Siirry sisältöön

Laurea on jäsenenä kolmessa uudessa kestävän kehityksen ja kiertotalouden kansainvälisessä verkostossa

Laurea on liittynyt jäseniksi seuraaviin verkostoihin: UN Sustainable Development Solutions Network, Northern Europe, International Sustainable Campus Network ISCN ja Ellen McArthur Foundation.

Kestävä kehitys, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja kiertotalous ovat talouden ja yhteiskunnallisen muutoksen keskiössä. Siten ne myös vaikuttavat vahvasti korkeakoulujen opetuksen ja kumppaniyhteistyön ja TKI-toiminnan tavoitteisiin ja sisältöihin. Vahvistaakseen osaamistaan ja toiminnan vaikuttavuutta Laurea on liittynyt seuraavaan kolmeen keskeiseen kestävän kehityksen ja kiertotalouden verkostoon. 

1. Ellen MacArthur Foudation (EMF) 

EMF on kiertotalouden, siihen liittyvän liiketoiminnan ja yhteiskunnallisen murroksen näkökulmasta keskeisin kansainvälinen verkostotoimija. Säätiö on käytännössä kehittänyt ja lanseerannut nykymuotoisen kiertotalouden käsitteen ja saanut tuotua näkemyksensä niin kansainväliseen politiikkaan kuin liiketoimintaan. Se kokoaa yhteen ennen kaikkea yritys- ja poliittisia toimijoita, mutta myös tutkimuslaitoksia ja yliopistoja. EMF tekee myös tutkimusta, organisoi verkostoja, koulutusta, hyviä esimerkkejä. Esimerkkinä osallistumismahdollisuuksista niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle voidaan mainita From Linear to Circular kurssi, joka on suunnattu opintojakso. Hakuaika huhti-toukokuussa järjestettävälle kurssille päättyy 28. helmikuuta. 

2. Sustainable Development Solutions Network Northern Europe, SDSN-NE  

Kyseessä on yliopistojen ja korkeakoulujen muodostama globaali verkosto, jonka pohjoismainen verkosto (chapter) SDSN-NE on. Verkostossa yhdistyy koulutus- ja tutkimusyhteistyö YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Verkoston puitteissa kehitetään yliopistojen ja korkeakoulujen kestävän kehityksen toimintaan niin opetuksen, tutkimuksen kuin organisaatioiden ympäristöohjelmien (kiinteistöt, energia, vesi, jätteet, liikkuminen, jne.) näkökulmista. Pohjoismaiden verkostossa on mukana yli 60 yliopistoa ja korkeakoulua, joten mahdollisuuksia on. 

Verkoston kautta on esimerkiksi mahdollista osallistua eri yliopistojen ja korkeakoulujen järjestämiin webinaareihin, etsiä yhteiskumppaneita ja kestävän kehityksen opetukseen liittyviä hyviä käytäntöjä. Jäsenille suunnatuista tapahtumista tullaan tiedottamaan laajalla jakelulla kiinnostuneille. 

3. ISCN, International Sustainable Campus Network 

ISCN-verkoston jäsenyys tarjoaa mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia opetukseen ja kestävän kehityksen toimintaan liittyviä resursseja ja jakaa jäsenten kesken hyviä kestävän kehityksen opetuksen, kampuspalveluiden ja järjestää myös yhteisiä tapahtumia, konferensseja, yms.

Kiertotalouden ja kestävän kehityksen kansainvälisistä verkostoista yhteistyömahdollisuuksia ja resursseja opetuksen, TKI:n ja kumppaniyhteistyön kehittämiseksi. Esimerkiksi ensi kesänä on vuotuinen verkoston konferenssi (verkossa). 

Jotta Laurea ja laurealaiset saisivat näistä verkostoista mahdollisimman paljon hyötyä, etsimme verkostojen toiminnasta kiinnostuneita laurealaisia mukaan yhdyshenkilöksi. Yhteydenotot tutkimusohjelmajohtaja Markku Anttonen.

Lisätietoja: