Siirry sisältöön

Baltic2Hand-hanke: Käytetyt tekstiilit käyttöön – Muotoilemassa liiketoimintaa ja kuluttajien käyttäytymistä Itämeren alueella

Laurean koordinoima Baltic Second-Hand -hankkeen tavoitteena on vähentää tekstiilijätettä ja lisätä kierrätettyjen tekstiilien uudelleenkäyttöä.

Laurean koordinoima Baltic2Hand-hanke edistää tekstiilien uudelleenkäyttöä ja vähentää tekstiilijätettä käytettyjen tekstiilien markkinoilla. Hankkeessa muoti- ja tekstiiliteollisuuden organisaatiot Latviassa, Ruotsissa, Suomessa ja Virossa kehittävät liiketoimintamallejaan kohti kestävää kehitystä ja kiertotaloutta. 

Tekstiili- ja muotiteollisuuden ongelmat, kuten pikamuoti, tekstiilien tehoton hyödyntäminen ja tekstiilijäte sekä niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat lähtökohtana Baltic2Hand-hankkeessa. Tutkimusten mukaan tekstiili- ja muotiteollisuus aiheuttavat negatiivisia ympäristövaikutuksia, kuten veden pilaantumista, mikromuovin pääsyä luontoon sekä kasvihuonekaasupäästöjä. Näiden lisäksi pikamuodin myötä vaatteiden tuotanto on tuplaantunut ja vaatteiden käyttöikä lyhentynyt, mikä on johtanut haasteisiin toteuttaa kiertotaloutta, jonka seurauksena syntyy tekstiilijätteen ylijäämää. (Euroopan parlamentti 2020.)

EU haluaa puuttua tekstiili- ja muotiteollisuuden haasteisiin ja niiden aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin vähentämällä tekstiilijätteen määrää, pidentämällä vaatteiden elinikää ja lisäämällä tekstiilien kierrätystä. Osana kiertotalouden toimintasuunnitelmaa Euroopan komissio esitteli maaliskuussa 2022 uuden tekstiilistrategian, jolla on määrä tehdä tekstiileistä korjattavampia, kestävämpiä, uudelleenkäytettävämpiä ja kierrätettävämpiä, puuttua pikamuotiin ja vauhdittaa alan innovaatioita. (Euroopan parlamentti 2020.) Baltic2Hand-linkittyy suoraan Euroopan komission uuteen tekstiilistrategiaan. 

Baltic2Hand-hanke tarjoaa ratkaisuja muoti- ja tekstiiliteollisuuden haasteisiin yhteiskehittämisen,  palvelumuotoilun ja kiertotalouden menetelmiä hyödyntäen. Yritykset voivat osallistua ilman veloitusta innovaatioprosessiin, jossa he kehittävät uusia palveluita ja liiketoimintamalleja tekstiilien kiertotalouteen. Tämän lisäksi hanke kannustaa kuluttajia tekstiilien uudelleenkäyttöön sekä niiden kuluttajina että myyjinä. 

- Hankkeen kohderyhmän muodostavat kaikki Baltian alueen muoti- ja tekstiilialan yritykset ja organisaatiot, jotka haluavat vähentää tekstiilijätteen määrää tai lisätä tekstiilien uusiokäyttöä. Mukaan ovat tervetulleita sekä tekstiilien kiertotalouden parissa jo toimivat ja sinne vasta siirtymässä olevat yritykset ja organisaatiot, kertoo projektipäällikkö Salla Kuuluvainen

Baltic2Hand-hankkeen toteuttavat Laurean kanssa yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulu, Latvian kauppa- ja teollisuuskamari, Tallinnan yrityshautomoiden säätiö sekä kestävän kehityksen InnoCenter. Hanke on rahoitettu Interreg Central Baltic 2021–2027-ohjelmasta. Hanke on osittain rahoitettu Euroopan Unionin tuella. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2023-31.3.2026.

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta 

Lisätietoja: