Siirry sisältöön

Tämä koulutus ei ole tarjolla syksyn 2024 yhteishaussa.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5–2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan aiempi sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), ensihoitaja (AMK) tai kätilö (AMK), tai vastaava Suomessa suoritettu sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto.
Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Koulutus tuottaa laajavastuisen kliinisen hoitotyön osaamisen ohella erityisesti näytön arviointiin ja jalkauttamiseen, osaamisen varmistamiseen, terveydenhuollossa tuotetun tiedon hyödyntämiseen, hoidon kehittämiseen ja laadunhallintaan liittyvää osaamista.  Koulutuksessa kehitätkin konkreettisia taitoja mm. asiakkaan terveydentilan arviointiin ja koulutustehtäviin.   

Koulutuksessa tarkastellaan kliinisen hoitotyön asiantuntijuuden osa-alueita yleisestä näkökulmasta rajoittumatta tiettyyn erikoisalaan. Koulutuksessa sinun on kuitenkin mahdollista suunnata omaa osaamistasi kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaan perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoidon aloille muun muassa erilaisten harjoitustehtävien ja projektien muodossa. 

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Kuukausittain on keskimäärin kolme koulutuspäivää. Koulutuspäivien lisäksi opintoihin kuuluu itsenäisesti toteutettavia oppimistehtäviä, joissa opittua sovelletaan työelämän ja kliinisen hoitotyön kehittämisessä. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä). Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5–2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot 

Ydinosaamisen opinnot kohdentuvat terveydentilan kokonaisarviointiin ja kliiniseen päätöksentekoon, asiakkaan terveyden edistämiseen ja omahoidon tukemiseen, kliinisen hoitotyön näyttöön perustuvaan kehittämiseen, tiedon- ja laadunhallintaan sekä asiantuntijuuden kehittämiseen kliinisessä hoitotyössä.

Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen suorittanut henkilö voi saada 10 opintopisteen hyväksiluvun ydinosaamisen opinnoista. 

Täydentävät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi valinnaisuutta sisältävillä täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä, pakollisesta opintojaksosta sekä 5 op valintaopintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit kaikille yhteistä opintojaksoa sekä valintaopintojaksoa lukuunottamatta valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen opintoja voi sisällyttää täydentävän osaamisen opintoihin 20 opintopisteen verran. 

Opinnäytetyö

Opinnot sisältävät työelämää kehittävän opinnäytetyön, jonka aiheen voit valita omaa urasuunnitelmasi mukaisesti. Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään kliinistä hoitotyötä ja työyhteisön toimintaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja tarkempiin opintojaksokuvauksiin ops.laurea.fi

Opintojen aikataulu

Syksyllä 2024 alkavan koulutuksen ydinosaamisen opetuspäivät. Osa opetuspäivistä toteutetaan etäyhteydellä ja osa Tikkurilan kampuksella. Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

 • 29.8.2024 klo 9.00-11.30 kaikkien YAMK-opiskelijoiden yhteinen orientaatio verkossa (Zoom)
 • 12. - 14.9.2024
 • 10. - 12.10.2024
 • 7. - 9.11.2024
 • 12. - 14.12.2024

Hakeminen ja valintakokeet

Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran kevään 2024 yhteishaussa 13. - 27.3.2024 (haku päättyy klo 15.00) Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden Hoitotyön kliininen asiantuntijuus YAMK-koulutukseen antaa sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), ensihoitaja (AMK) tai kätilö (AMK) -tutkinto. Käytössä myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä vastaava Suomessa suoritettu sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta. 

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen

Tietoa valintakokeesta

Opiskelijavalinta tapahtuu valintaopintojakson perusteella. Lue alta lisätietoa valintaopintojaksosta. 

 • Hoitotyön kliininen asiantuntijuus 

  Tähän koulutukseen valitaan opiskelijat kevään 2024 toisessa yhteishaussa valintaopintojakson perusteella.

  Aikataulu

  Valintaopintojakso suoritetaan aikavälillä ma 29.4. – pe 31.5.2024 (päättyy klo 16.00). 

  Hakijan tulee tutustua heti valintaopintojakson avauduttua verkko-oppimisalustaan, valintaopintojakson ohjeisiin sekä eri tehtävien palautusaikatauluihin.

  Valintaopintojakso sisältää eri määräaikoja tehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.

  Koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä

  Tämä koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa. Hakijan tulee tehdä tämän koulutuksen valintaopintojakso ollakseen mukana valinnoissa.

  Ohjeet

  Ennakkoon luettavaa aineistoa ei ole.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Muuta huomioitavaa

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä.

  Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.
  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä opintoihinsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet.

Lue lisää YAMK-opinnoista

 

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Ei tuloksia.

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Hoitotyön kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), Tikkurila, 30 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Hae Laureaan!

Syksyn 2024 yhteishaku

Syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024 voit hakea keväällä 2025 alkaviin koulutuksiimme.

Tutustu koulutuksiimme

Lue lisää koulutuksesta

Uusi YAMK-koulutus vahvistaa asiantuntijaosaamista kliinisen hoitotyön rajapinnassa


Lue uutinen