Siirry sisältöön

Täydennyskoulutusta kokemusasiantuntijoiden digitaitoihin

Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeessa kehitetään kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja yhdessä Valo Valmennuksen kanssa.

Laureassa on käynnistynyt Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke, jossa kehitetään yhdessä Valo Valmennuksen kanssa kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja. Digitaalisten taitojen vahvistuminen parantaa kokemusasiantuntijoiden mahdollisuutta työllistyä ja hakeutua jatkokoulutukseen. Matalan kynnyksen verkkoauttamismuotoja kehitetään yhdessä kokemusasiantuntijoiden ja työelämän kanssa.

Kaksivuotista hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Palkittu KEIJO-koulutusmalli saa täydennystä

Laurea on ollut mukana luomassa ja kehittämässä rikos- ja päihdetaustaisten KEIJO-koulutusmallia. Siinä kehitettiin rikos- ja päihdetaustaisten koulutusta sekä työllistymistä tukeva koulutusmalli, joka perustui kokemusasiantuntijuuteen ja sen ammatilliseen hyödyntämiseen. KEIJO-koulutusmalli on palkittu Mielen Avain-palkinnolla, Kriminaalityön palkinnolla ja Laurea-ammattikorkeakoulun vuoden 2019 pedagogisena tekona.

Koronapandemia toi esiin kehittämistarpeita kokemusasiantuntijoiden verkkoauttamisosaamisessa. Palkittu koulutusmalli saa nyt jatkoa Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen myötä.

Kokemusasiantuntijoiden osaaminen on sote-alalla tunnistettua

Hankkeen projektipäällikön Karoliina Nikulan mukaan kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen on ollut kasvussa viime vuosina.

- Kokemusperäistä tietoa käytetään ammatillisen ja tieteellisen tiedon rinnalla. Asiakkaiden kokemustiedon hyödyntäminen on muodostunut merkitykselliseksi sosiaalipalveluiden kehittämistyössä, Nikula kuvailee.
- Myös rikosseuraamusalan palvelujen kehittämisessä on olennaista huomioida rikoksentekijöiden näkökulma.

Hankkeessa tehdään aitoa yhteiskehittämistä kokemusasiantuntijoiden itsensä kanssa. Kokemusasiantuntijuus ymmärretään siirtymävaiheena heille, jotka ovat jo osoittaneet rikollisuudesta irrottautumista, ja joiden toipuminen on jo edennyt, mutta joille työelämän ovet tai jatkokoulutuspolut eivät vielä ole vielä muutoin auenneet.

Hankkeella on sovellusarvoa myös rikos- ja päihdetaustaisia kokemusasiantuntijoita laveammalle joukolle.

Lisätietoja: