Siirry sisältöön

Kenian tilauskoulutusohjelmien tulevaisuus ratkeaa maaliskuun aikana

Maksamattomia lukukausimaksuja odotellaan maaliskuun loppuun saakka. Tämän jälkeen opiskelijoiden opinto-oikeus ja tilauskoulutushanke joudutaan päättämään.

Laurea-ammattikorkeakoulussa opiskelevien 139 kenialaisen sairaanhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijan opiskeluoikeuden jatkuminen on edelleen vaakalaudalla. Syynä ovat tilauskoulutuksen tilaajana toimivan Kenian Uasin Gishun maakunnan maksut, jotka ovat myöhässä sopimuksen mukaisesta maksuaikataulusta. Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulun on perittävä koulutuksen tilaajalta tilauskoulutuksen järjestämisestä vähintään siitä aiheutuvat kustannukset kattava maksu. Lasku on lähetetty sopimuksen mukaisesti etukäteen maakunnalle. 

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus asetti 8.2.2023 tilauskoulutusopiskelijoiden toiseen lukukauteen liittyvien maksujen takarajaksi 28.2.2023. Lukukausi on alkamassa 1.3.2023. Viime viikolla Uasin Gishun maakunnan kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen korkeakoulu sai 17.2.2023 varakuvernööriltä sovitteluehdotuksen. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus käsitteli ehdotusta eilen 22.2.2023 ja päätti, että Kenian tilauskoulutuksen viivästyneiden maksusuoritusten määräaikaa jatketaan 31.3.2023 saakka. Mikäli maksusuoritukset eivät ole saapuneet 28.2.2023 mennessä, opetus kuitenkin keskeytetään, kunnes maksut ovat tulleet. Mikäli maksuja ei ole saatu 31.3.2023 mennessä, opiskelijoiden opinto-oikeus päätetään ja tilauskoulutushanke lopetetaan. Samalla se tarkoittaisi opiskelijoiden maassaolo-oikeuden päättymistä, jolloin asia siirtyisi Maahanmuuttoviraston (Migri) hoidettavaksi. 

Laurea-ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja Jouni Koski toivoo maksujen hoituvan aikataulun mukaisesti, jotta opiskelijat voisivat jatkaa opintojaan Laureassa. 

- Olisi oikeudenmukaista, että maksut tulisivat ajallaan ja opiskelijat voisivat jatkaa Suomessa hyvin alkaneita opintojaan. Koulutuksen lopettamisen seuraukset voivat olla monelle heistä epäinhimilliset, Koski sanoo.

Laureassa opiskelee tällä hetkellä 67 kenialaisopiskelijaa sairaanhoitajakoulutuksessa Vantaan, Lohjan ja Porvoon kampuksilla sekä 32 sairaanhoitajaopiskelijaa ja 40 fysioterapiaopiskelijaa etäopiskeluna Keniassa. Lisäksi 96 opiskelijaa on suorittanut Keniassa valmistavat siltaopinnot, jotka sisältävät muun muassa suomen kielen opiskelua ennen varsinaisten opintojen aloittamista Suomessa.

Aiempi uutinen aiheesta


Lisätietoja: