Siirry sisältöön

Terveydenhoitajaopiskelijamme Aino "Opinnoista saatuja teoriatietoja on päässyt hyödyntämään hyvin harjoitteluissa"

Hoitoalassa Ainoa kiinnostaa erityisesti ihmisten kanssa työskentely.

Terveydenhoitajaopiskelija Aino Myllylä

Aino Myllylä suoritti peruskoulun jälkeen kaksoistutkintona lähihoitajan ja lukion opinnot. Sen myötä hoitoala tuntui heti omalta, sillä Aino nautti ihmisten parissa työskentelystä. Myllylä kerkesi työskennellä liikuntavammaisten parissa ennen AMK-opintoja. Terveydenhoitajan opintoihin hän hakeutui monipuolisten työmahdollisuuksien ja oman osaamisen kehittymisen vuoksi. Positiivisena asiana hän mainitsee myös mahdollisuuden arkityöhön.

Terveydenhoitajan yksi tärkein ominaisuus on luottamuksen luominen vastaanotolla

Myllylän mukaan terveydenhoitaja opinnot ovat olleet monipuolisia sekä opintojaksojen aihealueet ovat olleet mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. Terveydenhoitajan tutkinnon myötä Myllylä saa myös sairaanhoitajan pätevyyden ja alkuun opinnoissa käytiin enemmän sairaanhoitajan perustaitoja läpi. Opintojen edetessä he siirtyivät enemmän terveydenhoitajan opintojen sisältöihin. Opinnoissa on kuitenkin Myllylän mukaan painotettu alusta alkaen ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen näkökulmaa, jonka parissa hän haluaisikin työskennellä tulevaisuudessa.

- Harjoitteluiden kautta pääsee tutustumaan erilaisiin työpaikkoihin, ja sitä kautta on saanut myös ymmärrystä omasta tulevaisuudesta. Olen tykännyt poliklinikoista ja terveysasemalla työskentelystä. Niissä on tullut vastaan se mitä haluaisin tehdä tulevaisuudessa.

Myllylä kuvailee luottamuksen herättämistä yhtenä tärkeänä asiana terveydenhoitajan työssä.

- Terveydenhoitajan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on luottamuksellisen ilmapiirin luominen vastaanotolla, niin, että asiakas uskaltaa puhua terveyspulmistaan joihin terveydenhoitaja ja asiakas voivat yhdessä miettiä ratkaisuja.

Opiskelijatarina: Aino Myllylä (terveydenhoitaja)


Terveydenhoitaja | AMK-koulutus - Laurea-ammattikorkeakoulu