Siirry sisältöön

Digitaalisia ratkaisuja ravintoloiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Mission Zero Foodprint –hankkeessa haetaan digitaalisia ratkaisuja tukemaan ravintolatoimijoiden hiilineutraaliutta. Kokeiluhaku uusille ratkaisuille on käynnissä syyskuun ajan.

Mission Zero Foodprint -hankkeen tavoitteena on kehittää ja uudistaa pk-ravintola- ja ruokapalveluyritysten liiketoimintaa sekä tuotteita kohti hiilineutraaliutta, vahvistaa alan yritysten yhteistyötä ja ympäristöystävällistä imagoa. Hankkeessa etsitään yhteiskehittämisen keinoin konkreettisia työkaluja, digitaalisia ratkaisuja sekä muita keinoja hiilijalanjäljen vähentämiseksi ravintoloiden arjessa. Yhteiskehittämisen keinoin on tarkoitus muotoilla myös visuaalisia elementtejä, joilla voidaan ohjata kuluttajien valintoja.

Kevään ja syksyn 2020 aikana on järjestetty työpajoja, joissa teemoina ovat olleet ravintola- ja ruokapalveluiden hävikki, energiatehokkuus ja toiminnan hiilijalanjälki. Elokuussa Zoomissa järjestetyssä työpajassa tarkasteltiin ja jatkokehitettiin kevään aiemmissa työpajoissa syntyneitä ideoita erityisesti ravintola- ja ruokapalveluiden hiilijalanjäljen näkökulmasta.

Hiilineutraaliravintola vuonna 2030

Työpajaa alustamassa oli Co-creation Manager Mirva Lampinen VTT:ltä. Alustuksessa käsiteltiin hiilineutraalin ravintolan tulevaisuutta vuonna 2030.

Alustuksessaan Lampinen käsitteli raaka-aineiden ilmastovaikutuksia, joita määriteltäessä tulee ottaa huomioon myös tuotteiden ravintoarvo, tuotteiden kulttuurinen arvo sekä raaka-aineen vaikutus elinympäristölle. 

- Ruoalla on iso merkitys hiilijalanjälkeen ja ilmaston vaikutukseen. Ruoka on myös sellainen asia, jota meidän pitää kuluttaa, meidän pitää syödä terveellisesti ja meillä on ruokakulttuuri, jota tulee vaalia. Meidän ruokajärjestelmä on hyvin moniulotteinen ja kompleksinen asia, jolloin se, millä tavalla me pystytään vaikuttamaan ruoan kulutuksen hiilijalanjälkeen, on yhtä kompleksinen asia. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö asialla olisi jotain tehtävissä, Lampinen pohtii alustuksessaan. 

Tulevaisuuden ravintoloista keskusteltaessa nousi vahvasti esille kasvisruoan sekä tilattavan ruoan määrän kasvu.

- Ravintolasyöminen tietyllä tavalla arkipäiväistyy ja yhä enemmän sillä hoidetaan arjen ruokahuoltoa, mikä on maailmalla jo nähtävissä tilattavan ruoan määrän kasvulla. Toisaalta ravintoloilta haetaan myös entistä voimakkaammin elämyksellisyyttä, jolloin mennään paikan päälle ja nautitaan siellä ruoasta. Ravintoloissa syöminen ei siis tule kokonaan poistumaan, mutta se vaatimustaso, joka kuluttajilla sitä kohtaan on, tulee kasvamaan, Lampinen arvioi.

Alustuksen teemoja syvennettiin pienryhmissä, joissa pohdittiin muun muassa tavoitteita, joita ravintoloiden hiilineutraaliudelle voi määrittää sekä ihan niitä konkreettisia toimenpiteitä, joita ravintoloiden tulee hiilineutraaliuden edistämiseksi tehdä ja miten näitä toimenpiteiden toteutumista voidaan seurata. Pienryhmissä yhteiskehitettiin päivän aikana ratkaisuja näihin kysymyksiin ja tulokset käytiin lopuksi yhteisesti läpi.

Työpajan tulokset tullaan julkaisemaan kaikille avoimesti, niihin voi tutustua hankkeen Facebook-sivuston tai Twitterin (@foodprint) kautta.

Open Call käynnissä syyskuun ajan

Hankkeen kokeiluhaku uusille digitaalisille ratkaisuille on käynnissä lokakuun 2020 ajan. Haussa on 3-5 innovatiivista kokeilua pienten ja keskisuurten ravintoloiden hiilineutraalin toiminnan kehittämisen ja mittaroinnin tueksi. Kokeiluihin osallistuu 10 pilottiravintolaa ja kokeilut kestävät noin 6 kuukautta.

Kokeiluilta odotetaan uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja palvelemaan ravintoloita ja heidän haasteitaan hiilijalanjäljen pienentämisessä. Kokeilujakson aikana tavoitteena on myös yhdessä hankkeen sidosryhmien ja ratkaisujen kehittäjien kanssa oppia mahdollisimman paljon esim. siitä, miten dataa voi hyödyntää ja mitkä ovat toimivimmat liiketoimintamallit ratkaisujen tarjoamiseen. Tavoitteena on kartoittaa sitä, mitkä ovat parhaat ja käytettävimmät ratkaisut erityisesti pienten ja keskisuurten ravintoloiden käyttöön.

Kokeiluhaun tavoitteena tuoda ratkaisuja mahdollisimman avoimesti saataville.

- Hankkeessa kokeiltavien  digitaalisten ratkaisujen ja työkalujen tulee soveltua ravintoloiden arkeen eivätkä ne saa olla liian raskaita. Lisäksi olisi hyvä, että kokeilujen dataa voi jatkossa hyödyntää myös muissa palveluissa ja alustoissa. Olisi hienoa, että näitä ratkaisuja voisi ottaa kokeilujakson aikana ja sen jälkeen laajemminkin käyttöön, kertoo Mission Zero Foodprint hankkeen koordinaattori Kaisa Spilling Forum Virium Helsingistä.

Lue lisää käynnissä olevasta kokeiluhausta ja tutustu tarkemmin Mission Zero Foodprint-hankkeeseen. 

Mission Zero Foodprint-hanke toteutetaan yhteistyössä Forum Virium Helsingin kanssa, joka toimii hankkeen koordinaattorina ja vastaa ravintolapalveluita tuottaville yrityksille suunnatun alustan konseptoinnista sekä digitaalisten työkalujen edistämisestä. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liitto. Mukana on myös laaja verkosto yhteistyökumppaneita, kuten Kotipizza Group, Helsinki Marketing ja Smart & Clean.

Lisätietoja: