Siirry sisältöön

Uraseurantakyselyllä tietoa alumnien työurista

Valtakunnallisella uraseurantakyselyllä selvitetään millainen on ammattikorkeakouluista valmistuneiden työ- ja uratilanne ja miten koulutuksesta saatu osaaminen vastaa työelämässä tarvittavia taitoja.

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely toteutetaan vuosittain viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneille. Seuraava kysely toteutetaan syksyllä 2023 kaikille vuonna 2018 AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille.

Uraseurantakyselyllä kootaan tietoa tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, urapolusta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kysely on hyvä tilaisuus alumneille palautteen antamiseen. Tulokset antavat tärkeää tietoa työelämän muutoksesta opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelujen kehittämiseen. Kyselystä saadut tiedot ovat myös tärkeitä koulutukseen hakeutuville ja opiskelijoille, jotka miettivät omia opintoja sekä tulevaisuuden urasuunnitelmia.

Osaa kysymyksistä käytetään myös ammattikorkeakoulujen laadullisen työllistymisen mittarina. Näiden kysymysten perusteella määräytyy 3 % ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta.

Laureasta valmistuneiden työllisyystilanne on erittäin hyvä

Viimeisin uraseurantakysely toteutettiin loppuvuodesta 2022 ja kysely lähti kaikille vuonna 2017 valmistuneille. Laureasta kyselyyn vastasi lähes 800 alumnia.

Laureasta valmistuneiden työllistymistilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen on erittäin hyvä; 79 % vastanneista on kokopäivätyössä viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja 7 % määräaikaisessa kokopäivätyössä. Yrittäjänä puolestaan toimi 2 % vastaajista. Vailla työtä olevia ei viisi vuotta sitten valmistuneiden joukossa ole.

Laureassa tiivis työelämäyhteys jo opintojen aikana tukee vahvasti oppimista ja opiskelijoiden työllistymistä. Laureasta valmistuneet ovatkin aina työllistyneet erinomaisesti.

Kyselyyn vastanneista 89% on vähintään melko tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa ja 84% on vähintään melko tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon.

Tutustu tarkemmin uraseurantakyselyn tuloksiin


Oletko valmistunut vuonna 2018?

Syksyllä 2023 toteutetaan seuraava valtakunnallinen ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely.

Kyselyn kohderyhmänä ovat kaikki vuonna 2018 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet. Linkki kyselyyn lähetetään sähköpostitse sekä tekstiviestinä. Pysythän siis kuulolla - vastauksesi on meille erittäin tärkeä!

Mikäli sinulla herää kysyttävää uraseurantakyselyyn liittyen, olethan yhteydessä alumni@laurea.fi.

Lisätietoa valtakunnallisesta uraseurantakyselystä