Siirry sisältöön

Oy Apotti Ab yrityksenä

Oy Apotti Ab syntyi vuonna 2015 kuntien ja HUSin yhteisestä tahdosta rakentaa maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Apotti-hanke käynnistyi vuonna 2012. 

Yhteistyö Laurean kanssa

Laurean ja Apotin yhteistyö käynnistyi jo vuonna 2021 koulutuspilotin muodossa, kun sairaanhoitajaopiskelijoita perehdytettiin Apotti-järjestelmän käyttöön ennen työharjoitteluun siirtymistä. Sen jälkeen Apotti-koulutus on laajentunut kaikkiin sote-alan koulutuksiin.

Avainkumppanivideo: Apotti

Vuonna 2015 perustettu Apotti on julkisomisteinen osakeyhtiö, joka on vastannut sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmän Apotin rakentamisesta. 

Työ Apotti-järjestelmän rakentamiseksi käynnistyi samannimisessä hankkeessa vuonna 2012. Tavoitteena oli yhdistää erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto sekä luoda yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä alueen käyttöön. Apotti-järjestelmän suuret käyttöönotot saatiin päätökseen vuoden 2021 ja tuloksena on maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistävä toiminnanohjaisjärjestelmä. 

Apottia käyttää tällä hetkellä noin 47 000 sote-alan ammattihenkilöä.

Laurean ja Apotin yhteistyö käynnistyi jo vuonna 2021 koulutuspilotin muodossa, kun sairaanhoitajaopiskelijoita perehdytettiin Apotti-järjestelmän käyttöön ennen työharjoitteluun siirtymistä. Onnistuneen pilotin jälkeen Apotti-koulutus vakiinnutti tänä keväänä paikkansa sairaanhoitajaopiskelijoiden opetussuunnitelmassa.

- Kun koulutusyhteistyö käynnistyi näin loistavasti, niin meistä tuntui luontevalta syventää yhteistyötä Laurean kanssa avainkumppanuuden myötä, kuvailee Apotin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Anna Karjalainen.

- Tavoitteenamme on, että yhteistyön myötä Apotti tulee tutuksi ja helposti lähestyttäväksi tuleville sote-ammattilaisille. Haluamme madaltaa kynnystä hyödyntää digitalisaatiota ja vahvistaa sitä, että tietojärjestelmät on todella tehty tukemaan sote-ammattilaisia heidän työssään.

Apotin palveluksessa työskentelee tällä hetkellä hieman yli 500 työntekijää. Joukossa on viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Anna Karjalaisen mukaan runsas joukko sote-alan ammattilaisia, jotka toimivat esimerkiksi sovelluskehittäjinä tai kouluttajina. Alusta lähtien alan ammattilaiset on haluttu pitää tiiviisti mukana järjestelmän kehittämisessä.

- Laurean eri alojen opiskelijoilla on paljon monipuolista osaamista, jota voimme hyödyntää esimerkiksi projekti- ja rekrytointiyhteistyössä, Karjalainen sanoo. 

Lue lisää yhteistyöstä

Lisätietoja: