Siirry sisältöön

Muutosvoimaa osaamisesta (MUUVO)

MUUVO eli muutosvoimaa osaamisesta -hanke elvyttää pieniä ja keskisuuria yrityksiä tarjoamalla niiden henkilöstölle mikrokursseja, joista syntynyttä osaamista hyödynnytetään samanaikaisesti yrityskohtaisissa valmennuksissa muutoskyvykkyydestä. Hanke toteuttaa Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa tarjoamalla uudenlaisia, nopeita sekä työntekijöitä että yrityksiä hyödyttäviä koulutustoteutuksia ja uudistamalla näin uusimaalaisten ihmisten osaamista ja yritysten kilpailukykyä. Hanke toteutetaan yhteishankkeena yhdessä Metropolia ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin kanssa. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

  • Toteutusaika:1.10.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa
  • Projektipäällikkö:Mira Rajalakso

Muutosvoimaa osaamisella eli MUUVO-hankkeessa tarjotaan uutta toimintamallia mikro- ja pk-yrityksille niiden toipumisessa koronapandemiasta ja siirtymisessä vihreisiin arvoihin. Ratkaisuna näihin haasteisiin hanke tarjoaa henkilöstölle nopeita mikrokursseja, jotka rinnastetaan yrityskohtaisiin valmennuksiin muutoskyvykkyydestä. Kyseessä on uudenlainen, resurssiviisas työelämälähtöinen osaamisen kehittämisen toimintamalli. Toimintamallissa uutta on työntekijöihin ja yrityksen prosesseihin kohdistuvien toimien samanaikaisuus. Näiden toimien samanaikaisuutta ja samansuuntaisuutta pidetään erityisen vaikuttavina toimenpiteinä. Hanke pilotoidaan Vantaalla ja levitetään pilotoinnin jälkeen Uudellemaalle.
MUUVO-hanke toimi aktiivisesti 1.10.2021 - 30.8.2023. Hanke sai tukea Euroopan sosiaalirahastolta ja se rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen vaikuttavuudesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/805524

Verkkosivut: https://muuvo.fi/

Yhteyshenkilö: