Siirry sisältöön

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat kehittää tutkimus-, kehittämis- ja johtamisosaamistaan työhyvinvoinnin johtamisen asiantuntijoina. Voit hakea tähän YAMK-koulutukseen syksyn yhteishaussa 28-8. - 11.9.2024.

Perustiedot

  • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), Master of Health Care/Master of Social Services
  • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
  • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen voi hakea sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), sosionomi (AMK) tai kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -tutkinnoilla.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Työhyvinvoinnin johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksessa kehityt työhyvinvoinnin johtamisen ja kehittämisen asiantuntijaksi. Oleellista asiantuntijaksi kehittymisessä on monipuolinen analyyttinen osaaminen työelämän muutoksen ja mielen hyvinvoinnin välisestä suhteesta. Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen, henkilöstöjohtamisen juridinen osaaminen sekä henkilöstöjohtamisen eettisten kysymysten käsittelytaidot ovat keskeisiä koulutuksen osaamistavoitteita. Valmentavassa johtamisotteessa kiteytyvät monet työhyvinvoinnin johtamisen kannalta keskeiset periaatteet, joita tarkastellaan ja arvioidaan analyyttisesti ja rakentavan kriittisesti.

Koulutuksen ydinsisältöinä on kehittää työhyvinvointia edistävää johtamiskulttuuria ja toimintatapoja työelämässä. Koulutuksessa korostuvat vuorovaikutuksellinen ja dialoginen oppiminen sekä reflektiivinen ilmiöiden tarkastelu.

Ydinopintojen lisäksi opiskelija kehittää osaamistaan vapaasti valittavilla, täydentävän osaamisen opinnoilla omien tavoitteidensa mukaisesti. Täydentävän osaamisen opintoihin kuuluu opintoja muun muassa tutkimus- ja kehittämisosaamisen, johtamisosaamisen, liiketoimintaosaamisen, kestävän kehityksen, digitaalisten palvelujen suunnittelun ja muotoiluajattelun aihepiireistä.

Koulutuksen antama pätevyys ja uramahdollisuudet

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joissa vaatimuksena on ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä työhyvinvoinnin johtamisen ja kehittämisen tehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Opintojen rakenne

Tutkinto koostuu pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä). Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta.

  • Ydinosaamisen opinnot 30 op
  • Täydentävän osaamisen opinnot 30 op
  • Opinnäytetyö 30op

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintoihin sisältyy lähiopetuspäiviä, itsenäistä työskentelyä, pienryhmätyöskentelyä, virtuaaliopintoja sekä työelämään kiinnittyviä kehittämistehtäviä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa, mutta opintovapaa voi helpottaa opintojen toteuttamista. Ydinosaamisen opinnoista noin puolet järjestetään lähiopetuksena kampuksella ja puolet etäopetuksena.  

Opintojen aikataulut

Ydinosaamisen opintojen opetuspäivät keväällä 2025

16. - 18.1.2025
13. - 15.2.2025
13. - 15.3.2025
10. - 12.4.2025
15. - 17.5.2025

Täydentävän osaamisen opinnot erillisen aikataulun mukaan.

Hakeminen ja valintakokeet

Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran syksyn 2024 yhteishaussa.

Hakukelpoisuuden Työhyvinvoinnin johtaminen sosiaali- ja terveysalalla YAMK-koulutukseen antaa sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), sosionomi (AMK) tai kuntoutuksen ohjaaja (AMK)-tutkinto tai muu soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto.  

Käytössä on myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva Suomessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

 

Kiitos viestistäsi! Yhteystietosi lisätään postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Työhyvinvoinnin johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, ylempi AMK, Tikkurilan kampus, 30 aloituspaikkaa

  • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
  • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Ei tiedossa