Siirry sisältöön

Elossa!-hanke päättyi – luova toiminta jatkuu

3AMK:n Elossa! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä -hanke on tullut päätökseensä.

Elossa!-hankkeen logo.

Toukokuussa 2021 käynnistyneen 3AMK:n  Elossa! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä -hanke on tullut päätökseensä. Hankkeen tavoitteena oli hoivakotien ja luovien alojen uudenlaiseen yhteistyöhön ja ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuvan toimintamallin kehittäminen ja validointi sekä hoivakotien elämän elävöittäminen tuomalla luovat menetelmät osaksi asukkaiden ja työntekijöiden arkea. 

"Toivoisin, että hoitajille ja johdolle tulisi ymmärrys siitä, että luova toiminta, taide ja kulttuuri monessa muodossaan kuuluu osana asukkaan kokonaisvaltaista hoitoa. Toivoisin, että lupa tehdä luovasti muuttuisi asenteeksi myös hoitotyössä." 

 

- Hoivakodin edustaja Elossa!-hankkeen alkukartoituksessa 2021.

Hanke pyrki toiminnallaan vahvistamaan myös osallisuuden, merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta niin hoivakotien ikääntyneiden asukkaiden kuin hoitohenkilökunnankin kohdalla. Tämän lisäksi hankkeessa pyrittiin kehittämään uusia liiketoimintasuunnitelmia vanhustyöhön suuntautuvalle luovan alan toimijalle. 

Hanke jakautui kahdeksaan työpakettiin, joiden aikana hankkeessa toteutettiin muun muassa monipuolisia luovia työpajoja hoivakotien asukkaille ja työntekijöille, tuotettiin LuovaHoiva-yhteistoimintamalli luovien alojen ja hoivakotien välisen yhteistyön rakentamiseksi sekä sparrattiin luovan alan toimijoita oman liiketoimintasuunnitelmansa osalta. 

Liki kaksivuotinen hanke on pitänyt sisällään monia vaiheita, monipuolista tekemistä, hienoja kohtaamisia ja verkostoitumista, kehittämistyötä sekä uuden oppimista. Hankkeen matkasta, toiminnasta, päätuloksista ja opeista voit lukea tästä artikkelista.

Elossa! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä -hanke oli Uudenmaan liiton (UKKE) rahoittama ja sen toiminta-aika oli 1.5.2021-31.3.2023. Hanke toteutettiin 3AMK-yhteistyönä. Laurea-ammattikorkeakoulu toimi hankkeen pääkoordinaattorina ja Metropolia ammattikorkeakoulu sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu toimivat osatoteuttajina. Työelämän yhteistyökumppanina toimivat Helsingin Seniorisäätiön neljä hoivakotia. Lisäksi mukana oli luovan alan toimijoita. 

Lisätietoja: