Siirry sisältöön

Uraseurantakyselyllä tietoa alumnien työurista

Valtakunnallisella uraseurantakyselyllä selvitetään millainen on ammattikorkeakouluista valmistuneiden työ- ja uratilanne ja miten koulutuksesta saatu osaaminen vastaa työelämässä tarvittavia taitoja.

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen uraseurantakysely toteutetaan vuosittain viisi vuotta sitten ammattikorkeakouluopintonsa päättäneille. Seuraava kysely toteutetaan syksyllä 2024 kaikille vuonna 2019 AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille.

Uraseurantakyselyllä kootaan tietoa tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, urapolusta sekä tyytyväisyydestä työuraan ja tutkintoon. Kysely on hyvä tilaisuus alumneille palautteen antamiseen. Tulokset antavat tärkeää tietoa työelämän muutoksesta opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelujen kehittämiseen. Kyselystä saadut tiedot ovat myös tärkeitä koulutukseen hakeutuville ja opiskelijoille, jotka miettivät omia opintoja sekä tulevaisuuden urasuunnitelmia.

Osaa kysymyksistä käytetään myös ammattikorkeakoulujen laadullisen työllistymisen mittarina. Näiden kysymysten perusteella määräytyy 3 % ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta.

Laureasta valmistuneiden työllisyystilanne on erittäin hyvä

Viimeisin uraseurantakysely toteutettiin loppuvuodesta 2023 ja kysely lähti kaikille vuonna 2018 valmistuneille. Laureasta kyselyyn vastasi 760 alumnia.

Laureasta valmistuneiden työllistymistilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen on erittäin hyvä; 75 % vastanneista on kokopäivätyössä viisi vuotta valmistumisen jälkeen ja 12 % määräaikaisessa kokopäivätyössä. Yrittäjänä puolestaan toimi 3 % vastaajista. Vailla työtä olevia on vastaajista 1 %. 

Laureassa tiivis työelämäyhteys jo opintojen aikana tukee vahvasti oppimista ja opiskelijoiden työllistymistä. Laureasta valmistuneet ovatkin aina työllistyneet erinomaisesti.

Kyselyyn vastanneista 85% on vähintään melko tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa ja 81% on vähintään melko tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon.

Tutustu tarkemmin uraseurantakyselyn tuloksiin


Oletko valmistunut vuonna 2019?

Syksyllä 2024 toteutetaan seuraava valtakunnallinen ammattikorkeakouluista valmistuneiden uraseurantakysely.

Kyselyn kohderyhmänä ovat kaikki vuonna 2019 AMK- ja YAMK-tutkinnoista valmistuneet. Linkki kyselyyn lähetetään sähköpostitse sekä tekstiviestinä. Pysythän siis kuulolla - vastauksesi on meille erittäin tärkeä!

Mikäli sinulla herää kysyttävää uraseurantakyselyyn liittyen, olethan yhteydessä alumni@laurea.fi.

Lisätietoa valtakunnallisesta uraseurantakyselystä