Siirry sisältöön

Talent Helsinki

Hankkeen tavoitteena on houkutella erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita Helsingin seudun yrityksiin sekä helpottaa jo pääkaupunkiseudulla olevien kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä alueelle asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa vuonna 2017 perustetun International House Helsingin roolia pääkaupunkiseudun Talent Hub -toiminnan ja -verkostoyhteistyön keskuksena, sovittaa toimijaverkoston kansainvälisille osaajille tuottamia palveluita yhtenäiseksi asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi, kehittää kv-osaajatoiminnan alueellista ja valtakunnallista koordinaatiota sekä luoda alueellinen seurantamalli toiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Hanke jakautuu toiminnallisesti ja temaattisesti kolmeen eri osioon: 1) Kansainvälisten osaajien houkuttelu 2) Kansainvälisten osaajien ja perheiden asettautumisen tuki 3) Kansainvälisten osaajien työllistymisen tuki. Laurean osuus hankkeessa liittyy kansainvälisten osaajien työllistymisen tukeen.

  • Toteutusaika:1.5.2021 - 30.4.2022
  • Rahoittaja:1 Muu kotimainen rahoitus
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Yrittäjyys
  • Projektipäällikkö:Olga Kymäläinen

Laurean osuus hankkeessa liittyy kansainvälisten osaajien työllistymisen tukeen.

Hankeosiossa vahvistetaan erityisesti pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opiskelevien kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden, tutkijoiden ja vastavalmistuneiden työelämäyhteyksiä sekä jatkokehitetään työllistymistä tukevia toimintamalleja yritys- sekä kaupunkien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä kehittämällä. Hankeosiossa kansainvälisille opiskelijoille luodaan lisäksi heidän tarpeitaan vastaavia palvelupolkuja.

Hankeosion päätoimenpiteet ovat:

  1. Kansainvälisten osaajien työllistymistä tukeva oppilaitos- ja yritysyhteistyö
  2. JobTeaser-portaalin jatkokehittäminen.

Yhteyshenkilö: