Siirry sisältöön

Löydä Laureasta sinunlaisesi tapa opiskella

Laureassa opiskelet joustavasti, käytännönläheisesti ja tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Opiskeluun Laurean kaikissa koulutuksissa kuuluvat samat tekijät; joustavuus, tuki ja ohjaus, käytännönläheinen opiskelu kehittämispohjaisen oppimisen mallin mukaisesti sekä tiivis yhteistyö työelämän kanssa. Nämä tekijät yhdessä saavat aikaan sen, että Laurean opiskelijat valmistuvat tulevaisuuteen vahvoina ja itsenäisinä osaajina.  

1. Laureassa voit opiskella joustavasti  

Opiskelun joustavuus lähtee Laureassa liikkeelle oikean opiskelumuodon löytymisestä. Laureassa tarjolla on kolme tapaa suorittaa opintoja: päiväopinnot, monimuoto-opinnot ja kokonaan verkossa suoritettavat opinnot. Jokaisessa opiskelumuodossa on omat vahvuutensa, joiden vuoksi ne sopivat erilaisille opiskelijoille ja erilaisiin elämäntilanteisiin. 

Opintojen aikana tarjoamme opiskelijoillemme myös joustavia tapoja hankkia osaamista osaksi tutkintoa. Aiemmin hankittua osaamista voidaan huomioida tutkinnossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Tutkinnossa edellytettävää osaamista voit hankkia myös tekemällä työtä ja nopeuttaa näin opintojen etenemistä. 

2. Laureassa saat ohjausta ja palautetta  

Laureassa saat jatkuvaa ohjausta ja palautetta, mikä auttaa sinua kehittymään ja etenemään opinnoissasi. Laureassa opiskelijan ohjaus on kokonaisvaltaista, jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa, johon osallistuu koko oppimisyhteisö. Ohjauksen avulla tuemme opiskelijan oppimista, ammatillista kehittymistä ja urasuunnittelua sekä hyvinvointia. Samalla myös opiskelijan oma aktiivinen rooli ohjauksen hyödyntämisessä on tärkeää. 

Laureassa tukenasi on muun muassa opettajatuutori, joka auttaa jäsentämään opintoihin ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä tavoitteita, toiveita ja mahdollisuuksia. Tuutoroinnin tavoitteena on, että opiskelija tekee perusteltuja yksilöllisiä opintovalintoja, edistää omaa hyvinvointiaan ja valmistuu suunnitellussa tavoiteajassa.  

3. Laureassa rakennat kanssamme tulevaisuutesi yhdessä työelämän kanssa  

Laurea on siltasi työelämään. Toimimme tiiviissä yhteistyössä sekä sinun että työelämän kanssa ja opiskelun keskiössä on kehittämispohjainen oppiminen (LbD). Se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää osaamista yhteistyössä niin opettajien, opiskelijoiden kuin työelämän edustajien kanssa. Opiskelemalla Laureassa kartutat tietoperustaasi, hio käytännön taitojasi ja rakenna luovia ratkaisuja reaalimaailman haasteisiin. 

Opintojesi aikana Laureassa osallistut monipuolisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin ja -projekteihin, jotka valmentavat ammatilliseen kasvuun ja verkostoitumiseen työelämän kanssa. Yhteistyötä tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa avainkumppaniyritystemme kanssa. Laureassa yhdistyvät työelämän tarpeet ja opetuksen laatu, mikä näkyy erinomaisina työllistymismahdollisuuksina. Laureasta valmistuneista 96,4% on työllistynyt vuoden sisällä valmistumisesta (Opetushallitus, 2022). 

4. Laureassa saat laadukkaat opintojasi tukevat palvelut  

Opiskeluhyvinvoinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä opiskelijoiden tukemista opiskelussa, oppimisessa ja kehittymisessä. Laurean opiskeluhyvinvointipalveluiden tavoitteena on, että opiskelija saa tarvitsemaansa tukea ja välineitä hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja sen esteiden poistamiseen. 

Laurea tarjoaa opintopsykologin ja erityisopettajan palveluita sekä erilaisia ohjauspalveluita opintojen etenemiseen ja uralla etenemiseen. Yhteistyökumppanimme YTHS tarjoaa terveydenhoitopalveluja ja kampuspaikkakuntiemme seurakunnat oppilaitospappien palveluja.  

Myös opiskelijakunta Laureamkon järjestää monipuolista liikunta- ja kerhotoimintaa sekä toteuttaa yhteistyössä Laurean kanssa opiskelijatuutoritoimintaa ja häirintään liittyvää tukitoimintaa.