Siirry sisältöön

Uuden opiskelijan muistilista

Kun olet saanut tiedon opiskelupaikasta, perehdy huolella muistilistan asioihin ja toimi hyvissä ajoin ohjeiden mukaisesti.

 

Muista tehdä nämä

 • 1. Ota opiskelupaikka vastaan 

  Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

  Mikäli opiskelupaikkaa ei ole otettu vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

  Jos sinut on valittu ensimmäiseksi priorisoimaasi hakukohteeseen, voit ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan heti Oma opintopolku –palvelussa.

  Jos valintasi tilana näkyy ”hyväksytty –odottaa ylempien hakutoiveiden tuloksia”, et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan, ennen kuin kaikkien ylempien hakutoiveidesi valinnan tulokset on julkaistu (kevään yhteishaussa viimeistään 4.7.2024).

  Jos sinut on hyväksytty todistusvalinnassa alempaan hakutoiveeseesi, voit vielä halutessasi tavoitella ylemmän ammattikorkeakoulu-hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella.

  Määräajat

  • Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa viimeistään 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.
   Jos saat opiskelupaikan varasijalta 4.7.2024 jälkeen, tulee opiskelupaikka ottaa vastaan 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista. 


  Huomioi nämä

  Opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen voi tehdä vain yhden kerran, etkä voi muuttaa tekemääsi ilmoitusta jälkikäteen.

  Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan vahvasti tunnistautuneena OmaOpintopolku-palvelussa, ota välittömästi yhteyttä Laurean hakijapalveluihin. Sinun tulee olla tässä tapauksessa yhteydessä hakijapalveluihimme ennen kuin opiskelupaikkasi vastaanottamisen määräaika on kulunut umpeen.
   
  Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishakuja ja erillishakuja. Tämä tarkoittaa, että voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan
   

  Ensikertalaisuus

  Kun otat korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan yhteishaussa tai erillishaussa, et ole tulevissa hauissa enää ensikertalainen. Korkeakoulujen tulee lain mukaan varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä.

  Lisätietoja

  Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta Opintopolkupalvelussa sivulla Näin otat paikan vastaan korkeakoulujen yhteishaussa.

 • 2. Ilmoittaudu lukuvuodelle 

  Ilmoittaudu lukuvuodelle määräaikaan mennessä.

  Lukuvuodelle ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa opinto-oikeuden menettämiseen.

  Kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan, näytölle ilmestyy "siirry ilmoittautumaan" -painike, jonka kautta pääset siirtymään ilmoittautumispalveluun.

  Määräajat

  • Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa viimeistään 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.
   Jos saat opiskelupaikan varasijalta 4.7.2024 jälkeen, tulee sinun ilmoittautua lukuvuodelle 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.
   Jos otat opiskelupaikan vastaan, mutta jäät jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmälle hakutoiveelle, voit ilmoittautua lukuvuodelle vasta 6.8.2024 klo 15.00 jälkeen, kun varasijavalinnat päättyvät ja opiskelupaikkasi on vahvistunut sitovaksi. Saat automaattisen muistutusviestin Opintopolku-palvelusta kun lukuvuodelle ilmoittautuminen on mahdollista.


  Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuteen on rajoituksia.

  Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan, voit ilmoittautua poissa olevaksi enintään yhdeksi lukuvuodeksi, jos ensimmäisenä lukuvuonna

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten  vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  2. tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä (hoitovapaa ei ole poissaoloon oikeuttava syy).
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.


  Katso tarkemmat ohjeet Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuden rajoitus.

  Opintotoimisto lähettää poissaolevaksi ilmoittautuville kaksi kertaa vuodessa (huhtikuussa ja marraskuussa) sähköisen kyselyn aina seuraavan lukukauden ilmoittautumiseen liittyen. Mikäli ilmoittaudut poissaolevaksi, huomioithan, että samaa koulutusta ja toteutusmuotoa (päivä- ja monimuotototeutus) ei aina ole alkamassa, kuin mihin olet tullut valituksi. On siis mahdollista, että esim. kampus tai koulutusmuoto vaihtuvat.

 • 3. Todistusten toimittaminen 

  Yhteishaussa valittujen todistuskopiot

  Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes kaikki hakulomakkeella ilmoittamasi opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot on tarkistettu. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli todistuskopioita ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

  Huom. Jos olet liittänyt hakulomakkeella pyydetyt todistuskopiot hakemuksellesi jo hakuaikana, ei sinun tarvitse toimittaa niitä enää uudelleen.

  AMK-koulutuksiin valitut

  Hakulomakkeelle liitettävät todistuskopiot 11.7.2024 klo 15.00 mennessä
  Jos saat opiskelupaikan varasijalta 4.7.2024 jälkeen, tulee sinun liittää kopiot hakemuksellesi 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

  Pyydämme tutkintotodistusten kopiot vain alla luetelluista tutkinnoista;

  • Suomessa suoritettu ylioppilastutkinto ennen vuotta 1990
  • Suomalainen lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa
  • Ennen vuotta 2017 Suomessa suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • Ennen vuotta 2018 Suomessa suoritettu ammatti-, tai erikoisammattitutkinto
  • Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
   Kansainvälinen ylioppilastutkinto (EB-, IB-, Reifeprüfung/DIA-tutkinnolla)
  • Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto (Vaihtoehtoisesti voit jakaa hakulomakkeella linkin opintosuoritustietoihisi Oma Opintopolku-palvelusta saatavan linkin avulla)
  • Ulkomailla suoritettu tutkinto (jos todistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, tulee sinun lähettää myös kopio virallisen kielenkääntäjän tekemästä käännöksestä).


  Muiden tutkintojen tiedot tarkistetaan KOSKI-tietovarannosta saatujen tietojen perusteella.


  Ylempiin AMK -koulutuksiin valitut

  Hakulomakkeelle liitettävät todistuskopiot 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.
  Jos saat opiskelupaikan varasijalta 4.7.2024 jälkeen, tulee sinun liittää kopiot hakemuksellesi 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.

  • Korkeakoulututkinnot tarkistetaan KOSKI-tietovarannosta saatavien tietojen perusteella, joten niiden kopioita ei tarvitse liittää hakulomakkeelle.

  • Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon tutkintotodistus.

  • Työtodistusten kopiot.
   Työtodistusten kopioilla osoitat, että sinulla on Ylempi AMK -tutkintoon vaadittava 24 kuukauden soveltuva työkokemus haussa käytetyn tutkinnon suorittamisen jälkeen.

   Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Työtodistuksessa tulee olla työnantaja tai työnantajan edustajan allekirjoitus (leima) tai sähköinen allekirjoitus joka pystytään varmistamaan.

   Nimikirjanote ja palvelussuhdetodistus hyväksytään. Virallisessa nimikirjanotteessa tai palvelussuhdetodistuksessa tulee olla sen laatijan allekirjoitus (leima) tai sähköinen allekirjoitus, joka pystytään varmistamaan.

   Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

   

  Ohjeet todistuskopioiden toimittamiseen AMK ja Ylempi AMK

  Jos olet lisännyt todistuskopiot hakulomakkeellesi jo hakuaikana, ei sinun tarvitse toimittaa niitä enää uudelleen.

  Toimita todistuskopiot liittämällä ne annettuun määräaikaan mennessä hakulomakkeellesi kohtaan ”Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK/YAMK)”.

  Suositeltu tiedostomuoto on PDF/JPG/PNG. Nimeä tiedostot muotoon "Sukunimi_Etunimi_dokumentti", esimerkiksi Meikäläinen_Maija_tutkintotodistus

  Voit tarvittaessa postittaa todistusten kopiot osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, hakijapalvelut, Ratatie 22, 01300 Vantaa. Mikäli posti toimittaa lähetyksen myöhässä, katsotaan liite myöhässä saapuneeksi, eikä liitettä oteta huomioon.

 • 4. Aktivoi Laurea käyttäjätunnuksesi 

  Opintojesi sujuvan aloituksen varmistamiseksi aktivoi Laurea käyttäjätunnuksesi hyvissä ajoin ennen opintojen aloittamista.

  Laurea käyttäjätunnustasi tarvitset ennen ensimmäistä kontaktikertaa tehtävään verkko-orientaatioon, sekä opiskelussasi aina opintojesi loppuun saakka.

  Pääset aktivoimaan Laure käyttäjätunnuksesi elokuussa Siirry ohjeisiin.

  Tarvittaessa saat teknistä tukea Laurean Service Deskistä osoitteesta servicedesk@laurea.fi tai puhelimitse 09 8868 7112.

 • 5. Tee verkko-orientaatio 
  • Tee verkko-orientaatio hyvissä ajoin ennen koulutuksesi ensimmäistä kontaktikertaa.

  • Kirjaudu verkko-orientaatioon (Canvas-oppimisalustalle) Laurea käyttäjätunnuksillasi.


  AMK-opiskelija

  Verkko-orientaatio avautuu 1.8.2024
  Tähän päivitetään linkki verkko-orientaatioon Canvas-oppimisalustalle.

  Ylempi AMK -opiskelija

  Verkko-orientaatio ja ennakkotehtävä sisältyvät opintojaksoon Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa.
  Opintojakson työtila aukeaa Canvas-oppimisalustalle elokuussa 2024.

 • 6. Lue kampuskohtaiset ohjeet 

  Tarkista ensimmäisen kontaktikerran tiedot kampuskohtaisista ohjeista. Löydät sieltä myös lukujärjestyksesi.

 • 7. Maksa terveydenhoitomaksu (YTHS) 

  YTHS-palvelut - Maksa terveydenhoitomaksu Kelan sivuilla

  Läsnäolevaksi ilmoittautuneilla AMK- ja YAMK-opiskelijoilla on oikeus käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluita ja opiskelijat ovat velvoitettuja maksamaan korkeakouluopiskelijan terveysmaksun lukukausittain.

  Maksun määrä vuodelle 2024 on 36,80 euroa lukukaudessa.

  Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti verkkopalvelun kautta Kelalle.

  Terveydenhoitomaksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin ilmoittaudut läsnä olevaksi.

  • Syyslukukauden eräpäivä on 15.11., jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi viimeistään 30.9. Jos ilmoittaudut syyslukukaudelle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.
  • Kevätlukukauden eräpäivä on 15.3., jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi viimeistään 31.1. Jos ilmoittaudut kevätlukukaudelle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.


  Saapuvat vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat, täydennyskoulutusopiskelijat ja tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, joten heidän ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua.

  Opiskelijan ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua, jos hänen sosiaaliturvastaan vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti, mutta he ovat oikeutettuja käyttämään YTHS:n palveluita. Vastaanotolle tultaessa opiskelijan pitää pystyä esittämään Eurooppalainen sairaanhoitokortti tai Iso-Britanniasta tulevien Global Health Insurance. Toimita kopio kortistasi myös Kelaan, ettei maksua peritä sinulta.

  Lisätietoa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä

  Lisätietoa terveydenhoitomaksun maksamisesta Kelan sivuilla

 • 8. Tietokoneen hankinta 

  Opiskelu Laureassa edellyttää tietokonetta. Ellei sinulla sellaista vielä ole, suosittelemme kannettavaa tietokonetta, joka mahdollistaa paikasta riippumattoman opiskelun.

  Alla on kuvattu kannettavan tietokoneen minimivaatimukset, joissa on huomioitu, että opiskelut kestävät 4 vuotta ja hankittava laite olisi käyttökelpoinen koko opiskelujen keston ajan.

  Suositeltava laitekokoonpano:

  • Intel i5/i7 prosessori (vähintään 8 gen), AMD Ryzen 5/7 tai vastaavan tehoinen suoritin
  • RAM 8 GB muistia
  • SSD-kovalevy min. 256 GB
  • Käyttöjärjestelmä: Windows10 (suositus)


  Suositusmäärittelyn mukainen kannettava maksaa arviolta 600€-800€ ja ylöspäin.

  Konetta hankkiessa tulee huomioida, että opiskelujen edetessä saatat tarvita web-kameraa sekä kuulokkeita, joissa on mikrofoni.

  Opiskelijat saavat ladata tietokoneelleen ilmaiseksi Windows10 lisenssin ja Office-paketin. Näistä voit lukea lisätietoja verkko-orientaatiosta.

  Lisäturvaa koneen hankitaan tuo takuu, jonka pituus tulee selvittää myyjältä ennen laitteen hankintaa. Joissain tapauksissa takuuaikaa on mahdollista myös jatkaa.

  Asiantuntevasta myymälästä saat tarkempaa tietoa markkinoilla kulloinkin tarjolla olevista laitteista ja kokoonpanoista.

 • 9. Opiskelija-asunto 

  Asuminen

  Opiskelupaikan saatuasi ota yhteyttä opiskelupaikkakunnallasi toimiviin opiskelija-asuntojen välittäjiin. Tässä esimerkkejämme asunnonvuokraajista:


  Hyvinkää
  HYVA - Hyvinkään vuokra-asunnot

  Lohja
  Luksia opiskelija-asunnot

  Porvoo
  Porvoo A-yhtiön opiskelija-asunnot ja Porvoon opiskelija-asunnot

  Helsinki/Espoo/Vantaa
  Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS
  Sato vuokra-asunnot opiskelijoille
  M2-kodit