Siirry sisältöön

Laurean vuoden alumni

 

Laurean Vuoden alumni -palkinto myönnetään vuosittain erityisen ansioituneelle alumnille. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2008.

Palkinnon saajaksi valitaan Laureasta valmistunut henkilö, joka on tuonut positiivisella tavalla esiin koulutusta ja laurealaisuutta. Valintakriteereissä on myös korostettu positiivisella tavalla työelämää tai työyhteisöä kehittävää otetta.

Vuoden alumni -palkinto kantaa Laureassa nimeä Pentti Rauhala –palkinto, vuonna 2011 eläkkeelle siirtyneen rehtori Pentti Rauhalan kunniaksi.

 

Vuoden alumni -palkitut 2008-2022

 

Jussi Vyyryläinen.

Jussi Vyyryläinen (2008)

Laurean ensimmäisen Vuoden Alumni -palkinnon sai vuonna 2008 Jussi Vyyryläinen, joka on valmistunut palvelujohtamisen koulutuksesta ja toimii Vuokrausjohtajana Citycon Oyj:llä. Hän on edistänyt pioneerina restonomi-tutkintonimikkeen ja Laurea- ammattikorkeakoulun tunnettuutta toimitilajohtamisen alueella.

Jussin mukaan parasta Laureassa opiskelussa oli sen monipuolisuus ja laaja-alaisuus sekä tekemällä oppiminen opintotehtävien kautta. Laureassa opiskelu on antanut Jussille monipuolista osaamista palvelualalta sekä ymmärrystä palveluiden kehittämisestä.

Peter Kalanzi.

Peter Kalanzi (2009)

Laurean Vuoden Alumniksi vuonna 2009 valittiin Peter Kalanzi, joka on valmistunut englanninkielisestä Degree Programme in Business Management –koulutuksesta. Peter on töissä Education Finder AB:ssa koulutuksen sisällön kehittäjänä ja lisäksi hän työskentelee Ugandan ammatillisessa koulutuskeskuksessa johtotehtävissä. Peter on toiminut aktiivisesti vierailevana luennoitsijana ja saanut hyvää palautetta opiskelijoilta. Parasta opiskelussa oli Peterin mukaan asiantuntevat opettajat sekä käytännönläheiset opetustavat.

Opinnot Laureassa paransivat Peterin itseluottamusta esiintyjänä ja hän koki erityisen opettavaisena ryhmätyöt ja työskentelyn monikulttuurisissa ryhmissä. Näistä opiskeluaikoina opituista taidoista on ollut hänelle hyötyä myös työelämässä.  Peterin mielestä alumnitoiminta on tärkeää myös Suomen ulkopuolella asuvien Laureasta valmistuneiden keskuudessa.

Antti Seppinen.

Antti Seppinen (2010)

Antti Seppinen valittiin Laurean Vuoden Alumniksi ‎‎ vuonna 2010. Antti on valmistunut englanninkielisestä Degree Programme in Business Administration koulutuksesta ja työskentelee tällä hetkellä Danske Bankissa Senior Account Managerina. Antti on toiminut aktiivisesti Laurean opiskelijayhdistyksessä ja myöhemmin Laurean alumnit ry:ssä.

Laureassa parasta oli Antin mukaan kansainvälinen opiskeluilmapiiri ja hän oli opintojensa aikana myös vaihto-opiskelijana Japanissa. Opiskelu Laureassa valmensi erinomaisesti työelämään ja hän työllistyikin jo ennen opintojen päättämistä oman alansa töihin. Laurean kurssitarjonta oli myös monipuolinen ja kattava.

Sara Asteljoki.

Sara Asteljoki (2011)

Sara Asteljoki on Laurean Vuoden Alumni 2011. Sara on suorittanut Master of Health Care -tutkinnon ja tekee väitöskirjaa Australiassa. Väitöskirjan ohella Sara tekee myös opetus- ja konsultointityötä. Asteljoki on työskennellyt erilaisissa tehtävissä terveydenhuoltoalalla, kliinisenä kouluttajana yritysmaailmassa sekä luennoitsijana.

Saran mielestä parasta Laureassa opiskelusta oli kansainvälisyys sekä kansainväliset verkostot ja yhteistyö opiskelijajärjestöjen kanssa. Jatko-opiskelumahdollisuudet ulkomaille sekä uudet työmahdollisuudet avautuivat ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen. Laureassa suoritettu ylempi AMK-tutkinto mahdollisti lisäksi opettajuuden ammattikorkeakoulukentällä.

Lauri Pipinen.

Lauri Pipinen (2012)

Lauri Pipinen on Vuoden Alumni 2012. Hän on opiskellut hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohtoa ja omistaa nyt Good Life Coffee Oy:n, joka on tunnettu kahvila Kalliossa. Hän on myös osakkaana Good Life Coffee Roasters Oy:ssä, joka on kahvipaahtimo Heikinlaaksossa. Lauri on tehnyt opinnäytetyönään liiketoimintasuunnitelman ja perustanut oman kahvilan kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen.

Laurin mukaan parasta Laureassa opiskelussa oli vapaus valita projektien aiheet omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Lauria ei esimerkiksi kiinnostanut hotellit vaan työskentely ravintola- ja kahvilamaailmassa, joten hän keskitti opinnot ja projektit sellaisiin asioihin, jotka häntä kiinnostivat ja joista hän sai parhaan hyödyn irti.  Myös ryhmähenki ja meininki Laureassa oli kohdillaan. Lauri uskoo, että hän osaa restonomitutkinnon avulla ajatella asioita laaja-alaisemmin. 

Jere Pelkonen.

Jere Peltonen (2013)

Jere Peltonen valittiin Laurean Vuoden Alumniksi vuonna ‎‎2013. Jere on valmistunut turvallisuusalan koulutuksesta ja työskentelee Ulkoasiainministeriössä turvallisuusneuvonantajana. Lisäksi hän vastaa alueellisena turvallisuuspäällikkönä Suomen suurlähetystöjen turvallisuudesta Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä ja Etelä-Aasiassa, muun muassa Afganistanissa. Jere on perustanut Laurean turvallisuusalan opiskelijoille sekä alumneille tarkoitetun merkittävän turvallisuusalan asiantuntijafoorumin Turva-XX -yhdistyksen.

Opiskelu Laureassa vahvisti Peterin mukaan kriittistä ja kehittävää otetta ja antoi laaja-alaisen näkemyksen turvallisuusalasta. Jere pitää erityisen tärkeänä myös opiskeluaikoina syntyneitä ystävyyssuhteita.

Riina Rupponen.

Riina Rupponen (2014)

Riina Rupponen on Laurean Vuoden Alumni 2014. Riina on valmistunut liiketalouden–koulutuksesta vuonna 2008 ja työskentelee nyt omassa yrityksessään, Muuvgo Oy:ssä. Riina on lisäksi perustanut Laurea ES:n (Laurea Entrepreneurship Society) ja toiminut aktiivisesti vierailevana luennoitsijana.

Riina mielestä Laureassa opiskelussa oli parasta, että sai itse muotoilla oman oppimisensa ja oli mahdollista suorittaa opintoja projektimuotoisesti, jolloin opinnot eivät ehdollistaneet liikaa. Asioita sai ajatella sen kuuluisan laatikon ulkopuolelta. Riina pitää alumnitoimintaa suurena voimavarana ja sen kehittämistä tärkeänä.

Simo Ekman.

Simo Ekman (2015)

Laurean Vuoden Alumni 2015 on Simo Ekman, joka on valmistunut kriisi- ja erityistilannejohtamisen (ylempi AMK) koulutuksesta. Ekman työskentelee lääkintäesimiehenä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella. Simo on kehittänyt aktiivisesti alaan liittyvää työelämää ja koulutusta. Hänet on myös valittu Suomessa Vuoden ensihoitajaksi 2014.

Ekmanin mielestä parasta Laureassa opiskelussa oli opetettavaan aiheeseen liittyvät keskustelut, hyvä kurssiryhmä sekä joustava opetuksen aikataulutus.

Marjo rantanen.

Marjo Rantanen (2016)

Laurean Vuoden Alumniksi 2016 valittiin Marjo Rantanen. Marjo on valmistunut liiketalouden koulutuksesta vuonna 2014. Marjo on kokemusvalmentaja, joka työskentelee raha- ja palveluautomaattiyhdistys RAY:lla. Sen lisäksi Marjo on ammattipuhuja, hänet löytää Speakersforumin top-100 puhujien joukosta. Vuonna 2016 julkaistiin Talentumin kautta hänen esikoisteoksensa "Tunnelmamuotoilu" joka keskittyy kokemuksien ja hyvinvoinnin johtamiseen.

Marjo toimii aktiivisena vierasluennoitsijana Laureassa ja kokee suurta ylpeyttä entistä opinahjoaan kohtaan. Parasta Laureassa oli hänen mielestään opiskelujen työelämälähtöisyys, josta oli hänelle hyötyä työuran rakentamisessa jo opiskeluiden aikana.

Miia Keurulainen.

Miia Keurulainen (2017)

Laurean Vuoden Alumniksi 2017 valittiin yhteisöpedagogi (YAMK) Miia Keurulainen ( os. Haanpää). Miia on valmistunut Laureasta sosionomiksi vuonna 2006. Hän on luonut pitkän uran järjestökentällä, johon kipinä syntyi  jo opiskeluaikoina opiskelijakunta Laureamkon kautta. Nykyisin Miia työskentelee Tehyssä järjestöasiantuntijana, jossa hän kehittää ja suunnittelee monipuolisesti eri järjestötoimintoja.

Miia on yksi Laurean alumnitoiminnan käynnistäneen Laurean Alumnit Ry:n perustajista ja toiminut aktiivisesti mukana toiminnassa vielä valmistumisensa jälkeenkin vierasluennoitsijana ja alumnivaltuuskunnan jäsenenä. Parhaiten opiskeluista Miialle on jäänyt mieleen se, että hän sai ajankohtaisia vinkkejä työelämänedustajilta oman polun löytämiseen.

Kwame Afreh.

Kwame Afreh (2018)

Laurean vuoden alumni 2018 on Kwame Afreh. Kwame on valmistunut tietojenkäsittelyn tradenomiksi vuonna 2013. Ghanassa syntynyt ja sittemmin Suomeen muuttanut Kwame on luonut uraa IT-alalla ja työskentelee nykyisin tuotepäällikkönä Webprolilla. Valmistumisensa jälkeen Kwame on ollut aktiivinen vierasluennoitsija, mentori sekä ollut mukana useammassa Laurean julkaisussa työelämän edustajana.

Kwame on näyttänyt monelle kansainväliselle opiskelijalle ja valmistuneelle esimerkkiä siitä, että tekemällä ahkerasti töitä, mikään ei ole mahdotonta. Parasta Laureassa Kwamen mielestä oli käytännön kautta oppiminen, siitä on ollut hänelle erittäin paljon hyötyä työuralla valmistumisen jälkeen. 

Kunnari.jpg

 Suvi Kunnari (2019)

Vuonna 2016 valmistunut Kunnari työskentelee markkinointijohtajana Flow Cosmetics –yrityksessä, ja hänen ansioikseen voidaan lukea yrityksen laajentaminen pienestä perheyrityksestä yhdeksi Suomen merkittävimmistä luonnonkosmetiikan valmistajista.

Valmistumisensa jälkeen Kunnari on tehnyt tiivistä yhteistyötä Laurean kanssa tarjoten estenomiopiskelijoille opinnäytetyönaiheita sekä työ- ja harjoittelupaikkoja yrityksessään, ja käynyt säännöllisesti opintojaksoilla luennoimassa. Kunnaria kuvaillaan innoittavaksi esikuvaksi myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille, joille hän on käynyt kertomassa tarinoita kasvuyrityksestä ja omista kokemuksistaan kosmetiikka-alan yrityksen johdossa.

Outi Leminen (2020)

Laurean Vuoden Alumni 2020 on Outi Leminen. Outi valmistui Laureasta vuonna 2013 terveydenhoitajaksi. Hän on suorittanut myös sairaanhoidon ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Outi on tehnyt pitkän uran sairaanhoitajana ja tällä hetkellä hän työskentelee HUSin Haartmanin sairaalassa kardiologisessa yksikössä. Outilla on halu kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti ja haaveena on työskennellä tulevaisuudessa myös hoitotyön lehtorina.

Outi on Laurean pitkäaikaisimpia sanansaattajia ja alumnitoiminnan perustajia. Hän on ollut aktiivisesti mukana alumnitoiminnan kehittämisessä heti valmistumisesta lähtien. Outi käy säännöllisesti vierailevana luennoitsijana Laurean opintojaksoilla ja hän on pidetty puhuja. Outi tuo aina ylpeydellä esiin laurealaisuuttaan ja opiskeluajoista hänen mieleensä on jäänyt erityisesti Laurean lämmin ilmapiiri.


Amina Mohamed (2021)

Amina Mohamed valmistui vuonna 2012 sosionomiksi Tikkurilan kampukselta ja muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen Amina suoritti myös sosionomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja valmistui sosionomiksi (ylempi AMK) vuonna 2019. Amina perusti ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan yrityksen nimeltä Qj-Diasporassa, joka vie moninaisuutta ja erilaisuutta eteenpäin sekä tuo moninaisuuden hyötyjä esille organisaatioille. Amina on pitänyt luentoja muille opiskelijoille jo opiskeluaikanaan ja kannustaa opiskelijoita haastamaan itseään ja omaa ajatteluaan.

Yhteistyö Laurean kanssa on jatkunut opintojen jälkeen ja Amina on mm. vieraillut luennoitsijana eri opintojaksoilla. Yhteistyö on antanut Aminalle valmiutta kouluttaa ja kohdata opiskelijoita sekä mahdollisuuden tukea tulevaisuuden sosiaalialan ammattilaisia.  Aminalle laurealaisuus merkitsee ennen kaikkea yhteisöllisyyttä, jota hän on saanut kokea niin opiskelujen aikana kuin valmistumisen jälkeenkin.

Vuoden alumni 2022 Minna Koskelo alumnisivu.jpg

Minna Koskelo (2022)

Minna Koskelo on valmistunut Laureasta ensin tradenomiksi vuonna 1999 ja Service Innovation and Design -YAMK-koulutuksesta 2013. Minna Koskelo on tulevaisuusmuotoilun asiantuntija.

Minna Koskelo on perustanut vuonna 2017 yrityksensä  yrityksensä 11Helsinki Oy. Häneltä on myös ilmestynyt vuonna 2021 kirja Tehtävänä tulevaisuus – tulevaisuusmuotoilu päätöksenteossa. Koskelo on perustanut tulevaisuusajattelua edistävän Futures Finland ry:n, minkä lisäksi hän on myös perustajajäsen kansallisena ennakointitekona 2019 palkitussa Tulevaisuuspäivässä. Lisäksi hän toimii puhujana ja luennoitsijana sekä opettaa tulevaisuusmuotoilua Laurean YAMK-opiskelijoille. 

Vuoden alumni 2023 Pauliina Törnqvist.jpg

Pauliina Törnqvist (2023)

Pauliina Törnqvist on valmistunut Laureasta tradenomiksi vuonna 2015. Pauliina on luonut kansainvälistä uraa pelialalla työskennellen tuottajana useissa pelitaloissa ja monissa kansainvälisesti tunnetuissa pelituotannoissa. Työn ulkopuolella hän toimii myös puhujana ja mentorina keskittyen erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen pelialalla.

Pauliina on työurallaan päässyt hyödyntämään projektiopiskelumallin mukaan suoritetuissa tradenomiopinnoissa kerrytettyjä ongelmanratkaisu- ja luovan ajattelun taitoja. Hän kokee opiskeluajan projektityössä saatujen oppien kantavan työelämässä vielä tänäkin päivänä.