Siirry sisältöön

Vihreä vastuu -hanke: vastuullisuudesta kilpailuetua

Vuonna 2022 hankkeessa järjestettiin kuusi palvelumuotoilun työpajaa pilottitilitoimistoille ja kuusi muuta vastuullisuuteen liittyvää työpajaa.

Kuvituskuva.

Vihreä vastuu -hankkeessa Laurea- ja LAB-ammattikorkeakoulut yhdessä tilitoimistojen kanssa keskittyvät tilitoimistojen vihreän tilinpäätös ja vastuullisuusraportointi-palvelumallin kehittämiseen Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla.

Uudistamisen ja kehittämisen tavoitteena ja tuloksena on uudenlainen, yhtenäinen, neutraali ja objektiivinen palvelumalli tilitoimistoille tilinpäätöskokonaisuuteen ja vastuullisuuteen. Tämän lähtökohtina ovat vihreä talous, yritysvastuulaki ja vastuullisuusraportit. Kehittämisen ja uudistamisen tarvetta kasvattaa EU:n yritysvastuulaki.

-          Olemme muotoilleet hankkeessa yhteiskehittämisen menetelmin tilitoimistojen kanssa uuden neutraalin läpinäkyvyyttä vahvistavan vertailua mahdollistavan vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin palvelumallin, kertoo projektipäällikkö Suvi Sivén Laurea-ammattikorkeakoulusta.

-          Tuottamamme pienten ja keskisuurten tilitoimistojen käyttöön tuleva palvelumalli vahvistaa hankkeessa mukana olevien tilitoimistojen asiakkaiden vastuullisuustekijöiden esittämistä osana liiketoimintaa ja kilpailukykyä.

Lisäksi tavoitteena on tilitoimistojen ja niiden henkilöstön vihreän talouden muutoskyvykkyyden ja valmiuksien kasvattaminen. Yhteiskehittämällä ja vertaisreflektiolla yhteinen vihreän talouden tavoite kirkastuu, mikä tukee uusien vastuullisten ratkaisujen tekemistä ja muutoskyvykkyyttä. Tavoitteena on tilitoimistojen vastuullisen palveluvalikoiman laajentaminen sekä osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen vihreään tilinpäätökseen ja vastuullisuusraportointiin liittyen.

Vuonna 2022 hankkeessa järjestettiin kuusi palvelumuotoilun työpajaa pilottitilitoimistoille ja kuusi muuta vastuullisuuteen liittyvää työpajaa . Niissä pohdittiin yhdessä tilitoimistojen ja heidän asiakkaittensa edustajien kanssa syvemmin, miten tilitoimistot voisivat tukea asiakkaitaan vastuullisuusraportoinnin vaatimusten kiristymisen myötä. Ensimmäiset yritykset ovat jo testanneet vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin palvelumallia ja palvelumallin kehittäminen muun muassa saatujen palautteiden pohjalta jatkuu kevään 2023 aikana.

Vihreä vastuu -hanke on aktiivisesti toiminnassa 1.9.2021 - 30.8.2023. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lue lisää hankkesta osoitteesta www.vihreavastuu.fi

Lisätietoja: