Siirry sisältöön

ELOSSA!-hankkeessa tapahtunutta vuonna 2022

Loppusuoralla olevan ELOSSA!-hankkeen tavoite on ollut yhdistää luovat toimijat, vanhustyö ja liiketoiminta toimivaksi, kaikille arvoa tuottavaksi kokonaisuudeksi.

ELOSSA!-hanke logo.

ELOSSA!-hankkeen vuoden 2022 julkaisut kertovat vaikuttavasta ja monipuolisesta hanketyöstä, jossa yhdistettiin luovat toimijat, vanhustyö ja liiketoiminta. Sen sisältämä luova toiminta on tuottanut eloa ja iloa Helsingin Seniorisäätiön hoivakotien arkeen. Hanke on palvellut myös luovia aloja avaamalla uudenlaisia työmahdollisuuksia, kun sen yritysvalmentajat ovat sparranneet luovia toimijoita yrittäjyyden ensiaskeleilla. Tämä on näkynyt etenkin luovien alojen yhteiskehittämisestä (Haaga-Helia).

Hankkeen vuosi sisälsi luovia työpajoja, luovien toimijoiden liikesparrausta, yhteistoimintamallin kehittelyä sekä podcast-jaksoja. Tähän on koostettu vuoden 2022 aikana julkaistut artikkelit, blogitekstit ja podcast-jaksot, jotka kertovat hankkeen toiminnasta ja tuloksista. 

Hankkeen taustaa

Luovuuden, kulttuurin ja taiteen vaikutus ihmisten hyvinvointiin on kiistaton totuus, jonka taustalta löytyy runsaasti tutkimusnäyttöä. Tältä pohjalta ponnisti myös ELOSSA!-hanke, joka on pyrkinyt turvaamaan yhteiskunnan koronakriisistä palautumisen, luovan alan yrittäjien, hoivakotien asukkaiden ja henkilökunnan jaksamisen sekä yhteenkuuluvuuden, merkityksellisyyden ja osallisuuden tunteiden vahvistamisen. 

Hankkeen tavoitteena on ollut luovien alojen sekä hoivakotien uudenlaisen yhteistyöhön ja ekosysteemiseen ajatteluun pohjautuvan toimintamallin kehittäminen ja validointi. Hanke on jakautunut kahdeksaan (8) työpakettiin, joiden aikana on toteutettu monipuolisia luovan alan työpajoja hoivakotien työntekijöille ja asukkaille, sparrattu luovan alan toimijoita oman liiketoimintasuunnitelmansa osalta ja mallinnettu yhteiskehittämisen myötä ELOSSA-toimintamalli, joka tuottaa uutta liiketoimintaa, liiketoimintamalleja sekä yhteistyömahdollisuuksia luovien alojen ja hoivakotien välille. 

Hankkeen toteutusaika on ollut 1.5.2021-31.3.2023 ja sitä on koordinoinut Laurea-ammattikorkeakoulu. Muina osatoteuttajina ovat toimineet Haaga-Helian ja Metropolian ammattikorkeakoulut. Työelämäyhteiskumppanina on toiminut Helsingin Seniorisäätiö. Hankkeen rahoittajana on toiminut Ukke-rahoitus. 

Luovuus ja taide osana hoivakodin arkea

Hoivakotiin joutuminen edustaa usein vaihetta, jolloin tunne oman elämän merkityksellisyydestä voi kadota. Näin voi käydä varsinkin aluksi, kun henkilö ei enää ole kotonaan, mutta ei myöskään tunnista itseään vielä hoivakodin asukkaaksi. Luovia menetelmiä (Karelia) hyödyntävät ryhmät voivat auttaa oman tilan tai merkityksellisyyden tunteen löytämisessä uudessa elinympäristössä. 

ELOSSA! Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä -hankkeen tutkimus- ja kehitystyön tulokset osoittavat, että luovalla toiminnalla, kuten musiikilla, kuvataiteella ja draamalla on positiivista vaikutusta hoivakotien asukkaiden arkeen. Hankkeessa toteutetun tutkimuksen mukaan yli 50 prosenttia hoivakotien työntekijöistä käyttää työssään luovia menetelmiä päivittäin tai viikoittain. Esimerkiksi draama tuo iloa hoivakotien arkeen (Metropolia.fi). 

Millaista dialogia draaman toimijat ovat käyttäneet hankkeen aikana? Entä millaisia kokemuksia heillä on ollut draamapajoista hoivakodeissa muistisairaiden asukkaiden kanssa? Hankkeen aikaisista kokemuksista draamapajoista hoivakodeissa muistisairaiden asukkaiden kanssa löytyy lisää Rakkaus ei katoa-blogitekstistä (Laurea Journal). 

Taiteen mieltä ja aivoja aktivoivasta vaikutuksesta puhutaan paljon. Taiteella ja kulttuurilla on myös todettu olevan monipuolisesti hyvinvointia lisäävä vaikutus, ikääntyneillä esimerkiksi muistelussa. Taiteen voima piilee siinä, että se aktivoi mielen nystyröitä tavalla, jossa luova työskentelyprosessi voi viedä joko täysin uusien tai vanhojen, jo arkistoiduksi luultujen ajatusten tai tunteiden äärelle. Myös hoivakodeissa voidaan toteuttaa jokaiselle omannäköistä taidetta (Laurea Journal).

ELOSSA!-hankkeessa toteutetut draaman, kuvataiteen ja musiikin luovat työpajat vahvistivat ajatusta siitä, että luovan toiminnan kytkeminen osaksi ikääntyneiden arkea hoivakodeissa tuottaa arvoa kaikille osapuolille sekä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Vanhustyön luovemmat kasvot-podcast 

ELOSSA! Vanhustyön luovemmat kasvot-podcastsarjan kaikki jaksot on julkaistu ja kuunneltavissa Spotifyssa ja SoundCloudissa. 

Podcast-jaksoihin liittyen on kirjoitettu myös blogitekstejä, jotka laajentavat jaksoissa käsiteltyjä aiheita:

  1. Unelmien hoivakotia rakentamassa – miten luoda muistisairaalle toimiva koti (Laurea Journal). 
  2. Draamayrittäjän haasteita hoivakotiympäristössä (Laurea Journal). 
  3. Tutkitulla tiedolla tukea luovien toimijoiden ja hoivakotien yhteistyöhön (Haaga-Helia). 
  4. Kohti luovien toimijoiden ja hoivakotien yhteistyömallia (Haaga-Helia). 
  5. Tarinamummo (Laurea Journal). 
  6. Luovat menetelmät hoivakodin arjessa – Seniorisäätiön hoitajien kokemuksia (Geroblogi, Metropolia.fi).  
  7. ”Hanke on enemmän kuin tekijöidensä summa” – Kokemuksia Elossa!-hankkeen 3AMK-yhteistyöstä (Laurea Journal). 

Vanhustyön luovemmat kasvot – ELOSSA!-hankkeen päätöstilaisuus 23.3.2023

Tervetuloa kuuntelemaan ja kokemaan, mitä hankkeessa on tehty, opittu ja kehitetty! Tule paikan päälle Wanha Bäckby -ravintolaan Vantaalle tai osallistu tapahtumaan etäyhteyden kautta. Lisätiedot ja ilmoittautuminen löytyvät Laurean nettisivuilta.

Elossa logot.png

Lisätietoja: