Siirry sisältöön

Projektit

i4L on kehitetty alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden kautta. Living labin tarkoitus on mahdollistaa pitkäjänteinen ja systemaattinen työ osana erilaisia verkostoja.

MAKU

MAKU (MoniAistinen Kosketus Uuteen kieleen) on hanke, joka keskittyy innovatiivisten kieltenoppimisratkaisujen suunnitteluun työelämään liittyvien suomen oppimiseen. Kumppaneidemme lisäksi hankkeen sidosryhmiä ovat työnantajat, kieltenopiskelijat, suomen kielen opettajat ja aineiden opettajat eri palvelualoilla. Palvelualoja, joilla työskentelemme, ovat terveydenhuolto, ravintola-ala ja siivousala.

Toistaiseksi olemme käyttäneet laadullisia tutkimusmenetelmiä (yksilöhaastattelut ja fokusryhmät), sosiaalisen yhteismuotoilun työkaluja sekä living lab -lähestymistapaa sidosryhmien tarpeiden ja koodisuunnitteluratkaisujen selvittämiseen. Meillä on jo joitakin tuloksia, kuten videoita ja julkaisuja, jotka löydät täältä verkkosivustolta. Tällä hetkellä testaamme pelien prototyyppejä. Olemme kuitenkin eri vaiheissa eri sidosryhmien kanssa.

Lue lisää MAKU-hankkeesta

CeMeWE

CeMeWE-hankkeessa muotoillaan tapoja tukea maahanmuuttaneiden naisten työllistymistä Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa. Hankkeen tavoitteena on lisätä maahanmuuttaneiden naisten työllistettävyyttä yhdessä kehitetyn mallin avulla, joka auttaa ylittämään yksilöllisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia esteitä.

Hankkeessa kehitetään sekä yksilö- että ryhmävalmennusta, koulutusta ja mentorointia työhönpääsyn tukemiseksi. Maahanmuuttaneiden naisten kanssa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia tapoja tukea heidän työllistymistään. Kansainvälisen yhteistyön lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä suomalaisten toimijoiden, kuten kuntien kotoutumista tukevien toimijoiden ja eri järjestöjen kanssa.

Hanke toteutetaan Interreg-rahoituksella (Central Baltic Programme) 1.4.2023-31.3.2026.

Lue lisää CeMeWe-hankkeesta

 

Siirry takaisin i4L:n etusivulle