Siirry sisältöön

Teemat

Kotoutuminen ja kielen oppiminen ovat i4L keskeiset teemat.

Kielenoppiminen

Olemme tehneet yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa löytääksemme uusia ja innovatiivisia tapoja, joilla kieltenopiskelijat voivat kehittää suomen kielen taitoa. Näkemyksemme on, että kieltenopiskelijoilla on niin monia ja erilaisia taustoja, että hankkeisiin voidaan saada tietoa heidän erityistarpeistaan ja siten vastata niihin. Suomen kielen oppimista pidetään tärkeänä sosiaalisen integraation kannalta.

Kotoutuminen

Maahanmuuttaneiden kotoutumisella tarkoitamme prosessia, jossa yksilön hyvinvointi muodostuu uuteen maahan muuton jälkeen uudessa ympäristössä. Kotoutuminen on prosessi, jossa henkilö neuvottelee alkuperäisen kulttuurinsa ja vastaanottavan yhteiskunnan kulttuurijärjestelmien, sosiaalisten vuorovaikutusten, uskomusten, arvojen jne. välillä. Kotoutumisen prosessissa aikana maahan saapunut saa uutta tietoa ja taitoja, joita tarvitaan uudessa yhteiskunnassa, jota vuorostaan muuttaa uusien tulokkaiden rinnalla oppiminen. Kestävien kotoutumisen ratkaisujen löytäminen on olennaista, koska maahanmuuttaneiden työllisyysaste on huomattavasti alhaisempi kuin vastaavassa asemassa olevien syntyperäisten suomalaisten. Näemme kotoutumisen kuitenkin enemmän kuin pelkkänä työllistymisenä. Kotoutuminen sisältää ihmisen ja hänen läheistensä koko hyvinvoinnin.

Siirry takaisin i4L:n etusivulle