Siirry sisältöön

6Aika DigiPoint

DigiPointissa kehitetään työelämä- ja digitaitojen koulutusta nuorille ja korkeakoulutetuille työnhakijoille. Opetussisällöt yhteiskehitetään työelämän osaamistarpeiden perusteella Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä yhteistyöyritysten kanssa. Opiskelua tuetaan kaupunkien ryhmäohjauksella sekä yritysten ryhmämentoroinnilla. Tavoitteena on opiskelijoiden pääsy opiskelemaan digialoja tai työskentelemään digitehtäviin.

  • Toteutusaika:1.4.2020 - 31.5.2022
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Pasi Hario

DigiPoint-hanke vahvistaa työnhakijoiden digi- ja työelämätaitoja yritysten osaamistarpeiden perusteella

Opetushallituksen mukaan vuoteen 2035 mennessä televiestinnän sekä ohjelmisto- ja tietopalveluiden pariin tarvitaan liki 20 000 uutta työntekijää. Tarve on erityisen suuri pääkaupunkiseudulla. Näistä tehtävistä 43% vaatii ammattikorkeakoulutuksen. DigiPoint-hanke pyrkii täyttämään työvoimatarpeen ja ammattitaitoisen työvoiman tarjonnan välistä kuilua.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa 6Aika DigiPointissa Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki ja Laurea ammattikorkeakoulu keräävät yrityksiltä osaamistarpeita, joiden perusteella Laurea räätälöi korkeakoulutetuille työnhakijoille digi- ja työelämätaito-opetusta. Yhteistyökumppanikaupungit tukevat opiskelua ryhmä- ja sosiaalisella tuella. Osana hanketta yrityskumppaneiden on myös mahdollista muotoilla kehityshanke, jota opiskelijat yhteiskehittävät monialaisissa tiimeissä palvelumuotoilun ja räätälöidyn digiajan opetuksen siivittäminä! Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuvat pääsevät opintojen jälkeen työllistymään tai jatko-opiskelemaan digitehtävien pariin.

Digipoint-kaavio.jpg

Osallistu DigiPointin yritysten osaamistarvekyselyyn

Onko yrityksenne työnhakijoiden digi- ja työelämätaidot ajan tasalla? Puuttuuko teiltä digitaalisen markkinoinnin, palvelumuotoilun tai asiakkuushallinnan osaajia? Haluaisitteko vaikuttaa siihen, millaisia digi- tai työelämätaitoja Laurea tulevaisuudessa kouluttaa?

Tule mukaan rakentamaan Laurean tulevaisuuden koulutusta vastaamalla DigiPoint-hankkeen osaamistarvekyselyyn!

Monitieteinen korkeakoulutettu tiimi ratkaisemaan määrittelemäänne palvelumuotoiluhanketta?

Osana DigiPoint-hanketta tarjoamme yhteistyöyritykselle mahdollisuutta muotoilla n. 4-6 kk:n kehitysprojektin 5-6 hengen monialaisille korkeakoulutetuille työnhakijoiden tiimeille.

Tiimi kehittää ratkaisua Laurean tarjoaman palvelumuotoilu-, työelämä- ja digiopetuksen siivittämänä keväällä 2021. Yritys ohjaa kehitystehtävän edistymistä yhdessä Laurean palvelumuotoiluopettajan ja kaupunkien ryhmämentorien kanssa.

Jos kiinnostuit, täytä osaamistarvekyselylomake ja jätä yhteystietosi. Kerro myös, jos haluat tutustua yritysten osaamistarvekyselyn tuloksiin.

Yhteyshenkilö: