Siirry sisältöön

Seuraava hakuaika koulutukseen on keväällä 2024. Koulutukseen haetaan suorittamalla yhden opintopisteen laajuinen valintakoe. Hakeminen vaatii aiemmin suoritetun sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK) -tutkinnon. Aiemmalla opistotason sairaanhoitajatutkinnolla ei voi hakea koulutukseen. Jätä yhteystietosi sivun alareunan lomakkeella, niin saat muis­tu­tuk­sen hakuajan alkaessa.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja(AMK)-tutkinnon suorittaneet
  • Hakuaika: Seuraava haku keväällä 2024
  • Ajoitus: Valintakoe järjestetään 16.5.2023 klo 8-15 Canvas-oppimisympäristössä
  • Laajuus: 240 op. Hyväksiluvut aiemman tutkinnon perusteella 180 op.
  • Sijainti: Verkko-opetus
  • Hinta: Maksuton

Voit hakea tähän sairaanhoitajille ja kätilöille suunnattuun koulutukseen, mikäli haluat päivittää aiemmin suorittamasi sairaanhoitajan, kätilön tai ensihoitajan AMK-tasoisen tutkinnon terveydenhoitaja AMK-tutkinnoksi. Koulutukseen sisältyy 40 aloituspaikkaa ja opiskelijavalinta toteutetaan erillishaussa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen teoriaopetus ja harjoittelun ohjaus toteutuu verkossa. Teoriaopetus sisältää itsenäistä opiskelua, tiimityöskentelyä ja opetuspäivinä reaaliaikaista opetusta verkossa. Harjoittelujaksot suoritetaan harjoittelujen teemojen mukaisissa, opiskelijan itse varaamissa harjoittelupaikoissa.

Koulutuksen laajuus on enimmillään 60 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta. Opinnot on mahdollista suorittaa myös vuodessa. Opintojen alussa laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa aiemmin hankittua osaamista verrataan terveydenhoitajatutkinnon osaamistavoitteisiin, ja tutkinnon laajuus määräytyy sen perusteella.

Harjoittelua on yhteensä 27 opintopistettä, mikä tarkoittaa noin 18 viikkoa harjoittelua.

Koulutus sisältää seuraavat osaamiskokonaisuudet:

Terveydenhoitajatyön asiakkuusosaaminen - 23 op
•    Lapsiperheen terveydenhoitajatyö 5 op
•    Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 5 op
•    Koulu- ja opiskeluikäinen terveydenhoitajatyö 5 op
•    Työikäisten terveydenhoitajatyö 5 op
•    Rokotusosaamisen opinnot 3 op

Kehittämis- ja johtamisosaaminen terveydenhoitajatyössä 10 op
•    Ammatillinen kehittyminen terveydenhoitajatyöhön 1 op
•    Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5 op
•    Uudistuva monialainen terveyden edistäminen 3 op
•    Valintakoe 1 op tai muu täydentävä opintojakso 1 op

Ammattitaitoa edistävät harjoittelut 27 op
Harjoittelut koostuvat (I) äitiys- ja lastenneuvolajaksosta, (II) kouluterveydenhuollon jaksosta sekä (III) työikäisen terveydenhoitotyön harjoittelusta (työterveyshuolto, opiskelijaterveydenhuolto tai terveysaseman terveydenhoitajan vastaanottotyö) sekä (IV) vapaavalintaisesta terveyden edistämisen harjoittelusta tai jonkin edellä mainitun syventämisestä.

Opiskelu koulutuksessa

Opintojen laajuus on 60 op, ja yhden opintopisteen keskimääräinen opiskelijalta vaadittu työmäärä on 26,7h. Sinun tulee siis varautua noin 1600 työtuntiin eli 40 työviikkoon opintojen aikana. Mikäli aiot suorittaa opinnot vuodessa, tulee sinun varautua lähes kokopäiväiseen opiskeluun.

Syyslukukauden 2023 opinnot suoritetaan verkossa. Opetuspäivät ovat pääosin tiistai ja keskiviikko. Syksyn intensiiviviikko on viikko 39, jolloin opetusta on joka arkipäivä. Lisäksi syksyllä on harjoittelua viikoilla 47-50. Tarkat verkkotapaamisten päivämäärät ilmoitetaan valituille kesällä 2023.

Verkkotapaamisten lisäksi opiskelijan on tärkeää varata riittävästi aikaa itsenäiseen opiskeluun sekä tiimeissä tehtäviin oppimistehtäviin ja projekteihin. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, jossa nettiyhteys, mikrofoni, kaiuttimet ja kamera. Kevätlukukausi 2024 on pääosin harjoittelua, jota voi jatkaa vielä syyslukukaudella 2024.

Hakeminen

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuuden koulutukseen antaa Suomessa suoritettu sairaanhoitaja (AMK), ensihoitaja (AMK) tai kätilö (AMK) -tutkinto. Lisäksi hakukelpoisuuden antaa myös muut näihin rinnastettavat muualla kuin Suomessa suoritetut vastaavat tutkinnot. Mikäli hakijan tutkinto on muualla kuin Suomessa suoritettu, tulee hakijalla olla Valviran myöntämä päätös laillistetusta ammatinharjoittamisoikeudesta. Hakukelpoisuuden antava tutkinto tulee olla suoritettuna hakuajan alkuun 3.4.2023 mennessä.

Mikäli hakijan tutkinto on suoritettu muualla kuin Suomessa, tulee hakijan liittää hakulomakkeelleen tutkintotodistus ja sen liiteosat sekä Valviran myöntämät terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeuteen liittyvät päätösasiakirjat. Liitteet tulee liittää hakulomakkeelle 24.4.2023 klo 15.00 mennessä. Suomessa tutkintonsa suorittaneiden hakukelpoisuus tarkastetaan valtakunnallisesta suorituspalvelusta, joten hakijoiden ei tarvitse toimittaa erikseen liitteitä.

Valintatapa

Koulutukseen haetaan hakuaikana 3.4-17.4.2023  Opintopolku.fi-palvelussa. Kaikki hakukelpoiset hakijat suorittavat valintakokeen Canvas-oppimisympäristössä valintakoepäivänä 16.5.2023 klo 8.00-15.00. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen suorituspistemäärän perusteella.

Valintakokeessa hakijalla on 6 tuntia aikaa tutustua annettuun aineistoon ja tehdä koe sen pohjalta. Valintakoeaineistoa ei julkaista hakijoille etukäteen, mutta hakija voi tutustua aiheeseen lukemalla teoksesta Terveydenhoitajan osaaminen (Haarala ym. 2015), luvut 2 (Terveydenhoitaja terveyden edistäjänä) ja 4 (Eri-ikäiset terveydenhoitajan asiakkaina).  

Hakijalle voidaan mahdollisuuksien mukaan myöntää valintakoetta varten yksilöllisiä järjestelyitä. Hakijan tulee toimittaa yksilöllisistä järjestelyistä asiantuntijalausunto e-lomakkeelle annettuun määräaikaan 24.4.2023 klo 15.00 mennessä.

Valintakoe

Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen menestyksen perusteella. Valintakoe sisältää kolme osaa, joiden maksimipistemäärä on 100 ja alin hyväksytty pistemäärä on 60. Hakijan tulee suorittaa kaikki valintakokeen osiot hyväksytysti tullakseen valituksi. Tasapistetilanteessa käytetään arvontaa. Tällöin tietojärjestelmä arpoo tasapistetilanteessa valittavat. Valinta tasapistetilanteessa koskee vain lopullista valintaa.

Vähintään 60 pistettä valintakokeesta saaneet kaikki osiot hyväksytysti suorittaneet hakijat saavat 1 op:n avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin.

Voit hakea koulutukseen, vaikka haet opiskelemaan terveydenhoitajakoulutukseen kevään 2023 yhteishaussa. Tässä tapauksessa kannattaa kuitenkin muistaa yhden korkeakoulupaikan säännös. Eli voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Terveydenhoitaja (AMK)-tutkinto on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja siihen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä, joka määrittelee alalla työskentelevän terveydelliset vaatimukset. Tutustu vaatimuksiin >>

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, löydät ohjeet erillishakujen yksilöllisiin järjestelyihin täältä. Huomaa, että hakemus yksilöllisistä järjestelyistä tulee toimittaa erilliselle e-lomakkeelle määräaikaan 24.4.2023 klo 15.00 mennessä.

Haun aikataulu

 
3.4.2023 klo 8:00 – 17.4.2023 klo 15:00 Hakuaika
24.4.2023 klo 15:00 mennessä Muualla kuin Suomessa tutkinnon suorittaneiden tulee liittää vaaditut liitteet hakulomakkeelle. Suomessa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden pohjakoulutustiedot tarkistetaan valtakunnallisesta suoritusrekisteristä; liitetiedostoja ei tarvitse liittää hakemukseen.
24.4.2023 klo 15:00 mennessä Mahdolliset yksilöllisten järjestelyjen hakemukset tulee toimittaa elomakkeelle
2.5.2023 mennessä Kutsut valintakokeeseen
16.5.2023 klo 8:00-15:00 Valintakoe Canvas-oppimisympäristössä
8.6.2023 mennessä Ilmoitus hakijavalinnasta 
14.7.2023 klo 15:00 mennessä Opiskelupaikan vastaanotto

 

 Lue lisää koulutuksesta ja hakemisesta Opintopolusta.

Kiinnostuitko koulutuksesta? Jätä yhteystietosi, niin saat muistutuksen hakuajan alkaessa

Jos olet kiinnostunut koulutuksesta ja haluat saada muistutusviestin hakuajan alkaessa, jätä yhteystietosi alle niin lähetämme sinulle sähköpostitse muistutuksen hakuajan alkaessa.

Minulle saa lähettää sähköpostitse muistutuksen terveydenhoitajan muuntokoulutuksen hakuajan alkamisesta

Lisätietoja: