Siirry sisältöön

Digidesi – desistanssia digitaalisesti

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.12.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Annamaija Korhonen

Digidesi - desistanssia digitaalisesti 

Rikostaustaisille hyppy korona-aikaan ja digiaikaan on ollut poikkeuksellisen haastavaa. Lähipalveluita on jouduttu sulkemaan ja jäljelle jääneitäkin tuottamaan poikkeusmenettelyin. Samanaikaisesti pitkiä vapausrangaistuksia suorittaneet ovat eläneet jopa vuosia ilman nykyaikaisia digiratkaisuja ja ilman kokemusta yhteiskunnan digitalisoituneista palveluista. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa rikoksilla oireilevien ja vankilasta vapautuvien henkilöiden osallisuutta ja desistanssiprosessia nopeasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa . Hankkeessa tuetaan kohderyhmän kiinnittymistä tarvitsemiinsa palveluihin, jotka ovat yhä useammin etänä ja digitaalisessa muodossa.

Digidesi-hankkeessa

  • hyödynnetään yhteiskehittämisen menetelmiä, sekä eri hankkeista saatua tietoa ja verkostotyötä. 
  • kehitetään palveluita ja prosesseja asiakaslähtöisemmiksi
  • vahvistetaan kohderyhmän desistanssiprosessia ja luodaan desistanssin tueksi digitaalinen kuntoutusympäristö
  • kehitetään kohderyhmän parissa työskentelevien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden digitaalista osaamista 

Hankkeen aikana saatu tieto ja osaaminen kootaan oppaaksi ja koulutuskokonaisuudeksi.

Digidesi-hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kehittämishanke, joka toteutetaan 1.9.2021-31.12.2023. Silta-Valmennusyhdistys ry ja Laurea Ammattikorkeakoulu toteuttavat hankkeen yhteiskehittäen. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama.

Hanketiimin yhteystiedot 

Silta-Valmennusyhdistys ry 

Kirsi Riihijärvi, Projektipäällikkö 
kirsi.riihijarvi@siltavalmennus.fi, puh 040 627 9919

Meri Menke, Kuntoutuksen asiantuntija
meri.menke@siltavalmennus.fi, puh 040 703 7378

Hanna Saari, Digikehittäjä
hanna.saari
@siltavalmennus.fi, puh 040 587 6799

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 

Annamaija Korhonen, Projektikoordinaattori
annamaija.korhonen@laurea.fi, puh 050 479 2625

Minna Anthoni, Asiantuntija
minna.anthoni@laurea.fi, puh 050 448 5058

 

REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.