Siirry sisältöön

Uraseurantakysely: Laureasta valmistuneiden työllisyys erittäin hyvä

Valtakunnallisen uraseurantakyselyn tulosseminaari järjestetään 16.3.

Vuosittain toistuva ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely toteutettiin jälleen loppuvuodesta 2022. Kysely lähetetään aina kaikille viisi vuotta aikaisemmin ammattikorkeakouluissa AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. 

Tänä vuonna vuorossa olivat vuonna 2017 opintonsa päättäneet. Laureasta valmistuneista opiskelijoista uraseurantakyselyyn vastasi lähes 800 henkilöä. Heistä hieman yli 100 oli YAMK-tutkinnon suorittaneita.

Kyselyyn vastanneet valmistuneet ovat olleet tyytyväisiä Laureassa suorittamaansa tutkintoonsa (84 % vastaajista) sekä tyytyväisiä työuraansa (89 % vastaajista). Luvut ovat hieman nousseet verrattuna viime vuoden vastaavan kyselyn tuloksiin, jolloin tutkintoonsa oli tyytyväisiä 81 % ja työuraansa 84 % vastaajista. 

Valmistuneiden työllistymistilanne erittäin hyvä

Laureasta valmistuneiden työllistymistilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen on erittäin hyvä; 79 % vastanneista on kokopäivätyössä viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja 7 % määräaikaisessa kokopäivätyössä. Yrittäjänä puolestaan toimi 2 % vastaajista. Vailla työtä olevia ei viisi vuotta sitten valmistuneiden joukossa ole.

Kyselyn vastanneista Laureasta valmistuneista 82 % työskentelee suorittamaansa tutkintoa vastaavalla alalla. Kaksi kolmesta vastaajasta on puolestaan ollut valmistumisen jälkeen yhtäjaksoisesti työelämässä. Lähes 90 % Laurean vastaajista oli työllistynyt Uudellemaalle.

Laurean opetuksesta vastaavan vararehtorin Katri Ojasalon mielestä uraseurantakysely tuo arvokasta tietoa koulutuksen kehittämiseen:

- Alumniemme urakehitys ja heidän arvionsa koulutuksen tuottaman osaamisen merkityksestä työelämässä on tärkeää palautetta, kun jatkuvasti kehitämme koulutuksiamme, Ojasalo toteaa. 

- Uraseurantakyselyn tuloksista voimme ilahduttavasti päätellä, että tutkintokoulutuksemme vastaavat hyvin alueen työelämän tarpeisiin ja tuottavat työelämän tarvitsemaa osaamista.

Tulosseminaarissa tarkastellaan valtakunnallisia tuloksia

Ammattikorkeakoulujen uraseurantaverkosto järjestää torstaina 16.3.2023 tulosseminaarin valtakunnallisen uraseurantakyselyn tuloksista. Zoomissa järjestettävässä webinaarissa perehdytään tarkemmin kyselyn tuloksiin. Tulosseminaariin ilmoittautuminen on auki 14.3. asti.

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely lähetetään vuosittain viisi vuotta aikaisemmin ammattikorkeakouluista valmistuneille. Kysely toteutettiin vuonna 2022 viidennen kerran. Uraseurantakyselyyn vastasi yhteensä 10722 vuonna 2017 valmistunutta henkilöä ympäri Suomea.

Kysely tuottaa tietoa ammattikorkeakoulusta valmistuneista ja heidän työuristaan. Korkeakoulut hyödyntävät uraseurantatietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Kyselyn tuloksiin voi tutustua Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.

Ilmoittaudu tulosseminaariin

Lisätietoja: