Siirry sisältöön

HERE Ukraine! -hanke – Korkeakouluopintoja ukrainalaisille

3AMK-hanke HERE Ukraine! kehittää ukrainalaisille suunnattua monia aloja kattavaa koulutustarjontaa. Ensimmäiset hankkeen kokoamat opintojaksot alkavat tammikuussa 2023.

Laurea-ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu (3AMK) kehittävät syyskuun alussa käynnistyneessä HERE Ukraine! -hankkeessa Suomessa oleville ukrainalaisille suunnattuja maksuttomia, verkossa toteutettavia opintoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteisiin kuuluu Suomessa tilapäistä suojelua saaville henkilöille suunnatun koulutustarjonnan kehittäminen ja heidän korkeakouluopintojensa edistäminen.

Kolme ammattikorkeakoulua on huomioinut hankkeen monialaisen koulutuspaketin suunnittelussa erityisesti Ukrainan jälleenrakentamisen näkökulman.

– Osaamisen kehittäminen ja tulevaisuususkon vahvistaminen ovat hankkeemme keskiössä, kuvailee HERE Ukraine! -hankkeen projektipäällikkö Annukka Jussila Laureasta.

Hankkeen ukrainalaisille suunnatun koulutuksen kehitystyön tarkoituksena on samalla myös vahvistaa 3AMK-korkeakoulujen eri alojen englanninkielistä koulutusta ja kehittää verkko- ja itseopiskeluun soveltuvaa opetusta. Hankkeen päätyttyä siinä kehitetyt opintojaksot jäävät osaksi ammattikorkeakoulujen tarjontaa.

Jälleenrakentamiseen räätälöity koulutustarjonta

HERE Ukraine! -koulutustarjontaan kuuluu eri aloilta yhteensä 13 opintojaksoa, jotka tukevat erityisesti sosiaalisessa, psyykkisessä ja fyysisessä jälleenrakentamisessa tarvittavaa osaamista. 

– Jo hankkeen ideointi- ja suunnitteluvaiheessa oli selvää, että kaikki hankkeen toimijat kokivat monialaisen jälleenrakentamiseen liittyvän opintotarjonnan kehittämisen tärkeäksi ja ajankohtaiseksi, kertoo Jussila.

Ammattikorkeakoulut ovat koonneet tarjontaan opintoja kiinteistö- ja rakennustekniikasta, sairaanhoitajakoulutuksesta, sosionomikoulutuksesta, fysioterapeuttikoulutuksesta sekä matkailu- ja tapahtuma-alan koulutuksesta.

Kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi kunnostusta ja uudelleenrakentamista, kuntoutusta, kokonaisvaltaista hyvinvointia, perhesosiaalityötä, mielenterveys- ja kriisisairaanhoitoa sekä palvelujärjestelmien suunnittelua käsitteleviä opintojaksoja.

Jussila kertoo, että vaikka opintojaksot ovat eri aloilta, hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta kaikkien toteutuksessa huomioidaan esimerkiksi käännösten tai ohjauksen osalta samoja asioita.

Koulutusten opetuskieli on englanti, mutta käsitteistöä ja verkkosisältöjä käännetään myös ukrainan kielelle. Kaikissa koulutuksissa huomioidaan digitalisaatio, vihreän siirtymän näkökulma sekä yrittäjyyden mahdollisuudet työllistymisessä.

Mahdollisuus opintojen aloittamiseen tai jatkamiseen Suomessa

Kehitetyn koulutustarjonnan opintojaksoista kahdeksan on AMK-tasoisia ja viisi YAMK-tasoisia. Tarjonnan osia voi sisällyttää osaksi suomalaista tai ukrainalaista korkeakoulututkintoa, mikä mahdollistaa sodan vuoksi keskeytyneiden tai siirtyneiden opintojen edistymisen opiskelijan Suomessa oleskelun aikana.

Hankeen yhtenä tavoitteena on, että ukrainalaiset, jotka haluavat jatkaa tai aloittaa korkeakouluopintojaan, löytäisivät koulutustarjonnasta tähän sopivia vaihtoehtoja. Mukana on kuitenkin myös opintojaksoja, jotka soveltuvat muillekin kuin korkeakouluopiskelijoille, eivätkä kaikki koulutukset edellytä aikaisempia opintoja: 

– Haluamme tarjota mahdollisimman monelle tilaisuuden osallistua itselleen tärkeäksi kokemansa alan opiskeluun. Opiskelija voi myös valita koulutustarjonnasta opintoja kiinnostuksensa mukaan ja siinä laajuudessa kuin haluaa, kertoo Jussila.

Koulutukseen osallistuva opiskelija saa opintojaksojen valitsemiseen tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta, jossa huomioidaan hänen aikaisempi koulutustaustansa, työelämäkokemuksensa ja mahdolliset toiveensa koulutuksen suhteen. 

Jussila mainitsee, että hankkeessa on muiltakin osin kiinnitetty erityistä huomiota opiskelijan ohjaukseen: opiskelijoiden tarvitsemaa tietoa ja tukea on löydettävissä helposti yhdestä ja samasta paikasta. Lisäksi ohjausta on saatavilla myös ukrainan kielellä.

Ensimmäiset opintojaksot alkavat tammikuussa

HERE Ukraine! -hankkeen koulutukset toteutetaan vuoden 2023 aikana 3AMK-verkko-opintoina. Ensimmäiset opintojaksot alkavat tammikuussa ja niihin ilmoittautuminen käynnistyy pian. Mahdollisuuksia aloittaa opinnot koulutuksessa on pitkin kevättä.

Opintojen markkinointi on juuri alkamassa. HERE Ukraine! on mukana esimerkiksi lokakuun lopussa järjestettävässä Rekrytori Ukraine Aid Finland -tapahtumassa kertomassa alkavista koulutuksista ja esittäytymässä mahdollisille tuleville opiskelijoilleen. Lisäksi opiskelijoita tavoitellaan Suomessa toimivien avustusjärjestöjen kautta sekä esimerkiksi markkinoimalla sosiaalisessa mediassa.

Hankkeen verkkosivuilta löytyvät kaikki HERE Ukraine! -koulutustarjontaan kuuluvat opinnot, ilmoittautumislinkit sekä päivittyvä aikataulu koulutuksista.

 

  

           

Lisätietoja: