Siirry sisältöön

L55-erillishaku sopii sinulle, kun

 • Tavoitteesi on suorittaa kesken jäänyt ylempi korkeakoulututkinto loppuun.
 • Olet suorittanut vähintään 55 opintopistettä soveltuvia tutkintoon johtavia opintoja missä tahansa suomalaisessa korkeakoulussa, mutta opintosi ovat jääneet kesken. Voit siis hakea opiskelijaksi, vaikka et ole suorittanut aiempia opintojasi Laureassa.
 • Mikäli olet suorittanut keskeytyneet opintosi Laureassa, opintojesi keskeytymisestä tulee olla kulunut vähintään yksi lukukausi

Opiskelun periaatteet

 • Opintojen aloitus on joustava, voit aloittaa opinnot pian sen jälkeen, kun olet hakenut ja hakukelpoisuutesi on tarkastettu.
 • Saat henkilökohtaisen ohjaajan, jonka kanssa suunnittelet opinnoistasi itsellesi sopivan kokonaisuuden.
 • Teet opinnot loppuun selkeän suunnitelman mukaan joustavasti, myös työn ohessa.
 • Olet oikeutettu samoihin opintososiaalisiin etuihin kuin muutkin opiskelijat

Jos olet aloittanut ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävät opinnot, mutta syystä tai toisesta opintosi ovat keskeytyneet sen jälkeen, kun olet suorittanut vähintään 55 opintopistettä, voit nyt hakea Laureaan suorittamaan tutkintosi loppuun. Haku on käynnissä jatkuvana erillishakuna.

Tarjoamme kaikille suomalaisessa korkeakoulussa vähintään 55 ylemmän korkeakoulututkinnon opintopistettä suorittaneille mahdollisuuden hakea Laurean YAMK-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Jos sinulla ei ole vielä 55 opintopisteen edestä YAMK-opintoja tehtynä, voit täydentää puuttuvat pisteet Laurean avoimessa AMK:ssa.

Jos opintojen keskeytymisestä on alle yksi lukukausi, löydät ohjeet lisäajan hakemiseen löydät täältä >>.

Jos opiskeluoikeutesi on vielä voimassa toisessa korkeakoulussa löydät ohjeet opiskeluoikeuden siirtämiseen täältä >>

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen loppuun Laureassa

Opiskelijaksi valinnan jälkeen, saat henkilökohtaista apua ja tukea ohjaajalta, jonka kanssa käytte läpi aiemmat opinnot ja teette suunnitelman opintojen saattamiseksi loppuun. Ohjaaja on tukenasi opintojen alusta loppuun asti.

Ylempien korkeakouluopintojen loppuun saattaminen onnistuu Laureassa joustavasti töiden ohessa.

Ylemmän korkeakoulututkintonsa loppuun suorittaville kuuluu samat etuudet, kuin muillekin opiskelijoille:

 • Opiskelijakortti ja sen tuomat opiskelija-alennukset
 • Opiskelijaterveydenhuolto YTHS:n kautta. Huomaathan, että olet myös velvoitettu YTHS-maksuun puolivuosittain opintojesi ajan. YTHS-maksu maksetaan omatoimisesti, siitä ei toimiteta erillistä laskua.
 • Laurean opiskelijoille suunnatut palvelut, kuten kampuskirjastot, uraohjaus ja opiskelijakunta Laureamkon palvelut.
 • Laurean valmistujaisjuhla
 • Selvitä myös oletko oikeutettu esimerkiksi KELA:n tai Työllisyysrahaston myöntämiin etuuksiin, jos et ole päätoimisesti töissä.

Hakeminen

Voit hakea erillishaun kautta, mikäli

 • Opintosi ovat keskeytyneet
 • Olet suorittanut vähintään 55 opintopistettä saman tai vastaavan koulutuksen, tai koulutusohjelman ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opintoja suomalaisessa korkeakoulussa
 • Mikäli olet suorittanut keskeytyneet opintosi Laureassa, opintojesi keskeytymisestä tulee olla kulunut vähintään yksi lukukausi

Voit hakea tässä YAMK-tutkintojen erillishaussa jatkuvana hakuna ja voit jatkaa opintojasi samana hakukautena, kun saat myönteisen valintapäätöksen.

Päätös opiskelijavalinnoista tehdään suoritettujen opintojen ja haastattelun perusteella. Edellytyksenä on myös, että soveltuvassa ryhmässä on tilaa.

Näin haet

1. Täytä hakulomake Opintopolku-palvelussa.

2. Liitä hakulomakkeelle kopio aiemmasta opintosuoritusotteestasi. Ohjeet opintosuoritusotteen tilaamiseen löydät täältä. Jos olet tehnyt korkeakouluopintoja muualla kuin Laureassa (esimerkiksi avoimen AMK:n tai yliopiston kautta), liitä opintosuoritusotteet myös näistä opinnoista hakulomakkeelle. Opinnot, joilla haet eivät voi kuulua valmiiseen tutkintoon. Mikäli kaikki opintosi ovat Laureasta, tarkastamme opintosuoritukset suoraan Laurean opintorekisteristä.

3. Kirjoita hakulomakkeelle motivaatiokirje. Motivaatiokirjeellä arvioidaan hakijan motivaatioita ja sitoutumista ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon loppuun suorittamiseen. Tekstin laajuus on kaksi A4-sivua. Käsittele kirjeessä seuraavat teemat

 • Mikä motivoi sinua suorittamaan tutkintosi loppuun juuri nyt?Kuvaile lyhyesti tavoitteitasi ja tulevaisuuden suunnitelmiasi. Pohdi myös sitä, miten opiskelu muuttaa arkeasi ja ajankäyttöäsi. Mitä olet valmis muuttamaan tämän hetkisessä elämäntilanteessasi, jotta onnistuisit opinnoissasi.
 • Millaisia kehittämiskohteita ja vahvuuksia sinulla on opintojen toteuttamisessa?Onko sinulle kertynyt työssäsi jotain uutta osaamista, jota voisit hyödyntää puuttuvien opintojen hyväksiluvussa (AHOT – aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen) tai työn ja opintojaksojen yhdistämisessä (opinnollistaminen)?
 • Näetkö nykyisessä työssäsi kehittämiskohteita, joita voisit hyödyntää opinnoissasi esimerkiksi opinnäytetyössäsi? 

Sisällytä motivaatiokirjeeseesi myös opinnäytetyön suunnitelma. Kuvaile tämänhetkistä tilannetta opinnäytetyösi suhteen. Jos olet aloittanut opinnäytetyöprosessin jo aiemmin, miten voit hyödyntää aiemmin aloitettua opinnäytetyötä saattaessasi tutkintoa nyt päätökseen? Laadi suunnitelma opinnäytetyöstäsi käsittäen alustavan kehittämistehtävän, ajatuksia hyödynnettävästä kirjallisuudesta (tietoperusta) ja menetelmälliset ratkaisut (tutkimus- ja kehittämismenetelmät).

4. Lähetä hakulomake 

5. Olemme sinuun yhteydessä valintahaastattelun sopimiseksi. Valinta tehdään aiempien opintojen opintosuoritusotteen, motivaatiokirjeen ja valintahaastattelun perusteella.   

 

 • Hakukohteet ja soveltuvat pohjakoulutukset 

  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

  Soveltuva pohjakoulutus: Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), sosionomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Käytössä on myös harkinnanvarainen valinta, jolloin pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä muu soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto.

  Koulutuksesta valmistuneen tutkintonimike on Laurean tutkinnonanto-oikeuden mukaisesti sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK) tai fysioterapeutti (ylempi AMK).

  Sosiaalialan ylempi AMK-tutkinto

  Soveltuva pohjakoulutus: Sosionomi (AMK), Geronomi (AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tai yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden kandidaatti kandidaatin (tai maisterin tutkinnon) suorittaneet.

  Koulutuksesta valmistuneen tutkintonimike on sosionomi (ylempi AMK).

  Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto, Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto, turvallisuusala, Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto, tietojenkäsittely

  Soveltuva pohjakoulutus: Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto

  Koulutuksesta valmistuneen tutkintonimike on tradenomi (ylempi AMK).

  Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto

  Soveltuva pohjakoulutus: Restonomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto

  Koulutuksesta valmistuneen tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK).

  Estenomi ylempi AMK-tutkinto

  Soveltuva pohjakoulutus: Estenomi (AMK) tai muu soveltuva tutkinto

  Koulutuksesta valmistuvan tutkintonimike on estenomi (ylempi AMK).

 • Yleinen hakukelpoisuus YAMK-tutkintoon 

  Hakuun liittyvä yleinen kelpoisuus YAMK-tutkintoon hakemisessa

  Hakijalla tulee erityisen hakukelpoisuuden lisäksi olla suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto sekä kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Vaadittavan työkokemuksen tulee olla kertynyt erillishaun hakemuksen jättämiseen mennessä. Laurea-ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun kahden vuoden työkokemuksen, jonka tulee olla alalta, jolle ollaan hakeutumassa.

  Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

  Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Työkokemus tarkistetaan työtodistuskopioista, jotka hakijat toimittavat hakijapalveluihin hakemuksen jättämiseen mennessä.

  Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

  Tiedot suoritetusta korkeakoulututkinnosta saadaan suoraan hakijan suoritustiedoista. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa opistoasteen tutkinnolla hakevan on ladattava liite hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta hakemukselle tai toimitettava se Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin hakemuksensa jättämisen yhteydessä, jotta hakemus tulee vireille.

  Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on ladattava liite hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta hakemukselle tai toimitettava se Laurea-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin hakemuksen jättämiseen mennessä. Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava siitä kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin. Kopioiden on oltava perillä Laurea-ammattikorkeakoulunhakijapalveluissa hakemuksen jättämiseen mennessä.

  Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai hänen annettuun määräaikaan mennessä toimittamansa ennakkotehtävä voidaan ottaa huomioon. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin hakemuksensa jättämiseen mennessä.  

  Hakukelpoisuusvaatimukset tutkinnoittain erillishaussa Suomen- ja englanninkielisiin koulutuksiin sovelletaan samoja pohjakoulutuskriteereitä. Hakijalta edellytetään jok0, että hän on aiemmin suorittanut vähintään 55 opintopistettä suomalaisessa korkeakoulussa tietyn koulutuksen tai koulutusohjelman ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opintoja, tai että hän on suorittanut Laurean avoimessa ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja vähintään 30 opintopistettä.

  Lopullisen päätöksen opiskelijavalinnasta tekee opintopäällikkö. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa tiedoksi Laurean hakijapalvelut.


Erillishakuja koskee yhden korkeakoulupaikan säännös. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Lisätietoja

Laurea Ha­ki­ja­pal­ve­lut

Puh. (09) 8868 7293
Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12

hakijapalvelut@laurea.fi