Siirry sisältöön

Lääkkeettömiä menetelmiä hoivakoteihin - Lempeä hoiva -hanke käynnistyy

Hanke keskittyy lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton mallin kehittämiseen ja yhteiskehittämiseen palvelumuotoilun avulla.

Uudenmaan liitto on myöntänyt rahoituksen Lempeä hoiva -hankkeelle, joka pyrkii edistämään hyvinvointia hoivakotien henkilökunnalle ja asukkaille. Hanke keskittyy lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton mallin kehittämiseen ja yhteiskehittämiseen palvelumuotoilun avulla.

Lääkkeettömät menetelmät ovat toimintatapoja, joissa keskiössä ovat asiakkaan kuunteleminen, kohtaaminen ja vuorovaikutus. Tavoitteena on kehittää malli, joka helpottaa lääkkeettömien menetelmien tunnistamista, kehittämistä ja käyttöönottoa hoivakotien arjessa mahdollisimman vaivattomasti ja aikaa säästäen.

Hankkeeseen osallistuvat hoivakotien esihenkilöt ja hoivatyöntekijät. Lisäksi mukana on kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoita, jotka tarjoavat luovia ja taidelähtöisiä menetelmiä esihenkilöiden ja hoivahenkilöstön valmennuksiin, työpajoihin ja hoivayksiköissä järjestettäviin toimintakokeiluihin.

Lääkkeettömien ja luovien menetelmien käyttöönotto voi parantaa hoitotyön laatua ja tarjota työntekijöille mahdollisuuden hyödyntää omaa erityisosaamistaan. Kehitettyä mallia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös muiden toimintatapojen käyttöönotossa hoivayksiköissä. Tällainen pitkäjänteinen toimintamalli voi edistää hoiva-alan vetovoimaa ja työntekijöiden osaamista sekä osallisuutta.

Hanke toteutetaan 1.9.2023-30.6.2025 Uudenmaan liiton AKKE-rahoituksella ja sen toteuttamisesta vastaavat Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Hankkeessa ovat mukana Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ja Betesda-säätiö.

Lisätietoja: