Siirry sisältöön

Moniaistiset tilaratkaisut yrityksille – Elämysnurkka tukemassa työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä

Miltä kuulostaisi tauko mättäällä istuen ja kaunista maisemaa ihaillen? Tai vaikkapa kokous pariisilaisessa kahvilassa? Tai rekrytointihaastattelut meren rannalla?

Elämysnurkka-mainos.

Eloisa-hankkeessa on konseptoitu Elämysnurkka-tilaratkaisu, jonka tavoitteena on tuoda moniaistinen tila työntekijöiden työhyvinvointia ja palautumista edistämään. Hankkeen aikana pilotoidaan ja kehitetään Elämysnurkka-tilaratkaisua yhdessä yritysten kanssa.

Hanke suunnittelee ja toteuttaa yrityksen tilaan Elämysnurkan, jota voidaan räätälöidä yrityksen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Elämysnurkka voi olla esimerkiksi:

 • tila, johon työntekijä voi poiketa rentoutumaan, käydä ruoholle lepäämään ja nostaa jalat ylös! 
 • tila, jossa voidaan järjestää palaveri uudella tavalla tasa-arvoisesti ja yhdessä toimien.
 • tila, jossa voidaan järjestää rekrytointihaastatteluja paikassa, joka kertoo tarinaa yrityksenne arvoista.

Elämysnurkasta on saatavilla kolme eri teemaa: metsänurkkaus, pariisilainen kahvila ja merenranta. Elämysnurkka rakennetaan yrityksen tiloihin noin viikon ajaksi maksutta. Tilan käyttöön opastetaan. Vastineeksi hanke kerää käyttäjäkokemuksia kokeilusta. Kokeilu voidaan toteuttaa myös Laurea Tikkurilan kampuksella, johon on erikseen tilattavissa myös kokoustarjoilut.

Elämysnurkka-tilaratkaisu perustuu Laurea-ammattikorkeakoulussa kehitettyyn Aistien-menetelmään, jonka ajatuksena on edistää ihmisten välistä vuorovaikutusta ja yksilöiden voimaantumista. Palautumiseen ja rentoutumiseen menetelmää tarvitaan erityisesti silloin, kun ihmisten omat voimavarat ovat vähissä. Vuorovaikutuksen parantamiseen sopii silloin, kun yhteiseen vuorovaikutukseen etsitään uudenlaisia tapoja niin, että kaikki pääsevät mukaan. Moniaistinen Elämysnurkka mahdollistaa työntekijälle tai työnhakijalle näkyväksi tulemisen omalla mielekkäällä tavallaan. Tilaratkaisu perustuu eri aisteja hyödyntäviin elementteihin.

Virtuaalisilla luontokokemuksilla, kuten luontovideoiden katsomisella ja luonnon äänien kuuntelulla, on samankaltaisia vaikutuksia kuin luonnossa oleilulla. Tutkimusten mukaan jo 15 minuuttia virtuaaliluonnon äärellä vähentää stressiä. (Lähde: Luonnonvarakeskus Luke)

Metsänurkkaus - Pariisilainen kahvila – Merenranta

Elämysnurkan eri teematilat toimivat mainiosti rentouttavana ja palauttavana taukotilana, yhteisöllisyyden lisääjänä, tiimipalaverin tai vaikkapa rekrytointihaastattelujen pitopaikkana.

Tilaratkaisut sisältävät (valitun teeman mukaan):

 • virikkeitä kaikille aisteille (näkö, kuulo, haju, maku, tunto)
  • virtuaalisia kuvia ja/tai videoita
  • äänimaisemia
  • katseltavia, kosketeltavia ja maisteltavia elementtejä
  • valaistuksen
  • muu materiaali ja sisustus 
 • tarvittavat av-laitteet yms.
 • tilan rakentamisen ja purkamisen
 • tilan käyttämisen opastamisen ja taustatuen
 • käyttäjäkokemusten keräämisen hankkeelle 

Tilavaatimuksena on sopiva huone tai vaihtoehtoisesti kooltaan noin 3m x 5m avoin tila, johon voi rakentaa teltan.

Haluaako yrityksenne olla mukana testaamassa ja kehittämässä Elämysnurkka-konseptia?

Ota yhteyttä:

Anniina Honkonen

Sähköposti: anniina.honkonen@laurea.fi

Puhelin: 040 673 9875

Lue lisää luonnon vaikutuksista (työ)hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen Laurea Journalista.

Elämysnurkka, logot.jpg

Lisätietoja: