Siirry sisältöön

YAMK-opiskelija Aino: ”Haluan työskennellä ymmärrettävien oikeudellisten palveluiden puolesta”

YAMK-opiskelija Aino Hasan aloitti oikeudellisen erityisosaamisen ja oikeusmuotoilun YAMK-opinnot vain tutkintopaperit kiikarissaan, mutta opinnot veivät hetkessä mennessään.

Oikeudellisen erityisosaamisen ja oikeusmuotoilun ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) kouluttaa oikeudellisen alan asiantuntijoita kehittämään ja käyttämään menetelmiä, joilla oikeudellisista palveluista, sopimuksista ja teksteistä tehdään ymmärrettäviä ja helposti saavutettavia. Koulutuksessa paneudutaan yhteiskunnan ja talouden kannalta tärkeisiin ja ajankohtaisiin oikeudellisiin ilmiöihin ja opitaan oikeusjärjestelmän keskeinen sisältö ja uudet rakenteet.

”YAMK antaa mahdollisuuden edetä uralla”

Aino Hasan valmistui oikeustradenomiksi Laurean Hyvinkään kampukselta 2010. Hänelle hakeutuminen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon oli selvää jo kauan ennen opintojen alkua.

- Olin jo tradenomiopintojen aikana varma, että haluan suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, kertoo Aino.

Mihin tahansa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeutuvalla tulee olla alan työkokemusta. Tästä vuodesta alkaen YAMK-opintoihin voi hakeutua kahden vuoden työkokemuksella. Aino Hasan työskenteli valtionhallinnon eri tehtävissä tradenomiksi valmistumisensa jälkeen, jossa idea opinnoista konkretisoitui.

- YAMK antaa mahdollisuuden edetä uralla organisaatioissa, joissa ylempi korkeakoulututkinto on vaatimus.

Aino ajattelikin vain hakevansa koulutuksesta tutkintotodistuksen, mitä uralla eteneminen vaati. Opinnot veivät kuitenkin nopeasti mennessään.

- Ei mennyt pariakaan kuukautta, kun olin jo ihan viety, Aino nauraa.

- Opittavat asiat olivat erittäin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä työelämää ajatellen, hän selventää.

Käytännöllistä ja työelämälähtöistä opiskelua

Koulutuksen keskeiset teemat ovat oikeusmuotoilu ja ajankohtaiset oikeudelliset ilmiöt yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta. Opiskelu on käytännöllistä ja työelämälähtöistä. Ainosta juuri tämä oli koulutuksessa parasta.

- Mielenkiintoisia tehtäviä ja projekteja oli paljon ja opintoja pystyi helposti muokkaaman omien mielenkiinnonkohteiden mukaan, hän kertoo.

Vaihtelua opintoihin toivat myös erilaiset kiinnostavat vierailijaluennot, joita oli runsaasti. Opintokokonaisuuksien tuloksia esitellään myös erilaisina julkaisuina, jollaisessa Ainokin on ollut hiljattain mukana. Heidän tiiminsä suoritti projektikokonaisuuden, jonka pohjalta he selkeyttivät käräjäoikeuden asiakasviestintää oikeusmuotoilun keinoin. Toisena projektina oli infopaketti velkaneuvonnan asiakkaalle, jonka pohjalta tiimi kirjoitti tarinamuotoisen artikkelin tavallisen ihmisen ajautumisesta velkakierteeseen ja luottotiedottomaksi sekä pääsystä takaisin jaloilleen.

”Koulutus sopii kaikille oikeudellisista asioista kiinnostuneille”

Monimuotototeutus mahdollistaa tutkinnon suorittamisen työ- tai perhetilanteesta riippumatta. Koska koulutukseen ei edellytetä aiempaa oikeudellista osaamista, se sopii kaikille oikeudellisesta alasta kiinnostuneille.

- Opiskeluporukkamme oli sekalainen joukko julkisen ja yksityisen alan osaajia, tradenomeista juristeihin, Aino kertoo.

Ylitarkastajana Verohallinnolla työskentelevä Aino kokee saaneensa tutkinnosta paljon eväitä tulevaisuuteen. Oikeusmuotoilusta kiinnostuneena hän haluaisi tulevaisuudessa työskennellä ymmärrettävien ja saavutettavien oikeudellisten palveluiden puolesta.

- Tahtoisin työskennellä palveluiden kehittämisen parissa, kertoo Aino.

- Tutkinnon ansiosta voin tulevaisuudessa hakeutua itseäni kiinnostaviin tehtäviin, hän intoilee.

 

Tutustu tarkemmin Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu -YAMK-koulutukseen.