Siirry sisältöön

VARAVA-hanke tutkii rakenteellista rasismia korkeakoulujen toiminnassa

VARAVA-hankkeen juuri julkaistu kirjallisuuskatsaus tarkastelee ammattikorkeakoulujen roolia kotouttamisessa ja yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä.

VARAVA logo

Vastaanottava AMK – valtakunnallisesti rasismia vastaan eli VARAVA-hankkeen tavoitteena on parantaa ammattikorkeakoulujen vastaanottavuutta kasvattamalla tietoisuutta rasismista ja edistämällä antirasistista toimintakulttuuria. Hankkeen tarkoitus on tunnistaa ja tiedostaa rakenteellista rasismia korkeakoulujen toiminnassa, kehittää palveluja vastaanottavammiksi ja omaksua antirasistisia menetelmiä opetuksessa.

Hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Hankekumppaneina toimivat Laurea, SEAMK, TAMK sekä Lyfta Oy.

Tavoitteena vastaanottavampi kulttuuri

VARAVA kehittää Suomen ammattikorkeakouluja kohti vastaanottavampaa toimintakulttuuria, jotta yhdenvertaisuus toteutuisi riippumatta henkilön etnisestä taustasta. Hanketoimijat toteuttavat palvelumuotoiluprosessin kehittäen kolmansista maista tulevan opiskelijan palvelupolun vaiheita opintoihin hakeutumisesta työllistymiseen saakka.

- Pelkkä lainsäädäntö ei takaa, että ulkomaiset tutkinto-opiskelijat jäävät valmistumisen jälkeen Suomeen, kirjoittaa hankkeen projektipäällikkönä Laureassa toimiva Anu-Rohima Mylläri 23.8. Aamulehdessä julkaistussa Vieraskynä-kirjoituksessaan. 

- Jos yleinen asenneilmapiiri, politiikka sekä rakenteellista rasismia ylläpitävät käytännöt toiseuttavat tulijaa –miksi jäädä? Suomi pitää edelleen kärkisijaa Euroopan rasistisimpana maana. Myös suomalaiset opiskelijat kohtaavat rasismia ja syrjintää esimerkiksi vieraskielisen nimen, uskonnon tai ihonvärinsä perusteella.

Kirjallisuuskatsaus julkaistu

Ammattikorkeakoulujen roolia kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisessa ja yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä on tutkittu Laureassa toteutetussa VARAVA-hankkeen kirjallisuuskatsauksessa ja taustaselvityksessä. Kirjallisuuskatsaus on juuri julkaistu ja siihen voi tutustua VARAVA-hankkeen verkkosivuilla

Paula Alasen ja Minttu Rädyn tekemän selvityksen tavoitteena on tehdä ristivalotus ammattikorkeakoulujen roolista toisaalta kv-osaajien rekrytoinnissa, osaamisen kehittämisessä ja työllistymisessä ja toisaalta peilaten toimia yhteiskunnalliseen vastaanottavuuden edistämiseen.

Vuoden 2022 lopussa päättyvän VARAVA-hankkeen loppuseminaari järjestetään 16.11. Tampereella.