Siirry sisältöön

Työn ohella restonomiksi opiskeleva Sari Keihäs: ”Työelämässä tieto on valtaa”

Tuusulan kunnan ruokapalveluiden alue-esimies Sari Keihäs lähti opiskelemaan restonomiksi, sillä hänestä jatkuva kouluttautuminen on tärkeää.

Kuvituskuva.

Sari Keihäs opiskelee Laureassa restonomiksi ja työskentelee samalla kokopäiväisesti alue-esimiehenä Tuusulan kunnan ruokapalveluissa. Taustalla hänellä on pitkä kokemus ravitsemisalalta.

- Tämän koulutuksen myötä pääsee tiedon lähteille. Työelämässä on tärkeää, että johdetaan tiedolla, ja sen on oltava tutkittua tietoa.

Sari korostaa, että jatkokouluttautuminen lisää sekä henkilökohtaista että yrityksen kilpailukykyä nopeasti muuttuvalla ravitsemisalalla.

- Pidän omaa kilpailukykyäni työmarkkinoilla yllä, ja lisäksi vien koulussa oppimani asiat työnantajan käyttöön ja suoraan käytäntöön. Sen takia olen lähtenyt opiskelemaan. 

”Motivaatio kantaa pitkälle”

Yhtenä syynä Laurean restonomikoulutuksen valintaan oli mahdollisuus verkkopainotteiseen monimuotototeutukseen. Esimiestehtävissä työskentelevän Sarin olisi hankala jättää työnsä. Kokopäivätyön ja opintojen yhdistäminen vaatii luovuutta, ja hän korostaakin omasta hyvinvoinnista huolehtimisen sekä aikataulutuksen tärkeyttä.

- Se vaatii kurinalaisuutta. Täytyy tehdä aikataulut ja suunnitelmat. Helpolla ei pääse, mutta motivaatio kantaa pitkälle. Innostus siitä, että oppimani tiedot helpottavat minua sitten työelämässä.

Sarin mielestä parasta opinnoissa ovat olleet ryhmäprojektit, joissa on päässyt reflektoimaan oppimaansa, vaihtamaan ajatuksia muiden opiskelijoiden kanssa ja kokemaan onnistumisen tunteita.

- Sieltä saa vertaistukea ja tsemppiä. Kun toimeksiannossa on päästy loppuun ja huomattu, että on tehty tosi hyvää työtä, sitä on juhlistettu.

Työkokemus alalta vauhdittaa opintoja

Sari Keihäs on hyödyntänyt työelämästä kertynyttä ammatillista osaamista opinnoissaan tekemällä osan opintojaksoista, varsinkin pakolliset opinnot, näyttöinä. Pakollisten opintojen lisäksi Sari on saanut muovata koulutuksesta omanlaisensa.

- Saat työsi, urasi tai mielenkiinnon kautta räätälöidä opinnot itselle sopivaksi. Jos haluat esimerkiksi kehittyä esimiehenä, sinulla on laaja tarjotin opintojaksoja, mistä valita.

Kertyneestä työkokemuksesta on ollut hyötyä myös muissa opintojaksoissa. Kun ammatissa hankitut pohjatiedot ovat kunnossa, omaa tietämystä voi täydentää ja päivittää ajan tasalle.

- Opintojaksoilla pystyn kerryttämään tietoa ja viedä sen jatkumona töihin takaisin – ja sehän on hyvin motivoivaa, Sari iloitsee.

Opinnoista hyötyä omalle uralle, työyhteisölle ja asiakkaille

- Suosittelen opintoja sellaiselle, joka on ollut alalla jo pidempään, ja haluaa kehittää omaa työyhteisöään ja itseään. 10 ja 20 vuotta sitten saatu tieto on jo aika vanhentunutta, Sari Keihäs pohtii.

Hän kertoo, että opinnoista saa uusimmat tiedot ja työkalut, joilla voi konkreettisesti parantaa työyhteisöä ja yrityksen kilpailukykyä.

- Jos haluaa edetä urallaan tai saada enemmän vastuuta työpaikalla, tämä on hyvä tietopaketti siihen, Sari vinkkaa.

Lisäksi koulutuksesta on ollut hyötyä yrityksen asiakaspalvelun kehittämisessä. Sari muistuttaa, että kyseessä on kuitenkin palveluammatti, jossa tulee kohdata asiakkaan tarpeet.

- Työpaikallani kannustetaan koulutukseen, sillä sitä kauttahan kehitystä tapahtuu. Ei jymähdetä! Miten vain saadaan parhaiten työkaluja asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen ja toiveiden täyttymiseen, niin sehän on vain hyvä.