Siirry sisältöön

Lempeä hoiva -hanke: ”Koko hoivakodin henkilöstö voi hyödyntää lääkkeettömien menetelmien osaamista”

Laurean avainkumppani Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on mukana Lempeä hoiva -hankkeessa kehittämässä lääkkeettömien menetelmien käyttöä hoivayksiköissä.

Lempeä hoiva -hankkeen aloitustilaisuus palvelukeskus Hopeahovissa Keravalla.

Laureassa käynnistyi syksyllä 2023 Lempeä hoiva -hanke, jossa luodaan lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton malli hoivayksiköille. Päämääränä on, että hoivayksiköiden henkilökunnan tunnistettu ja uusi lääkkeettömien menetelmien osaaminen ja niiden käyttöönotto edistävät hoivakotien henkilökunnan ja asukkaiden hyvinvointia.

Lääkkeettömät menetelmät pyrkivät tukemaan muistisairaan toimintakykyä

Kansallisten ja kansainvälisten hoitosuositusten mukaan lääkkeettömät hoitomuodot ovat aina ensisijaisia hoidettaessa muistisairauteen liittyviä oireita. Lääkkeetön hoito tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että muistisairaan tarpeista huolehditaan mahdollisimman hyvin, laadukkaasti ja yksilöllisesti. Hoidossa vältetään rajoittamistoimia (esim. lääkitsemistä) ja pyritään toimintakyvyn tukemiseen avuttomuuden korostamisen sijasta

Lääkkeettömillä hoitomuodoilla tarkoitetaan myös erilaisia kognitiivisia, aististimulaatioihin perustuvia ja psykososiaalisia menetelmiä, kuten musiikki- ja aromaterapiaa, liikuntaa ja ulkoilua, omaisten tukea ja läsnäoloa, hoitohenkilökunnan kommunikaatiotaitojen parantamista, kohtaamista, läsnäoloa ja kosketusta.

Uudenmaan liiton rahoittaman Lempeä hoiva -hankkeen toteuttavat Laurean kanssa Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Mukana kumppaneina hankkeessa on kolme Laurean avainkumppania: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sekä Betesda-säätiö sr.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta mukana kaksi hoiva-asumisen yksikköä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta hankkeen lääkkeettömien ja luovien menetelmien toimintamallia lähdetään kehittämään kahdessa vanhuspalvelujen toimialan yksikössä: hoivakoti Marttilassa ja palvelukeskus Hopeahovissa. Hyvinvointialueella lähdettiin hankkeeseen mukaan innostuneesti:

– Olemme Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella panostaneet paljon meidän vanhuspalvelujen asukkaiden toimintakyvyn vahvistamiseen nimenomaan niin, että mukana olisivat tällaiset toiminnalliset elementit vahvasti mukana, kertoo hoiva-asumisen palvelualuejohtaja Minna Nummi, joka toimii myös Lempeä hoiva -hankkeen ohjausryhmässä.

– Hoiva-asumisessa asukas ei tarvitse koko ajan hoidollista tukea, vaan asukkaan arkeen liittyy paljon muutakin. Taide ja kulttuuri tukee asukkaan toimijuuden vahvistumista ja rikastuttaa arkea. Hoiva-asumisessa esimerkiksi musiikki ja muu kulttuuri kuten teatteri ja elokuvat ovat meillä arjessa mukana vahvasti luomassa hyvää arkea ja hyvinvointia meidän asukkaillemme, Nummi jatkaa.

Lääkkeettömät menetelmät kokonaisvaltaisesti käyttöön

Syksyllä käynnistynyt hanke on edistynyt talven aikana muun muassa hoivakotien esihenkilöille ja hoivahenkilöstölle tehdyn alkukartoituksen myötä. Kartoituksessa selvitettiin hoitohenkilökunnan ja esihenkilöiden lääkkeettömiin menetelmiin liittyviä käsityksiä, asenteita, osaamista ja käyttöä muistisairaiden hoitotyössä kyselyllä ja havainnoinnilla.

Kartoitus toimii pohjana esihenkilöille ja hoitohenkilöstölle suunnatuille valmennuksille, jotka käynnistyivät kevään aikana hoivayksiköissä. Lisäksi kartoituksen tuloksia hyödynnetään lääkkeettömien menetelmien osaamisen kehittämisen suunnittelussa.

Minna Nummi näkee tärkeänä, että lääkkeettömät menetelmät otetaan hoivayksiköissä hyötykäyttöön kokonaisvaltaisesti:

– Lääkkeettömät menetelmät eivät ole vain tietyn ammattiryhmän erityisosaamista, vaan osa koko työyhteisöjen osaamista. Tätä osaamista meillä yksiköissä on paljon jo olemassa, mutta uskon hankkeesta saatavan vielä lisäboostia moniammatillisten tiimien toimintaan ja lääkkeettömien menetelmien osaamisen hyödyntämiseen, hän kuvailee.

Hanke tuo tutkittua tietoa menetelmien vaikuttavuudesta

Lempeä hoiva -hankkeen tavoitteena on, luoda lääkkeettömien menetelmien käyttöönoton malli, jonka avulla hoivayksiköt voivat kehittää toimintaansa myös jatkossa, ja jota voidaan levittää laajasti myös muihin hoivayksiköihin. Kun mukana on hoivayksiköitä kolmesta eri organisaatiosta, päästään hankkeessa myös jakamaan oppeja ja hyviä käytäntöjä.

– Muiden toimijoiden mukana olo on hieno ja arvokas juttu – ja yksi syy, miksi halusimme lähteä hankkeeseen mukaan, Minna Nummi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta kuvailee.

Tärkeä tekijä tämän kaltaisessa hankkeessa on tutkimuksellisuus:

– Yhteistyö hankkeessa korkeakoulujen kanssa tuottaa uutta, tutkittua tietoa siitä, millaista vaikuttavuutta lääkkeettömien menetelmien vahvistamisella hoiva-asumisessa on, Nummi jatkaa.

– Hankkeessa mukana olevien pilottiyksiköiden kautta arvokasta oppia, jota voimme hankkeen jälkeen edelleen viedä meidän muihin yksiköihin.

Tutustu Lempeä hoiva -hankkeeseen

Lisätietoja: