Siirry sisältöön

Kliinisen hoitotyön asiantuntijan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon voit hakea yhteishaussa 15.-30.3.2023.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5–2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan aiempi sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), ensihoitaja (AMK) tai kätilö (AMK), tai vastaava Suomessa suoritettu sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto.
Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ilmoittaudu YAMK-koulutusten infotilaisuuteen 7.3. klo 17.00

Koulutuksen sisältö

Koulutus tuottaa laajavastuisen kliinisen hoitotyön osaamisen ohella erityisesti näytön arviointiin ja jalkauttamiseen, osaamisen varmistamiseen, terveydenhuollossa tuotetun tiedon hyödyntämiseen, hoidon kehittämiseen ja laadunhallintaan liittyvää osaamista.  Koulutuksessa kehitätkin konkreettisia taitoja mm. asiakkaan terveydentilan arviointiin ja koulutustehtäviin.   

Koulutuksessa tarkastellaan kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden osa-alueita yleisestä näkökulmasta rajoittumatta tiettyyn erikoisalaan. Koulutuksessa sinun on kuitenkin mahdollista suunnata omaa osaamistasi kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaan perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoidon aloille muun muassa erilaisten harjoitustehtävien ja projektien muodossa. 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Kuukausittain on keskimäärin kolme koulutuspäivää. Koulutuspäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäisesti toteutettavia oppimistehtäviä, joissa opittua sovelletaan työelämän ja kliinisen hoitotyön kehittämisessä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä). Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5–2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot 

Ydinosaamisen opinnot kohdentuvat terveydentilan kokonaisarviointiin ja kliiniseen päätöksentekoon, asiakkaan terveyden edistämiseen ja omahoidon tukemiseen, kliinisen hoitotyön näyttöön perustuvaan kehittämiseen, tiedon- ja laadunhallintaan sekä asiantuntijuuden kehittämiseen kliinisessä hoitotyössä.

Täydentävät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä, pakollisesta opintojaksosta sekä 5 op valintaopintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Opinnäytetyö

Opinnot sisältävät työelämää kehittävän opinnäytetyön, jonka aiheen voit valita omaa urasuunnitelmasi mukaisesti. Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään kliinistä hoitotyötä ja työyhteisön toimintaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja tarkempiin opintojaksokuvauksiin ops.laurea.fi

Opintojen aikataulu

Syksyllä 2023 alkavan koulutuksen ydinosaamisen opetuspäivät syksylle 2023. Vuoden 2024 aikataulut tarkentuvat myöhemmin. Muutokset ovat mahdollisia.

14.-16.9.2023 klo 9.00-16.30
12.-14.10.2023 klo 9.00-16.30
9.-11.11.2023 klo 9.00-16.30
7.-9.12.2023 klo 9.00-16.30

Hakeminen ja valintakokeet

Koulutukseen haetaan kevään 2023 yhteishaussa 15.3.2023 klo 8.00 – 30.3.2023 klo 15.00. Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden Hoitotyön kliininen asiantuntijuus YAMK-koulutukseen antaa sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), ensihoitaja (AMK) tai kätilö (AMK) -tutkinto. Käytössä myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä vastaava Suomessa suoritettu sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen

Tietoa valintaopintojaksosta

 • Hoitotyön kliininen asiantuntijuus 

  Tähän koulutukseen valitaan hakijat valintaopintojakson perusteella. Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 28.4. - 2.6.2023. Viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 2.6.2023 klo 16.00 mennessä.

  Opintojakso tulee aloittaa viikon sisällä valintaopintojakson alkamisesta.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.

  Valintaopintojakson tueksi suositellaan teosta: Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen (2017/2018). Tutkimus hoitotieteessä, Sanoma Pro Oy (5./3.–6. Painos)

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintonsa ydinopintoihin. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

  Tämä koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet.

Lue lisää YAMK-opinnoista

 

Lisätietoja:

Hoitotyön kliininen asiantuntijuus YAMK, Tikkurila, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksyllä 2023
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Hae Laureaan!

Tutustu hakemisen ohjeisiin

Voit hakea kevään yhteishaussa englanninkielisiin koulutuksiin 4.-18.1.2023 ja suomenkielisiin 15.-30.3.2023.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluihin

Lue lisää koulutuksesta

Uusi YAMK-koulutus vahvistaa asiantuntijaosaamista kliinisen hoitotyön rajapinnassa


Lue uutinen