Siirry sisältöön

L55-erillishaku sopii sinulle, kun

 • Tavoitteesi on suorittaa kesken jäänyt ylempi korkeakoulututkinto loppuun.
 • Olet suorittanut vähintään 55 opintopistettä soveltuvia tutkintoon johtavia opintoja missä tahansa suomalaisessa korkeakoulussa, mutta opintosi ovat jääneet kesken. Voit siis hakea opiskelijaksi, vaikka et ole suorittanut aiempia opintojasi Laureassa.
 • Mikäli olet suorittanut keskeytyneet opintosi Laureassa, opintojesi keskeytymisestä tulee olla kulunut vähintään yksi lukukausi

Opiskelun periaatteet

 • Opintojen aloitus on joustava, voit aloittaa opinnot pian sen jälkeen, kun olet hakenut ja hakukelpoisuutesi on tarkastettu.
 • Saat henkilökohtaisen ohjaajan, jonka kanssa suunnittelet opinnoistasi itsellesi sopivan kokonaisuuden.
 • Teet opinnot loppuun selkeän suunnitelman mukaan joustavasti, myös työn ohessa.
 • Olet oikeutettu samoihin opintososiaalisiin etuihin kuin muutkin opiskelijat

Jos olet aloittanut ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävät opinnot, mutta syystä tai toisesta opintosi ovat keskeytyneet sen jälkeen, kun olet suorittanut vähintään 55 opintopistettä, voit nyt hakea Laureaan suorittamaan tutkintosi loppuun.

Tarjoamme kaikille suomalaisessa korkeakoulussa vähintään 55 ylemmän korkeakoulututkinnon opintopistettä suorittaneille mahdollisuuden hakea Laurean YAMK-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Jos sinulla ei ole vielä 55 opintopisteen edestä YAMK-opintoja tehtynä, voit täydentää puuttuvat pisteet Laurean avoimessa AMK:ssa.

Jos opintojen keskeytymisestä on alle yksi lukukausi, löydät ohjeet lisäajan hakemiseen löydät täältä >>.

Jos opiskeluoikeutesi on vielä voimassa toisessa korkeakoulussa löydät ohjeet opiskeluoikeuden siirtämiseen täältä >>

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen loppuun Laureassa

Opiskelijaksi valinnan jälkeen, saat henkilökohtaista apua ja tukea ohjaajalta, jonka kanssa käytte läpi aiemmat opinnot ja teette suunnitelman opintojen saattamiseksi loppuun. Ohjaaja on tukenasi opintojen alusta loppuun asti.

Ylempien korkeakouluopintojen loppuun saattaminen onnistuu Laureassa joustavasti töiden ohessa.

Ylemmän korkeakoulututkintonsa loppuun suorittaville kuuluu samat etuudet, kuin muillekin opiskelijoille:

 • Opiskelijakortti ja sen tuomat opiskelija-alennukset
 • Opiskelijaterveydenhuolto YTHS:n kautta. Huomaathan, että olet myös velvoitettu YTHS-maksuun puolivuosittain opintojesi ajan. YTHS-maksu maksetaan omatoimisesti, siitä ei toimiteta erillistä laskua.
 • Laurean opiskelijoille suunnatut palvelut, kuten kampuskirjastot, uraohjaus ja opiskelijakunta Laureamkon palvelut.
 • Laurean valmistujaisjuhla
 • Selvitä myös oletko oikeutettu esimerkiksi KELA:n tai Työllisyysrahaston myöntämiin etuuksiin, jos et ole päätoimisesti töissä.

Hakeminen

Voit hakea erillishaun kautta, mikäli

 • Opintosi ovat keskeytyneet
 • Olet suorittanut vähintään 55 opintopistettä saman tai vastaavan koulutuksen, tai koulutusohjelman ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opintoja suomalaisessa korkeakoulussa
 • Mikäli olet suorittanut keskeytyneet opintosi Laureassa, opintojesi keskeytymisestä tulee olla kulunut vähintään yksi lukukausi

Voit hakea tässä YAMK-tutkintojen erillishaussa jatkuvana hakuna ja voit jatkaa opintojasi samana hakukautena, kun saat myönteisen valintapäätöksen.

Näin haet

1. Voit täyttää hakulomakkeen täältä. Alla on lista haussa olevista koulutuksista. 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

Sosiaalialan ylempi AMK-tutkinto

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto

Tietojenkäsittelyn ylempi AMK-tutkinto

Turvallisuusalan ylempi AMK-tutkinto

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto


2. Täytä hakulomake.

3. Liitä hakulomakkeelle kopio aiemmasta opintosuoritusotteestasi. Ohjeet opintosuoritusotteen tilaamiseen löydät täältä >> . Jos olet tehnyt korkeakouluopintoja muualla kuin Laureassa (esimerkiksi avoimen AMK:n tai yliopiston kautta), liitä opintosuoritusotteet myös näistä opinnoista hakulomakkeelle. Opinnot, joilla haet eivät voi kuulua valmiiseen tutkintoon. Mikäli kaikki opintosi on Laureasta voit liittää lomakkeelle tiedon (word), että kaikki opintosuoritukset löytyvät Laurean opintorekisteristä.

4. Kirjoita hakulomakkeelle motivaatiokirje.  Motivaatiokirjeellä arvioidaan hakijan motivaatioita ja sitoutumista ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon loppuun suorittamiseen. Tekstin laajuus on kaksi A4-sivua. Käsittele kirjeessä seuraavat teemat

 • Mikä motivoi sinua suorittamaan tutkintosi loppuun juuri nyt?Kuvaile lyhyesti tavoitteitasi ja tulevaisuuden suunnitelmiasi. Pohdi myös sitä, miten opiskelu muuttaa arkeasi ja ajankäyttöäsi. Mitä olet valmis muuttamaan tämän hetkisessä elämäntilanteessasi, jotta onnistuisit opinnoissasi.
 • Millaisia kehittämiskohteita ja vahvuuksia sinulla on opintojen toteuttamisessa?Onko sinulle kertynyt työssäsi jotain uutta osaamista, jota voisit hyödyntää puuttuvien opintojen hyväksiluvussa (AHOT – aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen) tai työn ja opintojaksojen yhdistämisessä (opinnollistaminen)?
 • Näetkö nykyisessä työssäsi kehittämiskohteita, joita voisit hyödyntää opinnoissasi esimerkiksi opinnäytetyössäsi? 

Sisällytä motivaatiokirjeeseesi myös opinnäytetyön suunnitelma. Kuvaile tämänhetkistä tilannetta opinnäytetyösi suhteen. Jos olet aloittanut opinnäytetyöprosessin jo aiemmin, miten voit hyödyntää aiemmin aloitettua opinnäytetyötä saattaessasi tutkintoa nyt päätökseen? Laadi suunnitelma opinnäytetyöstäsi käsittäen alustavan kehittämistehtävän, ajatuksia hyödynnettävästä kirjallisuudesta (tietoperusta) ja menetelmälliset ratkaisut (tutkimus- ja kehittämismenetelmät).

5. Lähetä hakulomake 

6. Olemme sinuun yhteydessä valintahaastattelun sopimiseksi. Valinta tehdään aiempien opintojen opintosuoritusotteen, motivaatiokirjeen ja valintahaastattelun perusteella.   


Erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Jäitkö kaipaamaan lisätietoa? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä ja kerromme miten voimme auttaa tutkintosi saattamisessa loppuun!

Lisätietoja

Laurea Ha­ki­ja­pal­ve­lut

Puh. (09) 8868 7293
hakijapalvelut@laurea.fi