Siirry sisältöön

Erikoistumiskoulutus päätökseen: ”Mielenterveys- ja päihdeosaamista tarvitaan kaikessa hoitotyössä”

Koulutus tarjoaa valmiuksia eri-ikäisten asiakkaiden mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kohtaamiseen.

Vuoden 2021 koulutuksen osallistujia.

Ennen joulua Laureassa saatiin päätöksen mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille paremmat valmiudet eri-ikäisten asiakkaiden mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kohtaamiseen eri toimintayksiköissä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Eri-ikäisten mielenterveyttä edistävässä ja päihdeongelmia ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä hoidossa ja kuntoutuksessa tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista. Palvelujärjestelmän muuttuessa tarvitaan lisäksi entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön osaamista.

Erikoistumiskoulutuksessa syvennytäänkin muun muassa mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiin ja palveluihin.

"Olen voinut hyödyntää koulutuksen oppeja heti omassa työssäni”

Erikoistumiskoulutus on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joilla ei vielä ole laajaa kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. Vuoden 2021 aikana toteutettuun, 30 opintopisteen laajuiseen koulutukseen osallistui 18 osallistujaa.

Osallistujissa oli monipuolinen joukko erilaisissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä toimivia henkilöitä. Osalla mielenterveys- tai päihdetyö ovat jo nyt osana työtä, toiset puolestaan hakivat koulutuksesta lisää oppia ja varmuutta tulevaisuuden tehtäviin. 

- Olen tähän asti työskennellyt leikkaussalihoitajana, mutta kipinä mielenterveystyöhön on ollut aina olemassa. Nyt tämän koulutuksen jälkeen minulla on osaamista ja uskallusta tarttua myös työhön mielenterveyden alalla, kuvailee yksi tämänkertaisen koulutuksen osallistujista. 

Parhaillaan mielenterveys- ja päihdetyötä tekevät ovat puolestaan päässeet hyödyntämään koulutuksessa opittua jo käytännössä: 

- Täällä olen saanut paljon uutta tietoa, ymmärrystä ja käytännön menetelmiä mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyen. Näitä oppeja olen myös päässyt paljon omassa työssäni hyödyntämään, kertoo lastensuojelussa työskentelevä, sosionomitaustainen osallistuja. 

“Hyödyllinen koulutus kaikkeen hoitotyöhön ja sosiaalialalle” 

Päihde- ja mielenterveystyön erikoistumiskoulutuksen oppeja voi myös hyödyntää laaja-alaisesti erilaisissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Mukana on nyt myös esimerkiksi opiskeluterveydenhuollossa työskentelevä terveydenhoitaja.

- Vaikka en suoranaisesti teekään mielenterveys- ja päihdetyötä, olen silti saanut tästä koulutuksesta runsaasti hyviä työkaluja ja syventävää tietoa oman työni tueksi. Nämä kuitenkin ovat asioita, joiden kanssa nuoret todella paljon kamppailevat, hän tiivistää. 

- Voisi sanoa, että päihde- ja mielenterveystyön koulutus sopii kaikkeen hoitotyöhön ja sosiaalialalle todella hyvin. Tähän koulutukseen osallistuvat ei tarvitse ajatella, että erikoistuisi tälle alalle – tästä saa paljon työkaluja niin somaattiselle puolelle kuin mielenterveys- ja päihdetyöhön, muut osallistujat täydentävät.

Lue lisää koulutuksesta.

Lisätietoja: