Siirry sisältöön

OMA OTE - Opiskelijoiden hyvinvointitoimijuuden ja opintojen edistymisen tukeminen koronatilanteessa Laureassa

OMA OTE - Opiskelijoiden hyvinvointitoimijuuden ja opintojen edistymisen tukeminen koronatilanteessa Laureassa -hanke keskittyi opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opintojen etenemisen tukemiseen koronapandemian aikana. Hankkeen tavoite oli vahvistaa opiskelijoiden kokemusta elämänhallinnasta ja omasta hyvinvoinnistaan sekä tukea heitä opintojensa suunnittelussa. Hanke toteutettiin monitoimijaisena ja moniammatillisena yhteistyönä niin, että se tavoittai Laurean eri kampusten opiskelijat.

  • Toteutusaika:1.1.2021 - 28.2.2022
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen
  • Projektipäällikkö:Anna Nykänen

Hankkeessa kehitettiin ja toteutettiin opiskelijoille eritasoisia ohjauksen palveluita ja muita tukitoimia opintojen etenemisen ja opiskeluhyvinvoinnin tukemiseksi.  Hanke käynnistyi tammikuussa 2021 ja päättyi helmikuun 2022 loppussa. Hankkeen tuloksista voit lukea Laurea Journalissa ilmestyneissä artikkeleista. Tässä artikkelissa olemme koonneet keskeisimmät hanketulokset yhteen.

Aiemmat artikkelit:

Hanketta kokoavat artikkelit:

Lisäksi hanke mainitaan seuraavassa artikkelissa, joka käsittää laajemmin Laureassa tehtyä kehitystyötä: 
 
 
Hankkeen etenemistä ja toimia pyritiin kuvaamaan koko hankkeen ajan sen prosessiportfoliossa avoimesti. Tämä mahdollisti sen, että kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus hyödyntää hankkeen tuloksia. Prosessiportfolio on tutustuttavissa Bulb-alustalla täällä. 
 
Opintopsykologi kierrättää -sarja tuotettiin yhteistyössä HALI-hankkeen kanssa. Artikkelit toimivat osaltaan itsehoitomateriaaleina.

Logo

Yhteyshenkilö: