Siirry sisältöön

Attendo liittyi Laurean avainkumppanien joukkoon

Sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoava Attendo liittyi Laurean avainkumppanien joukkoon.

Attendon ja Laurean edustajat tapasivat Laurean Tikkurilan kampuksella. Kuvassa Annareetta Vaara, Attendon Etelä-Suomen alueen ikääntyneiden palveluiden aluejohtaja (4.vasemmalta) ja Mui Hong, Attendon rekrytointikoordinaattori (5.vasemmalta).

Attendo on julkisten hoivapalveluiden yksityinen tuottaja ja vahva Pohjoismainen toimija, joka työllistää Suomessa noin 16000 ihmistä. Yritys tarjoaa Suomessa hoivaa, kuntoutusta, asumispalveluita sekä ateria- ja puhtauspalveluita noin 12000 asiakkaalle 430 omistamassaan hoiva- ja palvelukodissa. Lisäksi Attendo tarjoaa fysio- ja puheterapiaa, ja toimii hyvinvointialueiden kumppanina lastensuojelussa.

Avainkumppaniyhteistyön kautta Attendon tavoitteena on rakentaa alan houkuttelevuutta sekä toteuttaa kehittämishankkeita yhdessä Laurean kanssa. Yhteistyön tiivistämisen kautta hoiva-alan yritys voi tarjota alan opiskelijoille työ- ja harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyömahdollisuuksia opiskelijoiden alaa rajoittamatta. Opiskelijayhteistyö Laurean kanssa tuo uusia näkökulmia yrityksen arkeen.

-Yhteistyö opiskelijoiden kanssa tarkoittaa raikkaita uusia pohdintoja, mielipiteitä, alan kehittämistä ja houkuttelevuuden rakentamista, kertoo Attendon Etelä-Suomen alueen ikääntyneiden palveluiden aluejohtaja Annareetta Vaara.

- Odotamme yhteistyöltä myös mielenkiintoisten harjoittelu- ja työmahdollisuuksien tarjoamista sekä yhteistä kehittämistä erilaisten projektien, hankkeiden ja opinnäytetöiden parissa.
Alan opiskelijoille yritys tarjoaa harjoittelu- ja työmahdollisuuksia ikääntyneiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, lastensuojelun sekä vammaisten ja kehitysvammaisten parissa.

Työnantajana Attendolla on vahva halu kehittää ja tukea johtamista palvelevan johtamisen keinoin. Palvelevassa johtamisessa työntekijän hyvinvointi, motivaatio ja kasvu nostetaan johtamisen ytimeen, minkä on todettu lisäävän työn imua, luovuutta ja luottamusta sekä vähentävän työuupumusta.

Eteenpäin katsovana yrityksenä Attendo kannustaa työntekijöitään kehittämään ammattitaitoa erilaisten sisäisten koulutusten kautta.

-Oman uran rakentamiseen tarjoamme halukkaille useita erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi tiiminvetäjän, itsemääräämisoikeuden kouluttajan, laatukoordinaattorin tai vaikkapa sisäisen asiakaskokemus- eli ASKO-valmentajan roolissa. Attendon esihenkilöille on räätälöity oma johtamisvalmennus, ja heitä kannustetaan osallistumaan myös esimerkiksi lähiesimiestutkinto LEATin suorittamiseen työn ohessa.

Lisätietoja: