Siirry sisältöön

Vastaanottava AMK - valtakunnallisesti rasismia vastaan

VARAVA hankkeen tavoitteena on lisätä ammattikorkeakoulujen vastaanottavuutta. Hanke tunnistaa, tiedostaa ja puuttuu rakenteellisen rasismin ilmiöihin ja edistää antirasistisen toimintakulttuurin omaksumista Suomen ammattikorkeakoulujen ohjaavaksi arvoksi. Hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ja hankekumppanit Laurea, SEAMK, TAMK ja Lyfta Oy. Kohderyhmänä ovat ammattikorkeakoulujen henkilöstö, opiskelijajärjestöt ja opiskelijat sekä sidosryhmät.

  • Toteutusaika:1.11.2021 - 31.12.2022
  • Rahoittaja:AMIF
  • Tutkimusohjelma:Yhtenäinen turvallisuus
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen
  • Projektipäällikkö:Anu-Rohima Mylläri

VARAVA kehittää (1) ammattikorkeakoulujen kykyä tunnistaa rakenteellista rasismia, (2) opiskelijan palvelupolkua rekrytoinnista työllistymiseen ja (3) antirasistisia opetusmenetelmiä. Hanketoimijat toteuttavat palvelumuotoiluprosessin kehittäen kolmansista maista tulevan opiskelijan palvelupolun vaiheita opintoihin hakeutumisesta työllistymiseen saakka. Prosessi sisältää valtakunnallisen kyselyn ja taustatutkimuksen sekä yhteiskehittämisen ja opetusmenetelmien kehittämisen työpajat. Kehittämistyö dokumentoidaan ja tarinallistetaan.

Laurea-ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ja Tampereen ammattikorkeakoulut ja Lyfta Oy toteuttavat palvelupolun kehittämisen. Yhteiskehittämiseen osallistuu korkeakoulujen opiskelijoita, henkilöstöä ja sidosryhmiä. Lyfta Oy dokumentoi ja tarinallistaa muutosprosessin. Yhteistyökumppaneina ovat kolmen korkeakoulun opiskelijakunnat, valtakunnalliset opiskelija- ja työntekijäjärjestöt (SAMOK, Arene, Akava, EK), antirasismin ja vastaanottavuuden asiantuntijoita, kuten siirtolaisuusinstituutti, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO sekä muita keskeisiä yhteistyötahoja, yhteiskunnallisia vaikuttajia, asiantuntijoita, työnantajia ja kuntien toimijoita.

Lue lisää VARAVA-hankkeen verkkosivuilta.