Siirry sisältöön

YAMK-koulutuksesta valmistunut Birgitta on tarttunut rohkeasti terveydenhuollon kehittämishaasteisiin

Birgitta valmistui Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa -YAMK-koulutuksesta ja sai rehtorin stipendin valmistujaisjuhlissa 18.12.

Kuvassa Birgitta Tetri

Birgitta Tetri toimi aikaisemmin yrittäjänä palvelusektorilla ja on runsaan 20 vuoden jälkeen vaihtanut alaa terveydenhuollon sektorille. Birgitta valmistui Laureasta englanninkielisestä koulutuksesta sairaanhoitajaksi vuonna 2014 ja terveydenhoitajaksi vuonna 2015. Hän aloitti Helsingin kaupungin palveluksessa jo ennen valmistumistaan ja toimii tällä hetkellä osastonhoitajana päivystystyksen vuodeosastolla. 

Birgitan mielessä oli ollut sairaanhoitajakoulutuksesta valmistumisesta lähtien hankkia lisää koulutusta ammattitaidon ja mahdollisen esimiestyön tueksi. Hän halusi vahvistaa projektiosaamistaan ja oppia palvelumuotoilua terveydenhuollon kontekstissa.

Birgitta sai sähköpostiinsa mainoskirjeen TKI-projektiopinnoista avoimessa AMK:ssa ja aloitti opinnot helmikuussa 2017. Hän siirtyi tutkinto-opiskelijaksi uuteen Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa –koulutukseen tammikuussa 2018.

- Olen aina ollut kehittäjä, tavalla tai toisella, Birgitta pohtii.

Verkostoituminen on ollut opintojen suola

YAMK-opinnot ja erilaisissa projekteissa opiskelu vaatii Birgitan mukaan itseohjautuvuutta ja sitoutumista aikatauluihin.

- Ajankäytön huolellinen suunnittelu ja verkostoituminen muiden opiskelijoiden kanssa on helpottanut arkea. Työelämälähtöisyys on tehnyt opiskelusta helpompaa, kun on kiinnekohta, mihin opittu asia linkittyy luontevasti, Birgitta kertoo.

Opintoihin kuuluneissa projekteissa Birgitta pääsi mukaan innovatiivisiin hankkeisiin, joilla on merkitystä tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksissa. Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa ja yhteistyö sosiaalialan ammattilaisten kanssa on ollut Birgitan mukaan opiskelun suola.

- Olen saanut ilon laajentaa näkökulmaani erityisesti sosiaalialan ammattilaisten avulla aidosti holistisen asiakastyön suuntaan, mikä on tuonut varmuutta omaan työhön, Birgitta iloitsee. 

Moniammatillisuus ja yli rajojen tapahtuva kehittäminen ovat olleet vahvasti Birgitan opintojen ytimessä.

- Ennakkoluulottomuus liiketalouden ja sote –alan ammattilaisten asiantuntemuksen yhdistäminen ovat osoittaneet, että “pehmeät” ja “kovat” arvot täydentävät toisiaan, Birgitta sanoo.

Opinnäytetyön aiheena terveydenhuollon esimiesten arjen eettiset ongelmatilanteet

Birgittan opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, millaisia eettisiä ongelmia terveydenhuollon esimiehet työssään kohtaavat ja miten he niitä ratkaisevat. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa materiaalia hyödynnettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesten ammatillisen ongelmanratkaisun ja päätöksenteon osaamisen kehittämiseksi sekä tueksi käytännön työssä. Birgittan opinnäytetyön tuloksia esiteltiin Työelämän tutkimuspäivillä Tampereella 2018.

Tutkijan rooliin asettuminen kehitti Birgitan mukaan kriittistä arviointikykyä ja tiedonhakutaitoa. Laajan aineiston käsittely opetti strukturoitua työtapaa ja antoi itseluottamusta selvitä laajasta kirjoitustehtävästä. 

Birgitta on toiminut aktiivisesti myös Laurean COPE-hankkeessa eri rooleissa:  koulutuksen ja työn kehittäjänä, työelämän yhdyshenkilönä ja tutkijana. Birgitta osallistui jo avoime opinnoissaan “Motivaatiolla muutokseen” –opintojaksolle, joka oli osa COPE-hankkeen elinikäisen oppimisen teemaa. 

- Opintojakson aikana ymmärsin, mitä minulta terveydenhuollon ammattilaisena puuttui: sisäistetty tietoisuus eettisestä toiminnasta. Ymmärrys mahdollisti oman eettisen osaamisen kehittämisen aloittamisen ja tiesin heti, että tähän kulminoituu ammatillinen identiteettini ja tulevaisuuteni, Birgitta kertoo.

Birgitta haluaa tulevaisuudessa ehdottomasti jatkaa opiskelua ja hänellä on syntynyt tutkimiseen intohimo.

- Ihannetilanteessa työssäni yhdistyy tutkijarooli ja kehittäminen, Birgitta toteaa. 

Birgitta suosittelee YAMK-opintoja sote-ammattilaiselle, joka haluaa opiskella työelämälähtöisessä ja innovatiivisessa ympäristössä tulevaisuuden muutoksien vaatimia taitoja.

Tutustu myös Birgitan mietteisiin opiskelusta silloin, kun hän opiskeli avoimessa AMK:ssa!