauspalveluita opintojen etenemiseen ja uralla etenemiseen. Myös kampuspaikkakuntiemme seurakuntien oppilaitospappien tuki on opiskelijoiden käytettävissä. Laurean Ura­pal­ve­lut puolestaan auttavat opis­ke­li­joi­ta työnhaussa ja ura­poh­din­nois­sa.

Seuraavassa esittelemme lyhyesti Laurean hyvinvointipalvelujen toimijoita. Voit tutustua heihin tarkemmin myös linkeistä löytyvistä artikkeleista sekä katsomalla videot.

Opin­top­sy­ko­lo­git auttavat opis­ke­li­joi­ta mieltä as­kar­rut­ta­vis­sa aiheissa

Opintopsykologit tarjoavat opiskelijoille keskustelutukea, ovat mukana hyvinvointia tukevissa opintojaksoissa sekä kehittävät Laureassa toteutettavia hyvinvoinnin tukitoimia. Työnkuva korkeakoulussa on monipuolinen.

- Yhteyttä meihin voi ottaa matalalla kynnyksellä. Vaikka työnimikkeemme on opintopsykologi, mieltä askarruttavien aiheiden ei tarvitse liittyä pelkästään opintoihin, kertoo Manne Pyykkö, joka on yksi Laurean opintopsykologeista.

Apua ja keinoja opiskelijoiden mieltä askarruttaviin aiheisiin pohditaan jokaisen kanssa yksilötasolla.

- Monesti vastaanotolla halutaan löytää ratkaisuja heti ensimmäisellä käyntikerralla. Vastausten saaminen on kuitenkin pidempi prosessi ja yhdessä käymme läpi opiskelijan tarinan, opintopsykologi Taina Laine jatkaa.

Laurean hyvinvointipalvelut: opintopsykologit

Kuraattori tarjoaa kes­kus­te­lua­pua opis­ke­li­joi­ta as­kar­rut­ta­viin aiheisiin

Laurean kuraattori Leena Kuosmanen tarjoaa opiskelijoille keskustelutukea ja on mukana erilaisissa hyvinvointia tukevissa opintojaksoissa. Kuraattorin juttusille voi muun muassa tulla, jos koulunaloitus jännittää, ajanhallintaan tarvitsee vinkkejä tai oppimisvaikeuksiin apua.

Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi Leena järjestää vertaisryhmiä, jos moni opiskelija ottaa yhteyttä samanlaisista teemoista.

- Vertaisryhmissä keskustelu voi olla rennompaa, kun apua ongelmiin saa myös kanssa opiskelijoilta. Vertaistuen lisäksi opiskelijat voivat löytää ryhmästä uusia ystäviä, Leena kertoo.

Laurean hyvinvointipalvelut: kuraattori

Op­pi­lai­tos­papit tukevat opis­ke­li­jaa elä­män­krii­seis­sä

Osa Laurean hyvinvointitiimiä ovat oppilaitospapit Panu Mäkelä ja Hanna Vuollo. Panu työskentelee Espoon seurakuntayhtymässä. Toimipisteenä ovat Leppävaaran ja Otaniemen kampukset. Hanna työskentelee Vantaan seurakuntayhtymässä, päätoimipisteenä on Tikkurilan kampus. Papit vierailevat pyydettäessä muillakin kampuksilla. 

Oppilaitospappien tehtävänä onkin tarjota keskustelutukea Laurean opiskelijoille sekä henkilökunnalle. Vastaanotolle ovat kaikki tervetulleita vakaumuksesta, kansallisuudesta tai elämänvaiheesta riippumatta.

Keskustelutuen lisäksi oppilaitospapit ovat mukana kriisityössä, kosketti kriisi sitten yksilöä tai kouluyhteisöä.

- Kun opiskelija ottaa meihin yhteyttä, ollaan usein syvien teemojen äärellä. Kysymykset voivat liittyä oman elämä kriiseihin, merkitykseen sekä elämän suuntiin. Olemme opiskelijoiden rinnalla heidän arjessaan, Hanna ja Panu kertovat.

Laurea hyvinvointipalvelut: oppilaitospapit

Ura­pal­ve­lut auttavat opis­ke­li­joi­ta työnhaussa ja ura­poh­din­nois­sa

Laurean urapalvelut auttavat opiskelijoita työhaussa sekä uraan liittyvissä pohdinnoissa. Urapalveluiden järjestämissä yksilötapaamisissa ja työpajoissa käydä läpi CV:n tekoa, urasuunnitelmia, työnhakijan henkilöbrändäystä ja valmistaudutaan työhaastatteluihin.

- Usein opiskelijat tulevat vastaanotolle pohtiessaan, mitä heistä tulee isona. Kysymys ei ole ikäriippuvainen vaan kokeneemmatkin opiskelijat miettivät tätä, urapalveluiden asiantuntija Esa Hukkanen sanoo.

Kysymystä lähestytään aina opiskelijoiden kanssa yksilöllisesti. Joitakin työhakua ohjaavat nykyiset taidot sekä aikaisempi kokemus. Joillekin vahvana tekijänä on motivaatio työllistyä tietylle alalle.

Laurean hyvinvointipalvelut: urapalvelut

 

Lue lisää: Palvelut opiskelijalle