Siirry sisältöön

Laurea johtaa EU-rahoitteista hanketta merenalaisen kriittisen infrastruktuurin turvaamisesta

VIGIMARE-hankkeen tavoitteena on vahvistaa kykyä vastata uhkiin, jotka kohdistuvat Euroopan merenalaisten kaapeleiden ja putkien verkostoon.

Laurea-ammattikorkeakoulu on saanut EU-rahoituksen tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa kriittisen infrastruktuurin omistajien kykyä vastata uhkiin, jotka kohdistuvat Euroopan merenalaisten kaapeleiden ja putkien verkostoon. VIGIMARE-hanketta rahoittaa Horizon Europe, joka on EU:n keskeinen rahoitusohjelma tutkimukselle ja innovaatiolle. Koko hankkeen rahoitus on noin 4 800 000 euroa, Laurean osuus on 500 000 euroa.

VIGIMARE – Vigilant Maritime Surveillance of Critical Submarine Infrastructure on kolmivuotinen hanke, joka alkaa syyskuussa 2024. Laurea-ammattikorkeakoulu on hankkeen koordinaattori. Kyseessä on ensimmäinen hanke, jonka Laurea on voittanut erittäin kilpaillulla EU:n kriittisen infrastruktuurin alalla.

Euroopan merenalaisten kaapeleiden ja putkien verkosto on elintärkeä kriittinen infrastruktuuri EU:n jäsenvaltioille; mahdolliset viat tai vahingot voivat vaikuttaa suuresti EU:n jäsenvaltioiden yhteiskuntiin. EU:n merenalaisten kaapeleiden ja putkien verkostoon kuuluvat tietoliikennekaapelit, kaasuputket ja sähkölinjat.

– Nopeasti kehittyvä uhka- ja geopoliittinen maisema, erityisesti tapahtumat kuten Nord Stream 1 ja 2-kaasuinfrastruktuurin sabotointi ja Balticconnector-kaasuputken vahingoittuminen Suomen ja Viron välillä syksyllä 2023, tekevät tästä hankkeesta erittäin ajankohtaisen, VIGIMARE-hankkeen koordinaattori Johanna Karvonen kertoo.

VIGIMARE-hanke tarjoaa tietojenvaihtoympäristön kriittisen infrastruktuurin omistajille, jotta he voivat parantaa kykyään vastata fyysisiin kyber- ja hybridihyökkäyksiin EU:n merenalaiseen kriittiseen infrastruktuuriin. Hankkeen kumppaneina ovat muun muassa CINIA Oy, Suomen johtava tietoliikennekaapeleiden omistaja ja rakentaja, Huoltovarmuuskeskus (HVK), Gas Networks Ireland, joka omistaa ja operoi Irlannin kaasuverkkoa, GAZ-SYSTEM, strateginen yritys Puolan taloudelle ja energiaturvallisuudelle, sekä italialainen sähkönsiirtoyhtiö TERNA ja Enivibes, joka omistaa ja kehittää innovatiivista teknologiaa kaasuvuotojen havaitsemiseen maailmanlaajuisesti. Nämä kriittisen infrastruktuurin omistajat työskentelevät hankkeessa yhdessä sekä teollisuuden että turvallisuustutkimuslaitosten johtavien kumppaneiden kanssa. Hanke tukee myös EU:n jäsenvaltioita EU:n CER- ja NIS-2-direktiivien vaatimusten täyttämisessä.

Laurea on Suomen johtava turvallisuusalan tutkija suomalaisessa korkeakoulukentässä.

Lisätietoja: