Siirry sisältöön

Koulutukseen haetaan suorittamalla yhden opintopisteen laajuinen valintakoe. Hakeminen vaatii aiemmin suoritetun sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK) -tutkinnon. Aiemmalla opistotason sairaanhoitajatutkinnolla ei voi hakea koulutukseen. Seuraava erillishaku toteutetaan keväällä 2023. Tarkennetut aikataulut ja ohjeet päivitetään sivuille helmikuun aikana.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja(AMK)-tutkinnon suorittaneet
 • Hakuaika: 19.9.–3.10.2022
 • Ajoitus: Valintakoe järjestetään 27.10.2022 klo 8-15 verkossa
 • Laajuus: 240 op. Hyväksiluvut aiemman tutkinnon perusteella 180 op.
 • Sijainti: Verkko-opetus
 • Hinta: Maksuton

Voit hakea tähän sairaanhoitajille ja kätilöille suunnattuun koulutukseen, mikäli haluat päivittää aiemmin suorittamasi sairaanhoitajan, kätilön tai ensihoitajan AMK-tasoisen tutkinnon terveydenhoitaja AMK-tutkinnoksi.

Koulutuksen sisältö

Koulutus toteutetaan täysin verkossa ja myös käytännön harjoittelujaksojen ohjaus toteutetaan verkossa. Harjoittelujaksot vaativat kuitenkin läsnäoloa harjoittelupaikassa.

Koulutuksen laajuus on enimmillään 60 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta. Opinnot on mahdollista suorittaa myös vuodessa. Opintojen alussa laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa aiemmin hankittua osaamista verrataan terveydenhoitajatutkinnon osaamistavoitteisiin, ja tutkinnon laajuus määräytyy sen perusteella.

Harjoittelua on yhteensä 27 opintopistettä, mikä tarkoittaa noin 18 viikkoa harjoittelua.

Koulutus sisältää seuraavat osaamiskokonaisuudet:

Terveydenhoitajatyön asiakkuusosaaminen - 23 op
•    Lapsiperheen terveydenhoitajatyö 5 op
•    Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 5 op
•    Koulu- ja opiskeluikäinen terveydenhoitajatyö 5 op
•    Työikäisten terveydenhoitajatyö 5 op
•    Rokotusosaamisen opinnot 3 op

Kehittämis- ja johtamisosaaminen terveydenhoitajatyössä 10 op
•    Ammatillinen kehittyminen terveydenhoitajatyöhön 1 op
•    Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5 op
•    Uudistuva monialainen terveyden edistäminen 3 op
•    Valintakoe 1 op (yli 50p) tai muu täydentävä opintojakso 1 op

Ammattitaitoa edistävät harjoittelut 27 op
Harjoittelut koostuvat (I) äitiys- ja lastenneuvolajaksosta, (II) kouluterveydenhuollon jaksosta sekä (III) työikäisen terveydenhoitotyön harjoittelusta (työterveyshuolto, opiskelijaterveydenhuolto tai terveysaseman terveydenhoitajan vastaanottotyö) sekä (IV) vapaavalintaisesta terveyden edistämisen harjoittelusta tai jonkin edellä mainitun täydentämisestä.

Opiskelu koulutuksessa

Opintojen laajuus on noin 60 op, ja yhden opintopisteen keskimääräinen opiskelijalta vaadittu työmäärä on 26,7h. Sinun tulee siis varautua noin 1600 työtuntiin eli 40 työviikkoon opintojen aikana. Mikäli aiot suorittaa opinnot vuodessa, tulee sinun varautua lähes kokopäiväiseen opiskeluun.

Kevätlukukauden 2023 opinnot suoritetaan verkossa. Opetuspäivät ovat maanantai ja tiistai, mutta opetusta voi olla myös muina arkipäivinä. Tarkat verkkotapaamisten päivämäärät ilmoitetaan valituille syksyllä 2022. Verkkotapaamisten lisäksi opiskelijan on tärkeää varata riittävästi aikaa itsenäiseen opiskeluun sekä tiimeissä tehtäviin oppimistehtäviin ja projekteihin. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Syyslukukausi 2023 on pääosin harjoittelua, jota voi jatkaa vielä kevätlukukaudella 2024.

Hakeminen

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden koulutukseen antaa Suomessa suoritettu sairaanhoitaja (AMK)-, ensihoitaja (AMK)- tai kätilö (AMK)-tutkinto. Lisäksi hakukelpoisuuden antaa myös muut näihin rinnastettavat muualla kuin Suomessa suoritetut vastaavat tutkinnot. Mikäli hakijan tutkinto on muualla kuin Suomessa suoritettu, tulee hakijalla olla Valviran myöntämä päätös laillistetusta ammatinharjoittamisoikeudesta. Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tulee kaikilla hakijoilla olla suoritettu hakuajan päättymiseen 3.10.2022 mennessä. Muilla tutkinnoilla (ml. aiempi opistotason sairaanhoitajatutkinto) ei ole mahdollista hakea tähän koulutukseen.

Mikäli hakijan tutkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa, tulee hakijan liittää hakulomakkeelleen tutkintotodistus ja sen liiteosat sekä Valviran myöntämät terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuteen liittyvät päätösasiakirjat. Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, tulee hakijan lähettää alkuperäisen todistuskopion lisäksi myös kopio virallisen kielenkääntäjän tekemästä käännöksestä. Liitteet tulee liittää hakulomakkeelle 10.10.2022 klo 15.00 mennessä. Suomessa tutkintonsa suorittaneiden hakukelpoisuus tarkastetaan valtakunnallisesta suorituspalvelusta, joten hakijoiden ei tarvitse toimittaa erikseen liitteitä.

Valintatapa

Koulutukseen haetaan hakuaikana 19.9.-3.10.2022 Opintopolku.fi-palvelussa. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen 27.10.2022, joka toteutetaan Laurean verkko-oppimisalustalla Canvasissa. Valintakokeessa hakijalla on 6h aikaa tutustua annettuun aineistoon ja tehdä koe sen pohjalta. Valintakoeaineistoa ei julkaista hakijoille etukäteen, mutta hakija voi tutustua aiheeseen lukemalla teoksesta Terveydenhoitajan osaaminen (Haarala ym. 2015), luvut 2 (Terveydenhoitaja terveyden edistäjänä) ja 4 (Eri-ikäiset terveydenhoitajan asiakkaina). Valintakokeen pisteytys on 0p – 100p. Mikäli hakija saa valintakokeessa yli puolet pisteistä, hakija saa yhden opintopisteen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin. Valintakoe tulee suorittaa hyväksytysti, ja opiskelijavalinta koulutukseen tehdään valintakokeen suorituspistemäärän perusteella. Tasapisteissä valinnan ratkaisee arpa Opintopolku.fi -järjestelmässä.

Voit hakea koulutukseen, vaikka haet opiskelemaan terveydenhoitajakoulutukseen syksyn 2022 yhteishaussa. Tässä tapauksessa kannattaa kuitenkin muistaa yhden korkeakoulupaikan säännös. Eli voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Terveydenhoitaja (AMK)-tutkinto on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja siihen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä, joka määrittelee alalla työskentelevän terveydelliset vaatimukset. Tutustu vaatimuksiin >>

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet erillishakujen yksilöllisiin järjestelyihin täältä. Huomaa, että hakemus yksilöllisistä järjestelyistä tulee toimittaa erilliselle e-lomakkeelle määräaikaan 10.10.2022 klo 15.00 mennessä.

Jos sinulle myönnetään valintakokeeseen lisäaikaa, lisäaika on 20min per tunti.

Haun aikataulu

 • Haku käynnistyy maanantaina 19.9. klo 8.00 ja päättyy maanantaina 3.10. klo 15.00
 • Liitteet tulee liittää hakulomakkeelle 10.10.2022 klo 15.00 mennessä.
 • Valintakoe käynnistyy 27.10. klo 8.00 ja päättyy 27.10. klo 15.00.
 • Valintakokeen suorituspistemäärän perusteella 40 opiskelijaa valitaan koulutukseen ja päätöksestä ilmoitetaan 25.11.2022 mennessä.
 • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 2.12.2022 klo 15.00 mennessä.
 • Opinnot alkavat orientaatiolla tammikuussa 2023.

Muutokset mahdollisia. Lopulliset tiedot päivittyvät elokuun 2022 aikana. Lue lisää koulutuksesta ja hakemisesta Opintopolusta.

Kiinnostuitko koulutuksesta? Jätä yhteystietosi niin muistutamme sinua hakuajan alkaessa

Seuraava haku järjestetään syksyllä 2022. Jos olet kiinnostunut koulutuksesta ja haluat saada muistutusviestin hakuajan alkaessa, jätä yhteystietosi alle niin lähetämme sinulle sähköpostitse muistutuksen hakuajan alkaessa.

Minulle saa lähettää sähköpostitse muistutuksen terveydenhoitajan muuntokoulutuksen hakuajan alkamisesta

Lisätietoja: