Siirry sisältöön

Oppimistoiminta - Perinteiset korkeakoulurajat madaltuvat

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opetustarjontaa ja rakentaa yksilöllisiä osaamispolkuja, jotka johtavat laajemman, tulevaisuuden tarpeita vastaavan osaamisen kehittymiseen.

Haaga-Heliassa, Laureassa ja Metropoliassa on yhteensä kuusi koulutusalaa lukuisine tutkinto-ohjelmineen ja yli 34 000 opiskelijaa.Infograafi 3AMK-yhteistyön koulutusalat ja opiskelijamäärät.

3AMK-opintotarjonta

Tarjoamme opiskelijoillemme mahdollisuuden suorittaa kolmen korkeakoulun yhdessä laatimia osaamispolkuja ja osaamiskokonaisuuksia, joissa yhdistyvät kaikkien koulujen vahvuusalueet ja monipuoliset koulutusalat. Yhteistyö ja mahdollisuudet lisääntyvät!

Tavoitteena on synnyttää räätälöityä osaamista sekä uniikkeja moniosaajia tulevaisuuden työelämään!

Opiskelijoiden liikkuvuutta kehitetään jatkuvasti entistä joustavammaksi. Opiskelija voi joustavasti valita osaamisen kehittymistä tukevia osaamispolkuja 3AMK:n yhteisistä, pääsääntöisesti 15 opintopisteen laajuisista osaamispoluista. Osaamispolut ovat monialaisia ja sopivat tämän takia useimmille koulutusaloille.

Näiden lisäksi 3AMK opintotarjontaan kuuluu projektimuotoisia intensiiviopintoja ja osaamiskokonaisuuksia sekä kattava valikoima kieliopintoja. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä vastaamaan tulevaisuuden työelämätarpeeseen.

Tutustu koko 3AMK-opintotarjontaan 3AMK-verkkosivuilla

Ohjeet opiskelijalle

Mikäli suunnittelet suorittavasi tai suoritat parhaillaan kolmen korkeakoulun yhteisiä opintoja, tutustu  3AMK-verkkosivuilla oleviin opiskelijaohjeisiin. Sivuilta löydät ohjeita ja tietoa niin opintojen tarjonnasta, ilmoittautumisesta, oppimisalustoista ja tunnuksista, käytännönasioista kuin opintojen hyväksiluvuistakin.

Lisäksi Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kirjastot ovat tehneet yhteistyössä kirjastopalveluita koskevan 3AMK-oppaan, joka on suunnattu kolmen korkeakoulun yhteisiä opintoja suorittaville opiskelijoille. Oppaasta saa tietoa siitä, miten voi hyödyntää kaikkien kolmen kirjaston palveluita. Tutustu 3AMK-oppaaseen.

 

Lisätietoja: