Siirry sisältöön

Kokemusasiantuntijat verkossa

Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja, lisätä heidän mahdollisuuksia työllistyä ja osallistua koulutukseen sekä kehittää ja parantaa kokemusasiantuntijoiden tuottamia matalan kynnyksen verkkoauttamisen muotoja. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valo-valmennusyhdistys, ja sitä rahoittaa ESR osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Kokemusasiantuntijat verkossa –hanke auttaa kokemusasiantuntijoita kehittymään työelämän vaatimissa digitaidoissa. Hankkeen esittelyvideon voit katsoa täältä Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen aloitusesittely - YouTube

Hankkeen alussa on tehty taustaselvitys, jossa on kartoitettu kokemusasiantuntijoiden itsensä ja heitä palkkaavien organisaatioiden näkemyksiä kokemusasiantuntijoiden digitaitojen tasosta ja digitaitojen vaatimuksista työelämässä. Taustaselvityksen perusteella hankkeen kohderyhmän digiosaamisen taso on melko alhainen, kuitenkin oppimishalu on korkea. Selvityksestä voit lukea esim. täältä (Kokemusasiantuntijoiden digitaalisen osaamisen taso ja lisäkoulutuksen tarpeet – kokemusasiantuntijoiden näkökulmia kehittämistyön pohjaksi | Laurea Journal) ja täältä (Kokemusasiantuntijoita työllistävien organisaatioiden edustajien näkemyksiä kokemusasiantuntijoiden verkkotyöstä | Laurea Journal).

Hankkeessa kehitetään kokemusasiantuntijakoulutusta vastaamaan etänä toteutettavan kokemusasiantuntijatyön vaatimuksiin. Hankkeessa vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja tarjoamalla koulutusta mm. raportointiosaamiseen, sosiaaliseen median käyttöön, esiintymiseen, vuorovaikutukseen, videon tekoon ja tutkimusmenetelmäosaamiseen. Samalla vahvistetaan digitaitoja, oman oppimistyylin tunnistamista ja taitoja osallistua koulutukseen ja työelämään. Hankkeessa vastataan kasvaneeseen verkkovälitteisten palvelujen kysyntään vahvistamalla valmiuksia tuottaa ja kehittää matalan kynnyksen verkkoauttamismuotoja. Koronapandemian myötä kokemusasiantuntijoidenkin työtehtävät siirtyivät digialustoille ja etätyöpisteisiin. Hanke auttaa kokemusasiantuntijoita työn digitaalisessa murroksessa antamalla heille valmiuksia muuttuneessa työelämässä toimimiseen.

Hankkeessa kehitetään kokemusasiantuntijatyön menetelmiä ja toimintatapoja verkkovälitteisesti digialustoilla esimerkiksi ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa. Yhteiskehittämisenmenetelmät ovat digivälitteisiä ja sisältävät digivälitteistä vuorovaikutusta. Hankkeessa on hyödynnetty myös palvelumuotoilua. Vertaisuuden ja yhteisöllisyyden tuen tarpeeseen vastataan tarjoamalla etätyönohjausta yhdessä järjestötoimijoiden kanssa. 

Kokemusasiantuntijoiden jatkopolkuja vahvistetaan esimerkiksi digitaitojen tarkistuslistalla (check list) ja yksilöllisellä tuella sekä paikannetaan piilotyöpaikkoja. Piilotyöpaikoista voit lukea esim. täältä Kokemukseen perustuvien asiantuntijoiden paikannuksia työelämässä | Laurea Journal. Hankkeessa koulutetaan myös kevytyrittäjyydestä. Hankkeessa tehtävät työnohjauskokeilut tukevat näitä jatkopolkuja. Koulutuksen avulla pyritään avaamaan kokemusasiantuntijoille uusia työllistymismahdollisuuksia.  

Hankkeessa tehdään näkyväksi kokemusasiantuntijatyötä mahdollisimman laajasti eri näkökulmista (esim. Kokemusasiantuntija hyvinvoinnin edistäjänä | Laurea Journal) ja kokemusasiantuntijoiden osaamista (voit lukea lisää täältä Kokemusasiantuntijoiden osaaminen näkyviin | Laurea Journal ; Kokemusasiantuntijoiden osaaminen verkkovälitteisessä auttamisessa | Laurea Journal ; Kokemusasiantuntijat tuovat mukanaan osaamistaan ja kokemuksiaan korkeakouluyhteisöön | Laurea Journal). Kokemusasiantuntijalähtöisyys on olennaista viestinnässä (esimerkkejä artikkeleista, joissa kokemusasiantuntijoita kirjoittajina: Kohtaamattomuus satuttaa – kokemuksia ja ratkaisuehdotuksia | Laurea Journal ; Kokemusasiantuntijuus - vapaaehtoistoimintaa vai palkkatyötä? | Laurea Journal).  

Syksyllä 2022 toteutetaan temaattisia webinaareja, joissa kokemusasiantuntijuutta ja siihen liittyviä teemoja käsitellään eri näkökumista. Tarinallista materiaalia kokemusasiantuntijuudesta tuotetaan esim. podcastien sarjalla, joka julkaistaan keväällä 2023. 

Hankkeen viestinnällä pyritään vaikuttamaan laajemmin yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja asenteisiin, jotta rikos- ja päihdetausta ei estäisi työllistymistä, ja jotta kokemusasianatuntijat tunnistettaisiin paremmin osaksi sosiaalialan toimintakenttää. Hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. Keijo-kokemusasiantuntijakoulutuksen, Stop Huumeille ry:n, VVA:n, Irti rikoksista ry:n, ja monen muun toimijan kanssa. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja kokemusasiantuntijat työskentelevät yhdessä mm. sosiaalialan vaikuttamistyö opintojaksoilla (opintojaksoyhteistyöstä voit lukea täältä Sosiaalialan vaikuttamistyöstä – vaikuttavaa yhteistyötä opintojakson, hankkeen ja kokemusasiantuntijoiden välillä | Laurea Journal).  

 

Tulevia tapahtumia

Tiistaina 29.8.2023 klo 13.00-15.00 Hankkeen loppuwebinaari: Kokemustiedon hyödyntäminen rikosseuraamuslaitoksessa - Verkkoauttamisen pilotit. Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu mukaan tapahtumasivun kautta täältä.

 

Kiinnostaako yhteistyö kanssamme? Olemme kuulevana korvana. Ole yhteydessä yhteistyöideoista ja -mahdollisuuksista sähköpostitse karoliina.nikula@laurea.fi

Hankkeeseen liittyvät julkaisut

 

Yhteyshenkilö: