Siirry sisältöön

Terveydenhoitaja-alumni Riina muistuttaa hoitoalan monipuolisista vaihtoehdoista

Terveydenhoitajaksi valmistunut Riina Frigård on työskennellyt Mehiläisessä työterveyshoitajana. Seuraavaksi tähtäimessä on valmistua sosiaali- ja terveyshallintotieteiden maisteriksi.

Riina Frigård sai neljäksi vuodeksi suunnitellut terveydenhoitajan opinnot pakettiin jo reilussa kolmessa vuodessa ja valmistui vuonna 2017. Näin jälkikäteen hän naurahtaa, mihin oli niin kiire ja muistuttaa, että töitä ehtii kyllä tekemään. Hän on kuitenkin tyytyväinen siihen, että Laureassa opinnot sujuivat niin joustavasti.

Heti opintojen alussa Riinalle kävi selväksi, että alalla riittää töitä. Opiskeltuaan kaksi viikkoa hän oli jo vanhainkodissa tekemässä keikkatöitä ja myöhemmin kesätöissä terveyskeskuksen osastolla ja terveysasemalla sairaanhoitajan sijaisena. Riinaa kiinnosti opintojen alusta alkaen työskentely työikäisten ihmisten parissa.

–    Kiinnostuin työterveydestä heti opintojen alussa ja päätin säästää työterveyden harjoittelujakson opintojen loppuvaiheeseen. Sain työterveyshuollosta töitä jo vähän ennen valmistumistani enkä ole katunut.

Työterveyshoitajana toimiminen edellyttää terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon suorittamista ja sen lisäksi noin puolen vuoden mittaisia erikoistumisopintoja työterveyshuoltoon kahden vuoden kuluessa työskentelyn aloittamisesta. Riina kertoo työterveyshoitajan työn olevan monipuolista, asiakkuudet vaihtelevat yrittäjistä valtakunnallisiin organisaatioihin. Työterveyshoitaja on moniammatillisessa tiimissä ennaltaehkäisevän työn asiantuntija. Ydintyö sisältää työkyvyn tukea ja hallintaa, varhaista tukea työpaikoille, terveydenseurantaa, neuvontaa ja ohjausta yksilölle ja ryhmille sekä työterveyspainotteista sairaanhoitoa.

–    Ydintyön ohella toimin digivalmentajana työkykyä ja terveellisiä elintapoja tukevissa valmennusohjelmissa. Olen myös mukana digivalmennusten kehitystyössä. 

Työssä korostuu valmentava ote

Riina mainitsee, että työterveyshoitajan työ on paljon muutakin kuin perinteistä vastaanottotyötä. Välillä työtä on mahdollista tehdä myös etänä.

Parasta työterveyshoitajan työssä on Riinan mielestä sen monipuolisuus ja vaihtelevuus. Hän pitää siitä, että asiakkaita pääsee kohtaamaan eri toimialoilta. Riina on oppinut työn kautta paljon työelämästä ylipäätään, millaisia voimavara- ja kuormitustekijöitä eri alojen työssä esiintyy sekä myös työyhteisöjen toimivuudesta. Vaikka työn monipuolisuus on rikkaus, on se myös haaste:

–    Työ on hyvin itsenäistä, siinä korostuu oman työn hallinta ja suunnittelu. Työterveyshuollossa tulee hallita laajoja kokonaisuuksia ja sietää myös keskeneräisyyttä. Perinteisessä hoitotyössä esimerkiksi sairaalassa seuraava vuoroon tuleva usein jatkaa siitä, mihin edellinen on jäänyt. Työterveyshuollossa ydin on työterveysyhteistyössä, kaikilla on omat asiakkuudet ja sitä kautta omat työt. Työ on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.

Työterveyshoitajan työssä vaaditaan laaja-alaista osaamista, työssä korostuu valmentava ja ratkaisukeskeinen ote. Työterveyshoitaja on keskeinen yhteyshenkilö asiakasyritykseen. Työterveyshoitajan työssä odotetaankin aktiivisia yhteistyötaitoja ja työssä tulee tuntea työkyvyn hallinnan ja varhaisen tuen osa-alueita. Digitaalisuus on myös vahvasti läsnä alalla eli osaamista tarvitaan etenkin eri digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä.

Kenttäkokemuksesta on hyötyä jatko-opinnoissa

Laurean opinnoista Riinan mieleen on erityisesti jäänyt joustavat opinnot sekä kannustavat opettajat, jotka tekivät koko sydämellään työtä. Opinnoista jäi käteen eri ikäisten ihmisten terveyden edistämiseen liittyvät opinnot. Hän pitää myös hyödyllisenä harjoittelujaksoja, joiden ansiosta hän pääsi konkreettisesti työelämään kiinni.

–    Meille kuului yhteensä seitsemän harjoittelujaksoa ja jaoin ne usein vielä kahtia, jolloin ehdin työskentelemään useassa eri paikassa.

Riina kannustaa nykyisiä opiskelijoita menemään rohkeasti kohti sitä, mikä itseä kiinnostaa. Hän korostaa, että sosiaali- ja terveysalan sisällä on paljon erilaisia vaihtoehtoja – jos jokin ei tunnu heti omalta jutulta, niin kannattaa kokeilla jotain toista.

–    Terveysalan eri työkentillä työskennellessäni tuntuu kuin olisin työskennellyt lähes eri ammateissa. Jokaisesta kokemuksesta on ollut jotakin hyötyä myös nykytyössäni.

Riina kehittää osaamistaan jatko-opintojen parissa ja uskoo, että kenttäkokemuksesta on hyötyä myös tulevaisuudessa. Riina on kiinnostunut tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen tai johtamiseen liittyvistä tehtävistä, minkä vuoksi hän on aloittanut vuoden alussa sosiaali- ja terveyshallintotieteiden maisteriopinnot Vaasan yliopistossa. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan haasteena on, miten väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen kasvaessa turvata laadukkaat ja hyvinvointia tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut.

–    Uskon, että ennaltaehkäisyyn panostamalla ja digitalisaatiota hyödyntämällä olisi ainakin osittain mahdollista löytää tähän ratkaisuja.

Lue lisää terveydenhoitajan opinnoista!