Siirry sisältöön

Avainkumppanuus Attendon kanssa

Attendo yrityksenä

Attendo on julkisten hoivapalveluiden yksityinen tuottaja ja vahva Pohjoismainen toimija, joka työllistää Suomessa noin 16000 ihmistä. Yritys tarjoaa Suomessa hoivaa, kuntoutusta, asumispalveluita sekä ateria- ja puhtauspalveluita noin 12000 asiakkaalle 430 omistamassaan hoiva- ja palvelukodissa. Lisäksi Attendo tarjoaa fysio- ja puheterapiaa, ja toimii hyvinvointialueiden kumppanina lastensuojelussa.

 

Yhteistyö Laurean kanssa

Attendon tavoitteena on rakentaa alan houkuttelevuutta sekä toteuttaa kehittämishankkeita yhdessä Laurean kanssa. Yhteistyön tiivistämisen kautta hoiva-alan yritys voi tarjota alan opiskelijoille työ- ja harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyömahdollisuuksia opiskelijoiden alaa rajoittamatta.

Attendo on julkisten hoivapalveluiden yksityinen tuottaja ja vahva Pohjoismainen toimija, joka työllistää Suomessa noin 16000 ihmistä. Yritys tarjoaa Suomessa hoivaa, kuntoutusta, asumispalveluita sekä ateria- ja puhtauspalveluita noin 12000 asiakkaalle 430 omistamassaan hoiva- ja palvelukodissa. Lisäksi Attendo tarjoaa fysio- ja puheterapiaa, ja toimii hyvinvointialueiden kumppanina lastensuojelussa.

Työnantajana Attendolla on vahva halu kehittää ja tukea johtamista palvelevan johtamisen keinoin. Palvelevassa johtamisessa työntekijän hyvinvointi, motivaatio ja kasvu nostetaan johtamisen ytimeen, minkä on todettu lisäävän työn imua, luovuutta ja luottamusta sekä vähentävän työuupumusta.

Attendon toimintaa ohjaavat arvot: osaaminen, sitoutuminen ja välittäminen.

"Haluamme kohdata asiakkaamme ja asiakkaidemme läheiset aina kuten haluaisimme itse tulla kohdatuksi: ystävällisesti ja huomioonottavasti."

Lue lisää yhteistyöstä

Lisätietoja: