Siirry sisältöön

Uuden opiskelijan muistilista

Kun olet saanut tiedon opiskelupaikasta, perehdy huolella muistilistan asioihin ja toimi hyvissä ajoin ohjeiden mukaisesti.

 

Muista tehdä nämä

 • 1. Ota opiskelupaikka vastaan 

  Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaa mennessä.

  Mikäli opiskelupaikkaa ei ole otettu vastaan annettuun määräaikaan mennessä, menetät sinulle varatun opiskelupaikan.

  Opiskelupaikka otetaan vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.

  Määräajat ovat;

  • Korkeakoulujen syksyn 2022 yhteishaussa viimeistään 2.12.2022 klo 15.00 mennessä.
   Jos saat opiskelupaikan varasijalta 25.11.2022 jälkeen, tulee opiskelupaikka ottaa vastaan 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.
   Jos sinut on valittu ensimmäiseksi priorisoimaasi hakukohteeseen, voit ottaa tarjotun opiskelupaikan vastaan heti Oma opintopolku –palvelussa.
   Jos valintasi tilana näkyy ”hyväksytty –odottaa ylempien hakutoiveiden tuloksia”, et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan, ennen kuin kaikkien ylempien hakutoiveidesi valinnan tulokset on julkaistu.


  Muuta huomioitavaa

  Opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen voi tehdä vain yhden kerran, etkä voi muuttaa tekemääsi ilmoitusta jälkikäteen.

  Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan vahvasti tunnistautuneena OmaOpintopolku-palvelussa, ole hyvä ja ota välittömästi yhteyttä Laurean hakijapalveluihin. Sinun tulee olla tässä tapauksessa yhteydessä hakijapalveluihimme ennen kuin opiskelupaikkasi vastaanottamisen määräaika on kulunut umpeen.


  Yhden korkeakoulupaikan säännös

  Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee yhteishakuja ja erillishakuja. Tämä tarkoittaa, että voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan

  Ensikertalaisuus

  Kun otat korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan yhteishaussa tai erillishaussa, et ole tulevissa hauissa enää ensikertalainen. Korkeakoulujen tulee lain mukaan varata osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Lisätietoa ensikertalaiskiintiöstä.

  Lisätietoja

  Lisätietoja opiskelupaikan vastaanottamisesta Opintopolkupalvelussa sivulla Näin otat paikan vastaan korkeakoulujen yhteishaussa.

 • 2. Ilmoittaudu lukuvuodelle 

  Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan, ilmoittaudu lukuvuodelle annettuun määräaikaan mennessä.

  Lukuvuodelle ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

  Määräajat ovat;

  • Korkeakoulujen syksyn 2022 yhteishaussa viimeistään 2.12.2022 ko 15.00 mennessä.
   Jos saat opiskelupaikan varasijalta 25.11.2022 jälkeen, tulee sinun ilmoittautua lukuvuodelle 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista.
   Jos otat opiskelupaikan vastaan, mutta jäät jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmälle hakutoiveelle, voit ilmoittautua lukuvuodelle vasta 13.12.2022 klo 15.00 jälkeen, kun opiskelupaikkasi on vahvistunut sitovaksi. Saat automaattisen muistutusviestin Opintopolku-palvelusta kun lukuvuodelle ilmoittautuminen on mahdollista.


  Näin ilmoittaudut lukuvuodelle

  Kun olet ottanut opiskelupaikan sitovasti vastaan, näytölle ilmestyy "siirry ilmoittautumaan" -painike, jonka kautta pääset siirtymään ilmoittautumispalveluun.

  Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuteen on rajoituksia.

  Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan, voit ilmoittautua poissa olevaksi enintään yhdeksi lukuvuodeksi, jos ensimmäisenä lukuvuonna

  1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten  vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.


  Katso tarkemmat ohjeet Ensimmäisen vuoden poissaolo-oikeuden rajoitus.

  Opintotoimisto lähettää poissaolevaksi ilmoittautuville sähköpostitse ohjeet kevään 2023 aikana. Mikäli ilmoittaudut poissaolevaksi, huomioithan, että alkavat koulutukset vaihtelevat vuosittain/lukukausittain. Ilmoita mahdolliset osoitteenmuutokset sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut(at)laurea.fi.  

 • 3. Todistusten toimittaminen 

  Tämä ohje on yh­teis­haus­sa valituille.

  Huomaa, että pyydämme tutkintotodistusten kopiot vain alla luetelluista tutkinnoista.
  Jos olet liittänyt ne hakemuksellesi jo hakuaikana, ei sinun tarvitse toimittaa niitä enää uudelleen.

  AMK-koulutuksiin valitut

  Hakulomakkeelle liitettävät todistuskopiot 2.12.2022 klo 15.00 mennessä
  (jos saat opiskelupaikan varasijalta 25.11.2022 jälkeen, tulee sinun liittää kopiot hakemuksellesi 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista):

  • Suomessa suoritettu ylioppilastutkinto ennen vuotta 1990
  • Suomalainen lukion oppimäärä ilman ylioppilastutkintoa
  • Ennen vuotta 2017 Suomessa suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • Ennen vuotta 2018 Suomessa suoritettu ammatti-, tai erikoisammattitutkinto
  • Opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
   Kansainvälinen ylioppilastutkinto (EB-, IB-, Reifeprüfung/DIA-tutkinnolla)
  • Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto (Vaihtoehtoisesti voit jakaa hakulomakkeella linkin opintosuoritustietoihisi Oma Opintopolku-palvelusta saatavan linkin avulla)
  • Ulkomailla suoritettu tutkinto (jos todistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, tulee sinun lähettää myös kopio virallisen kielenkääntäjän tekemästä käännöksestä).


  Muiden tutkintojen tiedot tarkistetaan KOSKI-tietovarannosta saatujen tietojen perusteella.

  Ylempiin AMK -koulutuksiin valitut

  Hakulomakkeelle liitettävät todistuskopiot 2.12.2022 klo 15.00 mennessä
  (jos saat opiskelupaikan varasijalta 25.11.2022 jälkeen, tulee sinun liittää kopiot hakemuksellesi 7 vuorokauden kuluessa valinnan tiedoksi saannista):

  • Opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon tutkintotodistus
  • Korkeakoulututkinnot tarkistetaan KOSKI-tietovarannosta saatavien tietojen perusteella, joten niiden kopioita ei tarvitse liittää hakulomakkeelle.

  Työtodistusten kopiot

  • työtodistusten kopioilla osoitat, että sinulla on Ylempi AMK -tutkintoon vaadittava 24 kuukauden soveltuva työkokemus haussa käytetyn tutkinnon suorittamisen jälkeen.

  Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL -vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus).

  Ohjeet todistuskopioiden toimittamiseen

  Jos olet lisännyt todistuskopiot hakulomakkeellesi jo hakuaikana, ei sinun tarvitse toimittaa niitä enää uudelleen.

  Toimita todistuskopiot liittämällä ne hakulomakkeellesi annettuun määräaikaan mennessä, kohtaan ”Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK)”.

  Suositeltu tiedostomuoto on PDF/JPG/PNG. Nimeä tiedostot muotoon "Sukunimi_Etunimi_dokumentti", esimerkiksi Meikäläinen_Maija_tutkintotodistus

  Voit tarvittaessa postittaa todistusten kopiot osoitteeseen Laurea-ammattikorkeakoulu, hakijapalvelut, Ratatie 22, 01300 Vantaa. Mikäli posti toimittaa lähetyksen myöhässä, katsotaan liite myöhässä saapuneeksi, eikä liitettä oteta huomioon.

  Opiskelijavalinta on ehdollinen

  Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes kaikki hakulomakkeella ilmoittamasi opiskelijavalintaan vaikuttavat tiedot on tarkistettu. Opiskelijavalinta voidaan purkaa, mikäli todistuskopioita ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

 • 4. Aktivoi Laurea käyttäjätunnuksesi 

  Pääset aktivoimaan Laurea käyttäjätunnuksesi joulukuussa. Siirry ohjeisiin.

  Tarvittaessa saat teknistä tukea Laurean Service Deskistä osoitteesta servicedesk@laurea.fi tai puhelimitse 09 8868 7112.

 • 5. Tee verkko-orientaatio 

  AMK-opiskelija

  Tee verkko-orientaatio hyvissä ajoin ennen koulutuksesi ensimmäistä kontaktikertaa. Kirjaudu verkko-orientaatioon Laurean käyttäjätunnuksilla.

  Tästä AMK-opiskelijan verkko-orientaatioon

  Tarvittaessa saat teknistä tukea Laurean Service Deskistä osoitteesta servicedesk@laurea.fi.

  YAMK-opiskelija

  Opintoihin orientoituminen sisältyy Opiskelutaitojen kehittäminen ja johtaminen YAMK-opinnoissa -opintoon, jonka työtila ilmestyy aloittavien opiskelijoiden Canvasiin 14.12.2022.

  Tarvittaessa saat teknistä tukea Laurean Service Deskistä osoitteesta servicedesk@laurea.fi.

 • 6. Lue kampuskohtaiset ohjeet 

  Tarkista ensimmäisen kontaktikerran tiedot kampuskohtaisista ohjeista. Löydät sieltä myös lukujärjestyksesi.

 • 7. Maksa terveydenhoitomaksu (YTHS) 

  YTHS-palvelut - Maksa terveydenhoitomaksu Kelan sivuilla

  Läsnäolevat AMK-opiskelijoilla on oikeus käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluita ja vuoden 2021 alusta lähtien opiskelijat ovat olleet velvoitettuja maksamaan korkeakouluopiskelijan terveysmaksun lukukausittain.

  Maksuvelvollisia ovat läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka suorittavat ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

  Kela ilmoittaa opiskelijan maksun määrän vuodelle 2023 marraskuun lopulla.

  Maksusta ei lähetetä laskua, vaan opiskelijan pitää maksaa maksu oma-aloitteisesti verkkopalvelun kautta Kelalle. Niille opiskelijoille, jotka eivät voi käyttää asiointipalvelua, on ohjeet maksamista varten Kela.fi –sivuille.
  Terveydenhoitomaksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin ilmoittaudut läsnä olevaksi.

  • Kevätlukukauden eräpäivä on 31.1., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut kevätlukukaudelle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.
  • Syyslukukauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos ilmoittaudut syyslukukaudelle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.


  Saapuvat vaihto-opiskelijat, avoimen korkeakoulun opiskelijat, täydennyskoulutusopiskelijat ja tilauskoulutusopiskelijat eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin, joten heidän ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua.

  Lisätietoa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä

  Lisätietoa terveydenhoitomaksun maksamisesta Kelan sivuilla

 • 8. Tietokoneen hankinta 

  Opiskelu Laureassa edellyttää tietokonetta. Ellei sinulla sellaista vielä ole, suosittelemme kannettavaa tietokonetta, joka mahdollistaa paikasta riippumattoman opiskelun.

  Alla on kuvattu kannettavan tietokoneen minimivaatimukset, joissa on huomioitu, että opiskelut kestävät 4 vuotta ja hankittava laite olisi käyttökelpoinen koko opiskelujen keston ajan.

  Suositeltava laitekokoonpano:

  • Keskusmuisti/RAM: 8Gt
  • Kiintolevy/massamuisti: vähintään 256Gt SSD-kovalevy
  • Prosessori/suoritin:
   Intel i5/i7 prosessori (7/8/9/10 generaatio) tai
   AMD Ryzen 5/7 tai vastaavan tehoinen suoritin
  • Käyttöjärjestelmä: Windows10


  Konetta hankkiessa tulee huomioida, että opiskelujen edetessä saatat tarvita web-kameraa sekä kuulokkeita, joissa on mikrofoni.

  Opiskelijat saavat ladata tietokoneelleen ilmaiseksi Windows10 lisenssin ja Office-paketin. Näistä voit lukea lisätietoja verkko-orientaatiosta.

  Lisäturvaa koneen hankitaan tuo takuu, jonka pituus tulee selvittää myyjältä ennen laitteen hankintaa. Joissain tapauksissa takuuaikaa on mahdollista myös jatkaa.

  Asiantuntevasta myymälästä saat tarkempaa tietoa markkinoilla kulloinkin tarjolla olevista laitteista ja kokoonpanoista.

 • 9. Opiskelija-asunto 

  Asuminen

  Opiskelupaikan saatuasi ota yhteyttä opiskelupaikkakunnallasi toimiviin opiskelija-asuntojen välittäjiin:

  Hyvinkää HYVA - Hyvinkään vuokra-asunnot
  Lohja Luksia opiskelija-asunnot
  Porvoo A-yhtiön opiskelija-asunnot ja Porvoon opiskelija-asunnot
  Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS
  Sato vuokra-asunnot opiskelijoille