Siirry sisältöön

Kolmen tahon yhteistyössä Laurean opiskelijat tuottivat ratkaisuja teknologiayhtiö Vincitin asiakkaalle Alkolle

Kehittämisyhteistyö YAMK-opiskelijoiden opintojaksolla tuotti hyviä tuloksia.

Arkistokuva.

Laurean palvelumuotoilun YAMK-koulutuksen opiskelijat ideoivat Vincitin asiakkaan Alkon liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisehdotuksia Vincitin sparraamana palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen keinoin. Seitsemän opiskelijoista koostunutta pienryhmää esitteli ideansa molemmille yrityksille huhtikuussa 2022.

Vincit on yritys, joka auttaa asiakkaitaan muun muassa ohjelmistokehityksessä, digitaalisten palveluiden suunnittelussa ja datan hyödyntämisessä liiketoiminnassa. Alko puolestaan on Vincitin asiakas, jolle haluttiin opiskelijayhteistyöllä luoda uusia ideoita ja ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseen. Konkreettisesti kehittämisen edellytykset mahdollisti Alko Innovation Lab, joka toimii Alkon kokeilutoiminnan mahdollistajana.

Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa -opintojaksolla tehty monen toimijan välinen kehittämisyhteistyö antoi tärkeitä ja uusia näkökulmia ajankohtaisiin liiketoiminnan kehittämishaasteisiin sekä Vincitille että heidän asiakkaalleen.

"Oppimista yhdessä opiskelijoiden kanssa"

Vincitin palvelumuotoilija toimi ryhmien työelämäsparraajana ja ohjasi asiakastarpeista käsin palvelumuotoilijaryhmiä: 

- Oli upeaa saada työskennellä samanaikaisesti usean projektiryhmän kanssa ja oppia yhdessä koko työskentelyprosessin ajan, toteaa Vincitin palvelumuotoilija Matti Luhtala.

- Yhteiskehittämisen keinoin pystyimme avaamaan innovaatiotoimintaa ulospäin yhteistyölle, joka mahdollistaa parempien palveluiden kehittämisen sekä vaikuttavien tuloksien saavuttamisen.

Opiskelussa käytettiin Learning by Developing eli LbD-toimintamallia. LbD-mallissa lähtökohtana on aina aito työelämän kehittämistyöhön liittyvä kehittämistehtävä. Kehittämispohjaisen oppimisen malli luo tehokkaasti työelämässä tarvittavaa osaamista. 

"Vastaanvanlaista yhteistyötä lisää"

Kevään aikana opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat yhteistyössä Vincit-toimeksiantajan kanssa yhteiskehittämisen prosessin ja siihen kuuluvia fasilitoituja virtuaalisia työpajoja Alkolle. Fasilitoinnilla tarkoitetaan yhteistyön ja ryhmäprosessien suunnitelmallista ja tavoitteellista ohjaamista, joka tukee osallistujien yhteistoiminnallista tiedonluomisen prosessia.

Virtuaaliyhteistyöympäristöissä järjestettyihin kehittämistyöpajoihin osallistui kehittäjiä ja ammattilaisia molemmista yrityksistä ja opiskelijoita Laureasta. Virtuaalisen toteutuksen myötä työpajoihin saatiin mahdollisimman laaja osallistujapohja. Työpajoissa tuotettiin onnistuneesti tietoa haasteiden ratkaisumahdollisuuksista ammattiala- ja organisaatiorajoja ylittäen. 

Alkon kehityspäällikkö Jukka Laipion mukaan opiskelijat perehtyivät annettuihin aiheisiin erinomaisesti ja panostivat siihen, että workshopeista olisi aidosti hyötyä Alkolle:

- Alkon kokeilutoimintaan osallistuneet yllättyivät tulosten tasosta ja kerätyn palautteen perusteella siinä onnistuttiin. Vastaavanlaista yhteistyötä toivotaan jatkossakin, Laipio kiittää.

Tässä kolmen tahon yhteistyössä kehittämishaasteisiin vastaamisen lisäksi luotiin yhteiskehittämiskyvykkyyttä yli toimijarajojen, tuotettiin tietoa yritysten ja asiakkaiden tarpeista ja opittiin yhdessä yhteiskehittämisen menetelmiä ja toimintatapoja.

Lisätietoja: