Siirry sisältöön

Uusi kestävän kasvun johtamisen YAMK-koulutus on mukana kevään 2020 yhteishaussa

Kestävän kasvun johtamisen YAMK-koulutuksessa paneudutaan kestävään kehitykseen, kestävään kasvuun ja kiertotalouteen

Laureassa on kehitetty uusi kestävän kasvun johtamisen (Leading Sustainable Growth) YAMK-tutkinto. 

- Tutkinnossa keskitytään luomaan pitkäkestoista arvoa yhteiskunnalle. Kehitämme yhdessä taitoja, jotka tukevat siirtymistä kestävämpään liiketoimintaan, kertoo koulutuksen vastuuopettaja, Maria Ekström.

Tyypillisesti liiketoiminnan kehittämisessä on haettu kasvua, huomioimatta riittävästi luonnonvarojen rajallisuutta. Kasvua ei voi kuitenkaan ainoastaan tarkastella kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta, vaan sitä täytyy myös tarkastella kestävyyden näkökulmasta. Kestävän kasvun johtamisen YAMK-tutkinnossa uudistuminen olemassa olevien resurssien puitteissa kuuluu tutkinnon ydinosaamiseen. 

- Jotta kestävyysajattelua saadaan siirrettyä käytäntöön, tarvitsemme uudistavaa muutosjohtamista, vaikuttamistaitoja ja kokonaisymmärrystä nykyajan kuluttajakäyttäytymisestä, painottaa Ekström. 

Laurean alumni Karoliina Korhonen ja YAMK-opiskelija Kim Salmela ovat olleet mukana kehittämässä tutkinnon opetussuunnitelmaa. Karoliinan mukaan kestävä kehitys, kestävä kasvu ja kiertotalous ovat tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpiä.

- Laurea on tämän koulutuksen myötä yksi edelläkävijöistä. Nopea reagointi muuttuvaan maailmaan osoittaa mielestäni Laurean ajanhermolla olemisen sekä ketterän muutoskyvyn, sanoo Korhonen. 

Kim Salmelan mielestä globaaleja kehitysvirtauksia tarkastellessa ympäristöhuoli nousee yhdeksi keskeisimmistä yhteiskuntien ja yritysten läpi leikkaavista megatrendeistä. Kestävän kehityksen vahva huomioiminen liiketoiminnan suunnittelussa ei ole enää kilpailuvaltti, vaan menestyksekkään liiketoiminnan elinehto kuluttajien arvojen muuttuessa vauhdilla kohti vastuullisuutta. 

- Yritysten tarjonnan ja toiminnan tulee sopeutua yksilöissä tapahtuvien arvojen, mielipiteiden ja toiveiden muutoksiin, joten yritysten eettiset ratkaisut ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan aikaisemmin, korostaa Salmela. 

Salmelan mukaan tämä uusi kestävän kasvun johtamisen YAMK-koulutus lähestyy kestävän kehityksen paradigmaa niin yksilön, yrityksen kuin yhteiskunnankin tasoilla, ja tuottaa opiskelijalle uudenlaista kykyä tarkastella kestävän kehityksen käsitettä liiketoiminnassa. 

Karoliina Korhosen mielestä on äärimmäisen tärkeää, että kestävään kasvuun ja kehitykseen liittyvät metodit ovat YAMK-ohjelman keskiössä ja sitä kautta niitä saadaan vietyä yrityselämään. 

- Tämä on välttämätöntä, koska kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut ja ilmastoasiat sekä eettisyys ovat nousseet tärkeiksi arvoiksi. Jotta yritykset pystyvät vastaamaan kuluttajien muuttuneeseen arvomaailmaan, on kasvua ja kehitystä tutkailtava kestävyyden kannalta, pohtii Karoliina.

Karoliina toteaa lopuksi, että tutkinto sisältää juuri niitä asioita, joita moderni asiantuntijuus ja johtaminen vaativat.

Tutustu uuteen kestävän kasvun johtamisen koulutukseen tästä! 

 

Lisätietoja: