Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Yksilöllisen tuen ja yhteistyön avulla edistetään erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä

Tiina Taipalus käsittelee opinnäytetyössään kehitysvammaisten henkilöiden työtä, työllistymisen polkua, työllistymisen tukea ja yhteistyötä organisaatio-, hallinto- ja lakimuutosten keskellä.

Kuvituskuva.

Laurea ammattikorkeakoulun Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa -koulutusohjelman YAMK-opiskelija Tiina Taipalus käsittelee opinnäytetyössään kehitysvammaisten henkilöiden työtä, työllistymisen polkua, työllistymisen tukea ja yhteistyötä. Opinnäytetyö on tehty osana Laurean Netta-hanketta, jonka tarkoituksena on edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten pääsyä työelämään.

Yhteiskehittämisen työpajat

Yhteiskehittämisen työpajoissa kartoitettiin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden, kuten esimerkiksi kehitysvammaisten henkilöiden työllistymisen polkua ja tuen tarpeita yhdessä NETTA-hankkeeseen osallistuneiden työnhakijoiden, työnantajien ja ammattilaisverkoston kanssa. Lisäksi työpajoissa pohdittiin monitasoista muutostilannetta sekä ammattilaisten näkemyksiä työllistymisen tuesta ja yhteistyöstä.

Yksilöllinen tuki työnhakijalle edellyttää luottamusta sekä työnhakijan tarpeiden, toiveiden ja tunteiden huomioimista. Tuen tarvetta voi olla tiedollisissa asioissa kuten palvelut, tuet, palkkaus, oikeudet ja velvollisuudet, tiedollisissa asioissa, kuten työnhaku- ja digitaidot sekä sosiaalisissa asioissa kuten turvattomuus, tunnereaktiot ja työelämän pelisäännöt. Yksilöllinen tuki piti sisällään muun muassa työnhakijan tarvitsemien palvelujen arvioimisen, nopean palveluihin pääsemisen, joustavat tapaamiset, avoimuuden, yksilöllisen tuen sekä neuvonnan ja ohjauksen. Myös erilaisten tehtävien kokeilemisen mahdollisuus, työn räätälöiminen sekä minäkuvan vahvistaminen koetaan tärkeänä. 

Verkostojen tuki ja yhteinen keskustelu

Työllistymiseen tukea tarjoavien ammattilaisten yhteistyössä korostuu kollegojen ja verkostojen tuki sekä yhteinen keskustelu. Yhteisömuotojen luominen, säännölliset tapaamiset sekä toimivien toimintamallien ja käytäntöjen jakaminen on tärkeää. Yhteistyötä pidettiin tärkeänä sekä tukipalveluja tuottavien välillä, että muun verkoston ja työnantajien kanssa. Työnantajille on esimerkiksi tarpeita tuottavuudesta ja työpanoksen saamisesta, toiveita yhteistyölle ja tunteita liittyen esimerkiksi työntekijän kohtaamiseen ja työkaveruuteen. 

Opinnäytetyön tulokset

Opinnäytetyön yhteiskehittämisen tuloksena syntyi Työllistymisen Tuen Teesit (3T), joita on avattu kahdeksan otsikon alle: tuttuus, saatavilla olo, yksilöllisyys, rinnallakulkijuus, vahvuudet, verkostot, työnantajat ja tiedon jakaminen. Teesit eivät liity ainoastaan kehitysvammaisten henkilöiden työllistymiseen, vaan ne soveltuvat hyvin huomioitavaksi kenen tahansa työllistymiseen tukea tarvitsevan työnhakijan tuen tilanteissa.

Kehitysvammaisten henkilöiden työllistymiseen tulee olla tarjolla erilaisia vaihtoehtoja, eli myös palkkatyön mahdollisuus. Erilaisten ja erilaisista taustoista olevien henkilöiden kuuluminen työyhteisöön on rikkaus.

Tutustu Theseus-palvelussa opinnäytetyöhön Toiveena työpaikka – kehitysvammainen henkilö työllistymisen polulla.

Lisätietoja

Tiina Taipalus

Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, sosionomi YAMK

taipalus.tiina@gmail.com