Siirry sisältöön

Lastensuojelun seminaari: koronakriisin vaikutukset näkyvät vielä pitkään

Laurea järjesti lastensuojelun ja perhetyön seminaarin verkossa yhdessä avainkumppaneidensa kanssa.

Jo yli vuoden jatkunut koronakriisi on haastanut jokaisen suomalaisen ja koko yhteiskunnan ennenkokemattomalla tavalla. Aivan erityisesti poikkeustilanne on vaikuttanut jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisryhmiin. Yksi näistä ovat lapset ja nuoret ja lastensuojelun ammattilaiset ovatkin huomanneet avun tarpeen lisääntyneen merkittävästi.

Ja vaikka koronakriisi varsinaisen epidemian osalta helpottaisi, ovat kriisin välilliset seuraukset pitkäkestoisia – myös lastensuojelun ja perhetyön näkökulmasta. Tämä oli yksi johtopäätös, joka nousi esiin Laurea-ammattikorkeakoulun yhdessä avainkumppaneidensa kanssa toteuttamassa lastensuojelun ja perhetyön seminaarissa, joka järjestettiin verkossa tiistaina 20. huhtikuuta.

Lasten ja perheiden tuen tarve kasvanut

Kaikille sosiaalialan ammattilaisille sekä opiskelijoille suunnatun seminaarin puhujina kuultiin lastensuojelun ammattilaisia ja asiantuntijoita.
Ajankohtaisen katsauksen koronakriisin vaikutuksista lastensuojeluun seminaarin kuulijoille tarjoilivat Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntijat Annukka Paasivirta ja Julia Kuokkanen. He esittelivät puheenvuorossaan tuloksia yhdessä THL:n kanssa toteutetusta kyselystä, jossa kysyttiin kuntien arvioita koronan vaikutuksista lastensuojeluun. Ensimmäinen kysely tehtiin syksyllä 2020 ja toisen tulokset on julkaistu keskiviikkona 21.4.

-    Lasten ja perheiden tuen tarve on selvästi kasvanut. Talous, yksinäisyys, turvattomuus, vanhemmuuden haasteet, parisuhde- ja mielenterveysongelmat näkyvät vahvasti, Paasivirta ja Kuokkanen kuvasivat.
-    Myös lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvussa. Syksyllä koulutuista tulleissa ilmoituksissa oli kasvua +27%, nyt keväällä luku oli jopa 51%.

Kunnille tehdyn kyselyn tuloksista käy ilmi, että koronakriisi vaikuttaa lasten ja perheiden hyvinvointiin vielä vuosienkin kuluttua.

-    Kukaan ei vielä tiedä, miten pitkiä vaikutukset tulevaisuudessa tulevat olemaan, Paasivirta ja Kuokkanen totesivat.

Mitä on laatu lastensuojelussa?

Koronan vaikutuksia lastensuojelun asiakastyöhön tarkasteli omassa puheenvuorossaan myös Nemova Oy:n toiminnanjohtaja Mika Rostedt. Myös hän tunnistaa tuen tarpeen kasvaneen monissa perheissä. Samalla hän pohti lastensuojelun tulevaisuutta kriisin jälkeen ja peräänkuulutti sosiaalialan exit-strategian tärkeyttä:

-    Sosiaalialan toimivuus tulee varmistaa Suomessa järkevällä resurssoinnilla ja ennakoinnilla – ja tämä työ pitäisi aloittaa heti, hän painotti.

Toinen keskeinen teema lastensuojelun seminaarissa koronan lisäksi oli lastensuojelun laatu ja vaikuttavuus. Tätä aihetta tarkasteltiin niin asiakkaan, palvelun tuottajan kuin tilaajankin näkökulmasta.

Tilaajan odotuksia lastensuojelun palveluihin liittyen käsitteli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän lastensuojelun johtava asiantuntija Johanna Tervonen. Laatutyöstä tuottajan näkökulmasta puolestaan keskustelivat omassa puheenvuorossaan Humana Avopalveluiden Katja Vastamäki sekä Mika Ilkkala. Käytännönläheisen näkökulman perhetyöhön puolestaan seminaariin toi Neljä Astetta Oy, jonka osuudessaan tutustuttiin perhetyön asiakkaina kolme vuotta olleiden Tonin sekä hänen isoäitinsä Aijan kokemuksiin.

Katso webinaarin videotallenne tästä linkistä.

Lastensuojelun ja perhetyön seminaarin toteuttamisessa olivat mukana Laurean lisäksi Neljä Astetta Oy, Humana Avopalvelut Oy, Hyvinkään seurakunta, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Kotoraitti Oy, Nemova Oy, Siuntion kunta ja Tukikohta Oy.

Lisätietoja: