Siirry sisältöön

Syksyn 2022 valmentava koulutus toi taas Laureaan kymmenen innostunutta sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa

AMK:n valmentavan koulutuksen (VALME) keräämä positiivinen palaute opiskelijoilta kertovat siitä, miten merkittäväksi ja mielekkääksi mahdollisuudeksi valmentava koulutus koetaan.

Kuvituskuva.

AMK:n valmentava koulutus (VALME) on maahanmuuttajille suunnattu ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Valmentavan koulutuksen tavoitteena on tukea niiden taitojen kehittymistä, joita tarvitaan korkeakoulujen valintakokeissa ja opinnoissa.

VALME-koulutus järjestetään Tikkurilan yksikössä joka syksy. Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä. Opinnot kestävät neljä (4) kuukautta. Vaikka koulutus on vaativa, moni VALME-koulutukseen osallistuva tekee opinnot yleensä oman työn ohessa. 

Merkittäväksi ja mielekkääksi koettu VALME-koulutus

”Koulutus on ollut todella mielenkiintoinen”

”Hyvä mahdollisuus tutustua Laureaan”

”Antanut tietoa mitä opiskelu on”

”Koulutus oli hienosti järjestetty”

”Hyvä ja positiivinen kokemus” 

”Koulutus oli hyvä mahdollisuus maahanmuuttajille”

”Sai tietoa ammattikorkeakoulujen opetuksesta ja mahdollisuuksista”

”KIITOS paljon Laurealle tästä hienosta mahdollisuudesta”

”Olen syvästi kiitollinen”

Sitaatit ovat peräisin ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen (VALME) opiskelijoiden joulukuussa 2022 antamasta palautteesta. Opiskelijat arvioivat koulutusta myös numeerisesti: keskiarvoksi tuli 4,66/5. Palautekyselyyn vastasi 18 opiskelijaa, eli lähes kaikki 20 opiskelijan ryhmästä. Sekä kirjallinen että numeerinen palaute kertovat siitä, miten merkittäväksi ja mielekkääksi mahdollisuudeksi valmentava koulutus koetaan.

Koulutuksen tärkeys nousee esiin myös opintojen aikana, sillä opiskelijat ovat hyvin motivoituneita ja puurtavat haastavien tehtävien äärellä pitkin syksyä. Opiskelijat pyytävät myös lisätehtäviä, jotta ehtisivät oppia enemmän niitä taitoja, joita opiskelu suomalaisessa ammattikorkeakoulussa edellyttää. Opiskelumotivaatiota kasvattaa myös mahdollinen palkinto: kymmenen (10) parasta opiskelijaa saa opintojen päätteeksi opiskelupaikan Laureasta.

Syksyn 2022 VALME-ryhmään valittiin 25 opiskelijaa, joista 20 jatkoi opinnoissaan loppuun asti. Näistä 20 opiskelijasta viisi (5) valittiin opintomenestyksen perusteella Laureaan sosionomiopintoihin ja viisi (5) sairaanhoitajaopintoihin. Tämän lisäksi moni pääsi opiskelemaan muihin ammattikorkeakouluihin. Toisin sanoen suurin osa koulutuksen päättäneistä opiskelijoista pääsi tavoitteeseensa ja sai opiskelupaikan korkeakoulusta. 

Mistä VALME-koulutus koostuu?

VALME-koulutus koostuu yleisestä orientaatio-opintojaksosta ja suomen kieleen sekä sosiaali- ja terveysalaan painottuvista moduuleista. Opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään, korkeakouluihin oppimisympäristönä sekä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintojaksolla perehdytään verkkoympäristöjen käyttöön, opinnoissa käytettäviin digityökaluihin, erilaisiin opiskelutekniikoihin sekä valmentavien opintojen opintopolkuvaihtoehtoihin.

Kieliopinnoissa (taitotasolta B1.1 alkaen) keskitytään erityisesti korkeakouluopiskeluun sekä sosiaali- ja terveysalaan liittyvään sanastoon. Lisäksi kieliopinnoissa totutellaan lukemaan, ymmärtämään ja tuottamaan asiatekstejä. Opiskelijalle annetaan myös työkaluja oman suomen kielen taitonsa itsenäiseen kehittämiseen.

Koulutuksessa painottuvat suomen kielen opinnot, sosiaali- ja terveysalaan perehdyttävät opinnot sekä yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan, tietotekniikan, puheviestinnän ja englannin kielen opintoja. 

Seuraava ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus järjestetään syksyllä 2023. Koulutukseen valitaan opiskelijat jo heinäkuun alussa. Lisätietoja koulutuksesta saa Marja Tanskaselta (marja.tanskanen@laurea.fi) ja suomen kielen opinnoista vastaavalta Saara Laaksolta (saara.laakso@laurea.fi). 

Lisätietoja: