Siirry sisältöön

Trendikortit haastavat Laurean YAMK-opiskelijat ottamaan kantaa tulevaisuuteen

1.3. vietetään valtakunnallista Tulevaisuuspäivää. Päivän tavoitteena on tehdä tulevaisuus näkyväksi, vahvistaa suomalaisten tulevaisuustietoisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Tulevaisuuspäivää järjestävät Laurean lisäksi Tulevaisuuskoulu, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus sekä Futures Specialists Helsinki yhteistyössä Opetushallituksen, Kuntaliiton, Sitran ja lukuisten muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tulevaisuuspäivään voit tutustua tarkemmin täällä.

Trendikortit osana YAMK-opetusta

Laureassa tulevaisuuksien ennakointia opiskellaan esimerkiksi osana YAMK-opintoja Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät –opintojaksolla monitoroimalla toimintaympäristöä ja tuottamalla yhdessä trendikortteja.

Trendikortit ovat tulevaisuudessa käytävän keskustelun avauksia ja haastavat ihmiset ottamaan kantaa tulevaisuuteen.

- Yhteisöllinen ja eri alojen opiskelijoita yhdistävä trendikorttiprosessi on koettu erittäin antoisaksi, kommentoi opintojakson vastuuyliopettaja Susanna Kivelä.

Opintojakson viime syksynä suorittanut YAMK-opiskelija Saara Hämäläinen piti opintojaksoa mielenkiintoisena ja hyödyllisenä erityisesti oman ajattelun kehittämisessä.

- Opinnoissa tuli heräteltyä omaa uteliaisuutta. Nykyään tulee kiinnitettyä ihan eri tavalla huomiota ilmiöihin. Entä jos-ajattelu ja tulevaisuuden pohtiminen tarttuivat hyvin kurssilta mukaan.

Opintojakson tavoitteena on saada opiskelijat tarkastelemaan ympäristöään uudella tavalla, tulevaisuudesta tietämisen näkökulmasta.

- Opiskelijat valpastuvat tarkastelemaan ympäristöä tulevaisuuden näkökulmasta ja tämä metataito selkeästi jää ikään kuin päälle myös opintojen jälkeen. Tulevaisuustiedon aktiivinen havainnointi, dokumentointi ja tulevaisuuskeskustelu siirtyy sitten opiskelijoiden mukana työelämään, Susanna jatkaa.

Laureassa opintojakson trendikorttiprosessista vastaavat luennoitsijana toimivat tulevaisuusspesialistit Minna Koskelo ja Anu Nousiainen. He tuovat opetuksessaan esiin mm. Futures Fit -mallin, jossa on yhdistetty erinomaisella tavalla tulevaisuusajattelun ja palvelumuotoilun näkökulmia.   Erilaisia tulevaisuusskenaarioita tutkimalla voidaan varautua paremmin tuleviin asioihin sekä vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuutemme muodostuu. 

Opintojaksolla työskennellään monialaisissa tiimeissä. Jokainen tiimi valitsee opintojakson alussa itselleen aihealueen, jonka raameissa aloitetaan toimintaympäristön monitoroiminen eli signaalien keruu. Tavoitteena on kerätä ainakin 80-100 signaalia useamman viikon ajan itsenäisesti valittuun aihe-alueeseen liittyen. Yksittäinen signaali voi olla lehtiartikkeli, kuva tai mikä tahansa muu kirjoitus aiheesta. Signaali voi olla myös kuultu tai käyty keskustelu esimerkiksi alan asiantuntijan kanssa. Signaalien keruun myötä saadaan ymmärrys siitä, mistä juuri nyt puhutaan.

Saara kuvaa opintojaksolla työskentelyä näin:

- Mielenkiintoisin vaihe oli signaalien keruuvaihe. Prosessi jatkui siten, että tapasimme lähipäivän merkeissä ja ryhmittelimme signaalit isompiin kategorioihin. Päivän päätteeksi ja monen eri työvaiheen jälkeen meillä oli käsissämme kaksi trendikorttiaihiota.

Opintojakson lopuksi järjestetään kaikille avoin trendiaamiainen, jossa opiskelijat esittelevät tulevaisuuskorttinsa yleisölle.

- Antoisinta opintojaksolla oli tilaisuudessa herännyt keskustelu, mikä oli todella vilkasta, Saara lisää. 

Trendikirjaston avulla opiskelijan arvokas osaaminen esille

Opintojakson lopuksi trendikortit julkaistaan Laurean trendikirjastoon. Trendikirjastosta on muodostunut ajan saatossa laaja kokoelma eri aihealueelle sijoittuvia kuluttajatrendejä. Trendikirjaston tarkoituksena on toimia keskustelun avauksina, haastaa keskusteltuun ja olla osa kehittämistoimintaa.

- Trendikirjaston taustalla on avoin tiede- ja tutkimus-ajattelu. Yhdessä tuotetut trendikortit julkaistaan trendikirjastossa. Trendikirjastoa voidaan käyttää opintojen tukena, esimerkiksi opinnäytetöissä ja oman toiminnan kehittämisessä eli virikkeenä. Trendikirjaston avulla haluamme tehdä näkyväksi myös opiskelijan arvokasta osaamista ja tuoda se kaikkien käyttöön, Susanna tarkentaa.

Laurean trendikirjastoon pääset tutustumaan täällä: http://trendikirjasto.laurea.fi/

Lue myös, miten tutkijat ennakoivat tulevaisuutta.


Tulevaisuus ei tule, se tehdään – yhdessä.